Søgeord: historien + om + en + mo*r. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-55

Søgningen gav 55 resultater. Nummer 1-50:

Historien om en Moder i femten Sprog.

Historien om en Moder i femten Sprog. [polyglot] Udgiven af JEAN PIO og VILH. THOMSEN. C. A. Reitzel, København; Williams & Norgate, London; Brockhaus Sortiment, Leipzig.
Til Digteren Hans Christian Andersen paa hans 70 Aars Fødselsdag den 2den April 1875. - Også med engelsk titelblad. - Bibliographical Notes, pp. 95-98. - Anm.: Berthold Auerbach, Die Gegenwart VII (nr. 1-26), pp. 278-79; E. Sievers, Jenauer Literaturzeitung II, pp. 437-38. - Berthold Auerbachs anm. findes oversat i Nær og Fjern , 4, 1874-75, nr. 149, pp. 13-14. SJM Pg 1.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/208, XVIII-A-1 samt tysk og dansk anmeldelse)

Udgivet 1875
Sprog: dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, islandsk, polsk, russisk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1   Bibliografi-ID: 1268
[Informationer opdateret d. 16.12.2015]

Briefe von Zeitgenossen an H. C. Andersen

JONAS, EMIL J. (medd.), Briefe von Zeitgenossen an H. C. Andersen. Neue Monatshefte für Dichtkunst und Kritik V, pp. 410-20.
15 breve (fra Maximilian II, Castelli, Klaus Groth, Robert Schumann, Frederik VII, Marie Jørgensen [HCA's mor], Henrik Hertz og Anna Mary Livingstone).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1877
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:35   Bibliografi-ID: 1312
[Informationer opdateret d. 16.11.2011]

Une mère. Conte de Hans Christian Andersen en vingt-deux langues.

Une mère. Conte de Hans Christian Andersen en vingt-deux langues. [Historien om en Moder på 22 sprog. Polyglot] Edité par P. EM. HANSEN. S. M. Nicolaieff, S.-Petersbourg. VIII, 144 pp.
Også med russisk titelblad. - SJM Pg 2. I: Danois
II: Russe: Traduit: P. Hansen.
III: Petit-russien. Traduit D.l. Mordovtzev.
IV: Polonais. Traduit: F. H. Levestam.
V: Tchèque. B. Peska a I M. Boleslavsky.
VI: Slovaque. Traduit: A. Sytniansky.
VII: Serbe
VIII: Islandais. Traduit: Páll Sveinsson.
IX: Suédois. Traduit: Karl Johan Backman.
X: Allemand. Traduit: ?
XI: Bas-allemand. Traduit: Dr. Struwe.
XII: Hollandais. Traduit: C. de Iong.
XIII: Anglais. Traduit: Oscar Sommer.
XIV: Francais. Traduit: Victor Molard.
XV: Espagnol. Traduit: J. Roca y Roca.
XVI: Italien. Traduit: Virgile Narducci.
XVII: Néo-grec. Traduit: Jean Pio.
XVIII: Arménien. Traduit: Siméon Goulamiriantz.
XIX: Finnois. Traduit: Julius Krohn.
XX: Madjar [Ungarsk] Traduit: Czanyuga József.
XXI: Tatare. Traduit: Ataoul Bajazitov.
XXII Hebreux. Traduit: Buki-Ben-Iogli (pseudonyme).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/2149)


Udvalgte Eventyr.

ANDERSEN, H. C. & CARL EWALD, Udvalgte Eventyr. Udgivet af Dansklærerforeningen ved MARIE FRATZ. Gyldendal, København. 88 pp.
Indledning pp. 7-11; noter pp. 83-88. - HCA-udvalget omfatter Nattergalen, Elverhøi og Historien om en Moder. - 2. opl., 1918; 3. opl., 1923.

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-35)

Udgivet 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:189   Bibliografi-ID: 1552
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Hvad Nattergalen sang for Chinas Kejser.

MOURIER, P. P. F., Hvad Nattergalen sang for Chinas Kejser. Schønberg, København. 31 pp.
Heri pp. 5-12 en genfortælling af Nattergalen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:201   Bibliografi-ID: 1567
[Informationer opdateret d. 6.12.2011]

H.C. Andersen og Sætterne. Da Digteren afleverede 'Historien om en Moder' paa Trykkeriet.

