Søgeord: flyttedagen + i + april + nu + vintrens + gamle + gubbe + forlader + sit + logi. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 8 resultater.

Digte / af / H. C. Andersen. / - / »Vergessne Gedichte sind neue«. / Jean Paul. / - / Kjøbenhavn. / Trykt, paa Forfatterens Forlag, hos E. H. Robert. / 1830.

Titelblad. - Tilegnelse til Conferentsraad J. Collin. - Indholdsfortegnelse (upagineret Blad). - Tekst: 136 Sider. - 12 mo. - Pris 1 Rbd. 16 Sk. (Udkom 2. 1. 1830).
Anm. Dagen 22. 3. 1830, Nr. 69. - Dansk Litteratur Tidende, 1830, Nr. 6, 81. - Kjøbenhavns-Posten 4. 1. 1830, Nr. 3, 12. - Maanedsskr. for Litteratur, 1830, 3. Bind, 162 af C. Molbech.

Indhold.

Rime-Djævelen p. 1 (se Nr. 20).
52. Soldaten. (Med dæmpede Hvirvler Trommerne gaae) (Saml. Skr. XII, 190). p. 6
Den rædselsfulde Time (se Nr. 12). p. 7
Nytaarsnat (se Nr. 23). p. 10
53. Phantasiestykke i min egen Maneer. (I Himlen sidde Guds Engle smaae) (Saml. Skr. XII, 85). p. 12
Svinene; en Ode (se Nr. 19). p. 14
54. Vandrer-Liv. (Gaardhunden giøer - dens Tænder er saa skarpe) (Saml. Skr. XII, 139). p. 16
Det døende Barn (se Nr. 13). p. 17
Graat-Veir (se Nr. 39). p. 18
Kunstner-Livet (se Nr. 31). p. 19
Dykkerklokken (se Nr. 16). p. 24
Ved en Tragedies Dødsfald (se Nr. 37). p. 33
Aftenlandskab (se Nr. 36). p. 34
55. Cometen, et Sagn. (Da Sol stod op, og alle Nattens Terner) (Saml. Skr. XII, 87). p. 36
Sjælen (se Nr. 17). p. 41
56. Recension. (Vel rødmer Land og Hav ret smukt) (Saml. Skr. XII, 2). p. 44
Tyveknægten (se Nr. 48). p. 45
Ingenting og Noget (se Nr. 33). p. 46
57. Klintekorset paa Møen. (Det er en lys, en deilig Sommernat) (Saml. Skr. XII, 39). p. 47
Hjertesuk til Maanen (se Nr. 15). p. 52
58. Skolemesteren. (I den lumre Skolestue ville vi nu dvæle lidt) (Saml. Skr. XII, 330). p. 54
Studenten (se Nr. 43). p. 56
59. Holger Danske. (Det gothisk gamle Kronborg i Maanelyset staaer) (Saml. Skr. XII, 123). p. 58
Den 1ste August (se Nr. 35). p. 61
Moderen med Barnet (se