H.C. Andersen og Sætterne. Da Digteren afleverede 'Historien om en Moder' paa Trykkeriet. Bornholms Social-Demokrat 19.4.1905. - Bygger på en artikel af E.K. Drackenberg, skrevet 'for en halv Snes Aar siden', om HCAs manuskripter.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 19. april 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1624   Bibliografi-ID: 12649
[Informationer opdateret d. 4.4.2016]

H. C. Andersen og hans Eventyr.

BRIX, HANS, H. C. Andersen og hans Eventyr. Schubothe, København. 296 pp. [Disputats.]
Tillæg: Utrykte Breve til H. C. Andersen fra hans Moder, pp. 280-90; Brev [af 3. nov. 1845] fra H. C. Andersen til Oversætteren Zeise i Hamborg, pp. 290-95. - Anm.: J. C., Berlingske Tidende (aften) 22.3.1907.; Vald. Vedel, Tilskueren [XXIV], pp. 494-502; Skole og Samfund XI (apr.-dec.), pp. 230, 238, 246, 254, 261, 270. - Om disputationen, se: Politiken 23. mar.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. november 1907
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:280   Bibliografi-ID: 1657
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

H. C. Andersen

STRINDBERG, AUGUST, H. C. Andersen. I hans: Samlade Skrifter , LIV (= Suppl. I): Efterslåtter. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 443-45.
Oprindelig offentliggjort i Politiken 2. apr. 1905 (signeret: August Strindberg, elev av H. C. Andersen).
August Strindberg H. C. Andersen. Till Andersen-jubileet 2 april 1905. I Sverige säga vi inte ens H. C., vi säga Andersen rätt och slätt, ty vi känna endast en Andersen, och det är Andersen. Det är vår och våra föräldrars, vår barndoms, vår mannaålders och vår ålderdoms. När jag som barn fick fatt i en julkalender, hoppade jag alltid över verserna, ty de föreföllo mig så konstlade och prosaiska. Då så Andersens sagor föllo mig i händerna, frågade jag en äldre sakkunnig, om inte detta var poesi. “Nej, det är prosa!” svarade den vise mannen. - “Är detta prosa?” Så minnes jag det lilla kvartformatet med frakturstilen, jag kommer ihåg träsnitten, pilträdet som hörde till “Elddonet”, “Bollen och snurran”, “Tennsoldaten”, “John Blund” (Ole Luikø je), “Snödrottningen” och alla de andra. Och när jag läste och hade läst, blev livet mig så surt. Detta förfärliga vardagsliv med dess småaktighet och orättfärdighet, detta trista enformiga liv i en barnkammare, där vi plantor stodo för tätt och trängdes, kivades om maten och gunsten, blev mig outhärdligt, ty jag hade i Andersens sagovärld fått visshet om tillvaron i en annan värld, en guldålder, i vilken det fanns rättvisa och barmhärtighet, i vilken föräldrarna verkligen smekte sina barn och inte b a r a drogo dem i håret, i vilken något för mig absolut okänt kastade ett rosenskimmer även över fattigdomen och förödmjukelsen, det skimmer som med ett nu oanvändbart ord kallas: kärleken. Också om Orfeus erinrade han, denna skald, som sjöng på prosa, så att ej blott djuren, växterna och stenarna lyssnade och rördes, utan så att leksakerna fingo liv, tomtar och troll blevo verkliga, skolböckerna, dessa fasans ting, blevo poetiska, ja han gav hela Danmarks geografi på fyra sidor! Det var en häxmästare! Så skildes våra vägar. Men vid tjugufem års ålder skulle jag en dag åt en förläggare översätta “Andsersens sista sagor”. Jag märkte nog att tiden gått fram över både honom och mig. Utilismen och nationalekonomien hade då sin tid, och det var inget ont i det, men Pegasus hade blivit spänd för plogen. Dessa sagor vore litet prosaiska, men en av dem var rolig; den hette “Den stora sjöormen”och handlade om telegrafkabeln i Atlanten och om fiskarnas grubblande över denna nya fisk, “som det inte var något slut på”. Det var bra påhittat, och det minns jag ännu. Då jag blev trettio år, skulle min vän Carl Larsson illustrera Andersen, och då förnyade jag bekantskapen, men då hade jag den glädjen att kunna sätta boken i händerna på m i n a barn. Och som de voro barn av sin tid, så frågade de mig, om “det var sant allt det där”. Jag minns inte vad jag svarade! Det var nämligen omkring 1880, då alla gamla sanningar vore satta under diskussion. Jag blev fyrtio år och upptäckte Andersens romaner, på tyska. Jag förundrade mig över den orättfärdighet, varmed man behandlat Andersens romaner. “Bara en spelman” är ju en stor saga, och en av de bästa, och att en roman är poetisk, kan inte längre anses som ett fel! Jag blev femtio år och kom till danska kusten. Cavling kommer ihåg det. Jag bodde i ett lusthus medrankor på väggen; jag strövade omkring i bokskogen och simmade i Öresund, och så lånade jag på lånbiblioteket Andersens Eventyr. Nu ska vi se, om de ha hållit sig! De hade hållit sig! - Elddonet gav ännu gnistor, pilträdet grönskade, tennsoldaten skyldrade gevär, fastän han varit i beröring med rännstenen, och detta år 1900, sedan utilismen och nationalekonomien rullat fram med sina ångvältar. Det var en stark karl! Om lördag fyller min yngsta dotter fyra år, och då skall hon få Andersens sagor, på danska, i vart fall för att hon må titta på bilderna. Kanske hon också kan läsa sagorna, fast jag inte vet det; hon är ju ett underbarn, och hennes mormor var danska, från Odense. Andersen håller sig, och Anbdersen följer mig! Politiken frågar slutligen vad jag har Andersen att tacka för. Jag svarar: Läs mina enkla S a g o r av 1903, och se själv var jag har gått i lära! Många lärare har jag haft: Schiller och Goethe, Victor Hugo och Dickens, Zola och Peladan, men jag vill lika fullt underteckna denna intervju med August Strindberg,
Elev av H. C. Andersen.
(Politiken 2 april 1905, omtryck i Samlade skrifter, femtiofjärde delen: Efterslåtter, 1920) = aaj267

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/121)

Udgivet 1920
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:398   Bibliografi-ID: 1823
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

Historien om en Moder

BRIX, HANS, Historien om en Moder. Nationaltidende (aften) 23. dec.
Om manuskriptet. - Optrykt 1935 (nr. 866 [b] ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. december 1920
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:405   Bibliografi-ID: 1832
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

The True Story of My Life.

Hans Christian Andersen, by Himself. The True Story of My Life. Translated by MARY HOWITT. The American-Scandinavian Foundation, New York. George Routledge, London. 1926 xii, 318 pp. (Scandinavian Classics, XXVI.)
Preface by violet Jacob and an appendix by Hanna Astrup Larsen pp. ix-xii.
- Anm.: Adolph B. Benson, Modern Language Notes XLII 1927, pp. 351-52; Julius Moldenhawer. [udateret avisudklip]; The Times Literary Supplement 1927, p. 153; Padraic Colum The Saturday Review of Literature 23.7.1927.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/924, 1954/497, I-23)

Udgivet 1926
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:521   Bibliografi-ID: 1977
[Informationer opdateret d. 9.8.2013]

H.C. Andersen: 'Historien om en Moder' i frimurerisk Belysning.

"H.C. Andersen: 'Historien om en Moder' i frimurerisk Belysning". I: Den kongelige Kunst. Frimureriske Logetaler. Levin og Munksgaard, København 1929. Pp. 85-89, - "Talerne er holdt i den retmæssige og fuldkomne Johannesloge Christian til Palmetræet ..."
Udgivet 1929
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1655   Bibliografi-ID: 12675
[Informationer opdateret d. 9.5.2012]

Meddelelser fra H. C. Andersen-Samfundet 1929-30.

Meddelelser fra H. C. Andersen-Samfundet 1929-30. 17 pp.
Indhold: Samfundets årsberetning for 1929-30, - samt: Nogle Breve fra H. C. Andersen, pp. 6-17 (5 breve, - til Jonas Collin, Caroline Bang, Edvard Collin og Louis Mourier); oplysninger pp. 14-17.

(Bibliografisk kilde: HCAH VI-109)

Udgivet 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:704   Bibliografi-ID: 2187
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

H. C. Andersen i København

KIRCHHOFF-LARSEN, CHR., H. C. Andersen i København. Nationaltidende (søndag) 30. mar., pp. 10-11, 14.
Smst. p. 13: Illustrationer (Prøver fra Alverdens Lande) til Historien om en Moder. - Foromtale af artiklerne: - og forside: "Til H.C. Andersen-Jubilæet - 'Den grimme Ælling' og 'De vilde Svaner' Originaltegning til udgaven for Søndag af Louis Moe. Dagens Nyheder - Nationaltidende, 29.3.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Marts 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:730   Bibliografi-ID: 2215
[Informationer opdateret d. 9.1.2013]

Barnets Far og Mor -

OLRIK, H. G., Barnets Far og Mor -. Nationaltidende (aften) 31. mar.
Cf. nr. 848 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. marts 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:747   Bibliografi-ID: 2232
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

H.C. Andersen og Det kgl. Theater.

"H.C. Andersen og Det kgl. Theater". Det kongelige Theaters Program. Sæson 1929-1930. 2.4.1930, pp. 1, 3 og 5. - Ved festforestillingen den pågældende dato opførte teatret "Den nye Barselstue" omrammet af Hakon Børresens musikalske Genfortælling af "Historien om en Moder" - Iscenesat af Holger Gabrielsen, Bodil Ipsen var Moderen. Desuden Paul V. Klenaus Ballet "Den lille Idas Blomster". Epilog af Aage Berntsen (fremsagt af Holger Gabrielsen). - Morgenbladet, B.T., Berlingske Tidende, og Dagens Nyheder, 3.4.1930. Politiken, 6.4.1930. Hakon Kirkegaard: To Aftener i det Kongelige. Dansk Folkeoplysning, s. 373-79.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1660   Bibliografi-ID: 12678
[Informationer opdateret d. 11.12.2014]

H. C. Andersen-Manuskripter.

H. C. Andersen-Manuskripter. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab med Indledning af PAUL V. RUBOW. Kejserens nye Klæder. Historien om en Moder. Levin & Munksgaard, København. 30 pp. (Danske Digtere ved Arbejdet, I.)
Indledning pp. 5-10; facsimiler af manuskripterne til de to eventyr. - Anm.: H. B. [Hans Brix], Dagens Nyheder 3. jul. - Se tillige: Den Forargede, Statsunderstøttet Ligrøveri, Politiken 16. jun.; Lis Jacobsen, Om Værdien af litterære Manuskripter, smst. 17. jun.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-134)

Udgivet 1933
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:811   Bibliografi-ID: 2310
[Informationer opdateret d. 13.2.2017]

H. C. Andersen: Havfruen

BRIX, HANS, [a:] H. C. Andersen: Havfruen; [b:] Til 'Historien om en Moder'. I hans: Analyser og Problemer. Undersøgelser i den ældre danske Litteratur , II. Gyldendal, København. Pp. 309-24; 372-75.
b) Optryk af nr. 405 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1935
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:866   Bibliografi-ID: 2374
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

Fritz Syberg.

UTTENREITTER, POUL, Fritz Syberg. Kunstforeningen, København. Pp. 79-89, 179-81.
dvs. : Kapitlet Syberg og H. C. Andersen, samt omtalen af FS's to monumentalbilleder til Historien om en Moder.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1935
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:874   Bibliografi-ID: 2382
[Informationer opdateret d. 28.10.2014]

It's Perfectly True! and Other Stories.

It's Perfectly True! and Other Stories. Translated from the Danish by PAUL LEYSSAC. With the Original Illustrations by VILHELM PEDERSEN. Macmillan & Co., London. 1930, 340s. xvi, 338 pp.
Forord af Hugh Walpole pp. vii-ix; bemærkning af oversætteren pp. xi-xii. - Anm.: Paul V. Rubow, Nationaltidende 29. nov. - Også udg. af Harcourt, Brace & Co., New York 1938 (med illustrationer af Richard Bennett). - Anm.: Paul Rosenfeld, The Saturday Review of Literature , 18:3, 14.5. 1938, pp. 10-11; Frederik Schyberg, Politiken, 1937; Christian Science Monitor, 30.3.1938.
"Teachers to Hear Fairy Tales Talk. Hans Christian Andersen Work to Be Topic of Lecture Thursday" Sunday Times Advertiser, Trenton, New Jersey, 19.3.1939; K.Fl. "H.C. Andersen paa Engelsk", Berlingske Tidende, 11.7. og 5.12.1937.
Se også nr. 813 ovf.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/322, A-640, 1995/174)

Udgivet 1937
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:918   Bibliografi-ID: 2439
[Informationer opdateret d. 29.6.2016]

Niels Larsen Stevns' Monumentalbilleder i H. C. Andersens Hus i Odense.

MADSEN, HERMAN, Niels Larsen Stevns' Monumentalbilleder i H. C. Andersens Hus i Odense. [Odense.] 8 upag. pp.
Med tysk og engelsk resumé.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/577, 1970/209)

Udgivet 1937
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:922   Bibliografi-ID: 2444
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

H. C. Andersens sidste rettelse i Historien om en Moder

KRISTENSEN, MARIUS, H. C. Andersens sidste rettelse i Historien om en Moder. Danske Studier , pp. 89-90.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1938
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:952   Bibliografi-ID: 2480
[Informationer opdateret d. 7.5.2013]

Andersens Eventyr i Nationernes Spejl

BAUMGARTEN, PAUL, Andersens Eventyr i Nationernes Spejl. Glæde og Arbejde / Freude und Arbeit VI:12, pp. 26-28.
Med dansk og tyst paralleltekst. - Om illustrationer til Historien om en Moder.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1941
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1040   Bibliografi-ID: 2584
[Informationer opdateret d. 12.12.2011]

To af Kvinderne omkring H. C. Andersen

OLRIK, H. G., To af Kvinderne omkring H. C. Andersen. [Madam Henkel og Madam Hermansen, F.C. Olsens mor] Nationaltidende 24. sep.
Nr. 1057 og 1058 optrykt under fællestitlen Tre af Kvinderne omkring H. C. Andersen i nr. 1190 ndf. (pp. 106-18). - Cf. nr. 1078 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. september 1941
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1058   Bibliografi-ID: 2603
[Informationer opdateret d. 12.6.2013]

H. C. Andersens Moder. En Brevsamling.

H. C. Andersens Moder. En Brevsamling. Udgivet af SVEND LARSEN. Rasmus Hansens Boghandel, Odense. 53 pp.
Med 24 breve fra årene 1822-33.- Indledning pp. 5-8. - Anm.: Viggo Adamsen, Fyns Venstreblad 28. jun.; Kim Fyns Stifstidende, 20. jun. 1947; Svend Gundel, Jyllands-Posten, 3.9.1947; hgo. [ dvs. : H. G. Olrik], Nationaltidende 16. dec. - Cf. nr. 1251 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1224   Bibliografi-ID: 2798
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

Historien om Moster

BÖÖK, FREDRIK, Historien om Moster. Svenska Dagbladet 2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1947
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1249   Bibliografi-ID: 2828
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

Historien om en Moder.

Historien om en Moder. Facsimile og Tekst. H. C. Andersens Hus, Odense. 35 pp. (Manuskripter i H. C. Andersens Hus, Odense, I.)
P. 25: engelsk titelblad: "The Story of a Mother", efterfulgt af en oversættelse af historien.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1948/67)

Udgivet 1948
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1260   Bibliografi-ID: 2841
[Informationer opdateret d. 12.12.2013]

Tre Historier om Teater: Marionetspilleren. Moster. I Børnestuen.

Tre Historier om Teater: Marionetspilleren. Moster. I Børnestuen. Med Forord af HOLGER GABRIELSEN. Tegninger af HERLUF JENSENIUS. Rasmus Naver, København. 46 pp.
Forord, H. C. Andersen og Teatret, pp. 5-11. - Anm.: Hans Brix, Berlingske Aftenavis 27. sep.; C. J. E. [Elmquist], Politiken 20. okt.; Kai Flor, Berlingske Tidende 2. okt.; Bookman [ dvs. : Kai Friis Møller], Ekstrabladet 30. sep.; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen, 5. okt. 1948;
Se også nr. 1184 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/115, 1948/45)

Udgivet 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1264   Bibliografi-ID: 2845
[Informationer opdateret d. 9.1.2013]

En model og to statuer. H. C. Andersens monumenter i København og Odense

LARSEN, SVEND, En model og to statuer. H. C. Andersens monumenter i København og Odense. Anderseniana 2. rk. I:3, pp. 242-83.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1949
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1314   Bibliografi-ID: 2904
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

Tvesind og Neurose. Bidrag til Psykoanalyse af Moralkonflikter og moralsk Vurdering af Psykoanalysen.

CARSTENS, ERIK, Tvesind og Neurose. Bidrag til Psykoanalyse af Moralkonflikter og moralsk Vurdering af Psykoanalysen. Erik Carstens' Forlag, Charlottenlund 1949. - Heri - blandet med bogens øvrige stof - ca. 30 pp. om Skyggen og Sneedronningen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1949
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1737   Bibliografi-ID: 12768
[Informationer opdateret d. 3.11.2014]

Et H. C. Andersen-Fund

BRIX, HANS, Et H. C. Andersen-Fund. Berlingske Aftenavis 5. nov. Fyens Stiftstidende, 7.11.1949.
Om et HCA-manuskript fra 1823: Til Hr. D. Withusen. [D.W.s morfar var skuespilleren Michael Rosing, faderen var rektor i Slagelse Lærde Skole Th.W.] Berlingske Tidende, 5.11.1949.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. november 1949
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1318   Bibliografi-ID: 2909
[Informationer opdateret d. 19.5.2016]

[I:] Et Dobbeltmindeaar for H. C. Andersen; [II:] 'Historien om en Moder'

KJÆRGAARD, HELGE, [I:] Et Dobbeltmindeaar for H. C. Andersen; [II:] 'Historien om en Moder'. Fyens Stiftstidende 1.-2. apr.
I) Hovedsagelig om 70-års fødselsdagens forløb. - II) Om nr. 1 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1950
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1358   Bibliografi-ID: 2955
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

Guida all'esame orale del concorso magistrale. Secondo i nuovi programmi.

GORETTI, MARIA, Guida all'esame orale del concorso magistrale. Secondo i nuovi programmi. 2a ed. aumentata. Le Monnier, Firenze. Pp. 242-51. "Cristiano Andersen" biografi. - i
1. udg., 1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1953
Sprog: italiensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1448   Bibliografi-ID: 3060
[Informationer opdateret d. 24.2.2015]

G. Cristiano Andersen.

MARCHETTI, ITALIANO, G. Cristiano Andersen. Le Monnier, Firenze. 107 pp. (Saggi su gli scrittori per l'infanzia.)
Bibliografi pp. 95-100.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1954
Sprog: italiensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1493   Bibliografi-ID: 3110
[Informationer opdateret d. 30.11.2015]

La letteratura per l'infanzia. Nello sviluppo degli ideali educativi e delle correnti letterarie.

SACCHETTI, LINA, La letteratura per l'infanzia. Nello sviluppo degli ideali educativi e delle correnti letterarie. Le Monnier, Firenze. Pp. 44-57. (Coll. Scuola viva.)
dvs. : Kapitlet Romanticismo in Danimarca e Norvegia. Il poeta-filosofo della fiaba: Hans Christian Andersen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1954
Sprog: italiensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1497   Bibliografi-ID: 3114
[Informationer opdateret d. 9.2.2016]

Niels Larsen Stevns og H. C. Andersen.

LARSEN, SVEND, Niels Larsen Stevns og H. C. Andersen. H. C. Andersens Hus, Odense. 56 pp.
Et forsøg på at kommentere Larsen Stevns' billeder [i kuppelsalen i H. C. Andersens Hus] ved at give en redegørelse for baggrunden for de enkelte motiver. - Anm.: Ib Paulsen, Fyens Stiftstidende 2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1955/97)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1580   Bibliografi-ID: 3203
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

H. C. Andersen oversat til over 50 Sprog

KJÆRGAARD, HELGE, H. C. Andersen oversat til over 50 Sprog. Jyllands-Posten 21. mar.
Især om polyglot-udgaven af Historien om en Moder (nr. 1 ovf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 21. marts 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1737   Bibliografi-ID: 3365
[Informationer opdateret d. 24.11.2015]

Den elskede og den frygtede bog

SØRENSEN, LISE, Den elskede og den frygtede bog. I hendes: Digternes Damer. Essays. Gyldendal, København. Pp. 70-76.
Om Historien om en Moder. - Oprindelig offentliggjort i Information 20. okt. 1959 (i serien Barndommens bog genoplevet). - 2. opl., 1966 (Gyldendals Uglebøger, 140). 2080 3. opl., 1978.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. oktober 1964
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2080   Bibliografi-ID: 3765
[Informationer opdateret d. 26.1.2012]

Den lidende mor fra proletariatet

Kofoed, Niels, Den lidende mor fra proletariatet. Aarhuus Stiftstidende 1.4.1975. - Om Hun duede ikke.
Udgivet 1. april 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:452   Bibliografi-ID: 4434
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Om 'Historien om en Moder'

Taaning, Tage, Min 'Historien om en Moder'. Berlingske Tidende 22.4.1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. april 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:472   Bibliografi-ID: 4454
[Informationer opdateret d. 5.11.2012]

Fra teatret til kirkegården. En kærlighedserklæring til to af de små Andersen-historier

Kragh-Jacobsen, Svend, Fra teatret til kirkegården. En kærlighedserklæring til to af de små Andersen-historier. Berlingske Tidende 18.5.1975. - Om Et godt Humeur og Moster. "Han havde mod på hele verden, men svært ved at holde fast adresse". Berlingske Tidende august 1975. Med bykort over de steder, hvor HCA har boet i København.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. maj 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:454   Bibliografi-ID: 4436
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Historien om en moder. En vejledning til filmen

Pedersen, Jens, Historien om en moder. En vejledning til filmen . Statens Filmcentral, København 1980. 32 pp. - Om Claus Weekes film Historien om en moder efter H. C. Andersens æventyr (1978). Politiken, 28.6.1978.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1980
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:708   Bibliografi-ID: 4689
[Informationer opdateret d. 4.12.2012]

Christines Billedbog

Christines Billedbog . [Af] H. C. Andersen og Morfar Adolph Drewsen. Indledning og noter af Erik Dal. Lademann, København 1984. 269 pp. - Forord af Alette Bardenfleth p. 5. Indledning, Om Christines billedbog, pp. 7-9 og 257-67. - Anm.: Ellen Buttenschøn, Jyllands-Posten, 25.10.1984; Peter Eriksen, Fyens Stiftstidende, 25.10.1984; Niels Houkjær, Berlingske Magasin, 25.10.1984; G. Nørgaard Jepsen, Midjyllands Avis, 2.11. og 3.11.1984; Helene Moe, Kristeligt Dagblad, 23. nov. 1984; Niels Oxenvad, Anderseniana , 1989, pp. 72-73; Ole Schierbeck, Politiken, 29.10.1984 - På tysk, engelsk og italiensk 1984 (nr. 923-24 og 931 ndf.), på svensk 1985 (nr. 994 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1984
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:922   Bibliografi-ID: 4901
[Informationer opdateret d. 28.1.2014]

Christines Bilderbok

Christines Bilderbok . [Av] Hans Christian Andersen och morfar [Adolph] Drewsen. Kommentarer av Erik Dal. Översättning av Britt G. Hallqvist och Ingrid Emond. Wiken, [Höganäs] 1985. [267] pp. - Förord av Alette Bardenfleth p. [5]. Om Christines Bilderbok av ED pp. [6]-[9] och [257]-[67]. - Cf. nr. 922 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1985/354)

Udgivet 1985
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:994   Bibliografi-ID: 4973
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

Historien om en Moder. Fritz Sybergs illustrationer til H. C. Andersens eventyr

Scavenius, Bente, Historien om en Moder. Fritz Sybergs illustrationer til H. C. Andersens eventyr. I: Faaborg Museum for fynsk Malerkunst. Katalog 1985 . Fåborg 1985. Pp. 40-49.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1985
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1016   Bibliografi-ID: 4995
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

H. C. Andersen Studier

H. C. Andersen Studier . Udg. af H. C. Andersen Selskabet i Japan. [På japansk, titlen og indholdsfortegnelsen dog også på dansk.] Nr. 4, 1985; 54 pp. - Indhold: Tetsuro Suzuki, Fra H. C. Andersens dagbøger, I, pp. 1-8; Koichi Jin, H. C. Andersens moder: En brevsamling, pp. 9-14; Katsumi Hayano, Fattigdom og fattigdomshjem, pp. 15-26; Kiyoko Yamanouchi, H. C. Andersens danske illustratorer, pp. 27-31; Georg Christensen, H. C. Andersen og de danske folkeeventyr, pp. 32-40 (fortsat fra nr. 3); Keisuke Masuda, Georg Brandes om H. C. Andersen, pp. 41-49; Mitsuko Otsuka, H. C. Andersen i England. 'Christmas Greetings', pp. 50-53.
Udgivet 1985
Sprog: dansk, japansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1020   Bibliografi-ID: 4999
[Informationer opdateret d. 29.12.2011]

H. C. Andersen Studier

H. C. Andersen Studier . Udg. af H. C. Andersen Selskabet i Japan. [På japansk, titlen og indholdsfortegnelsen dog også på dansk.] Nr. 5, 1986; 44 pp. - Indhold bl.a.: Tetsuro Suzuki, [Fra] H. C. Andersens dagbøger, II:1, pp. 1-9; Koichi Jin, H. C. Andersens moder: En brevsamling, II, pp. 10-13; Julius Clausen, H. C. Andersens optegnelsesbog, pp. 14-18 (overs. af Nobuko Fukui); Katsumi Hayano, Rejser og kroer i H. C. Andersens dage, pp. 19-26; Georg Brandes, Romaner om geniet, pp. 27-30 (oversættelse ved Keisuke Masuda af AaJ nr. 310); Isao Yakame, Dødning[en] og Rejsekammeraten, en sproglig sammenligning, pp. 31-36; Setuo Yazaki, Christines billedbog, pp. 37-43.
Udgivet 1986
Sprog: dansk, japansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1096   Bibliografi-ID: 5074
[Informationer opdateret d. 29.12.2011]

Modsætninger mødtes i gensidig beundring

Hedegaard, Ole A., Modsætninger mødtes i gensidig beundring. Frederiksborg Amts Avis 18.3.1987. - Om HCA's venskab med Fr. Læssøe.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. marts 1987
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1181   Bibliografi-ID: 5159
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Mother, Daughter, Self. Joan Vinge's 'The Snow Queen'

Sullivan, C. W., iii, Mother, Daughter, Self. Joan Vinge's 'The Snow Queen'. I: Mickey Pearlman (red.), Mother Puzzles. Daughters and Mothers in Contemporary American Literature . Greenwood Press, Westport, Conn., 1989. Pp. 101-08. (Contributions in Women's Studies, 110.) (*)
Udgivet 1989
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1273   Bibliografi-ID: 5251
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Brothers, Very Far Away and Other Poems

Brothers, Very Far Away and Other Poems . Translated by Paula Hostrup-Jessen. Edited and with an Afterword by Sven H. Rossel. Mermaid Press, Seattle 1991. vi, 44 pp. - Efterskrift pp. 37-44.
Indeholder:

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/235)

Udgivet 1991
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1355
ISBN: 1-880755-03-3   Bibliografi-ID: 5333
[Informationer opdateret d. 2.1.2012]

Quadri di viaggio dall'Italia di H. C. Andersen

Nørregård-Nielsen, H. E., Quadri di viaggio dall'Italia di H. C. Andersen . Tradotto da Marcella Rinaldi. Fratelli Palombi, Roma 1991. 223 pp. - På dansk 1990 (nr. 1324 ovf.). Den danske udgaves efterskrift med kildeoplysninger og noter (pp. 215-48) er udeladt; tilkommet er en indledning (pp. 7-24), hvis sidste del (pp. 19-24) dog modsvarer optakten til den danske udgaves første kapitel; en tegning er udgået. - Samtidig var tegningerne udstillet på Museo Napoleonico. - Anm.: Bette de Fine Licht, Jyllands-Posten, 9.12.1991.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/161)

Udgivet 1991
Sprog: italiensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1376   Bibliografi-ID: 5354
[Informationer opdateret d. 15.10.2012]

Søgeord: historien + om + en + mo*r. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-55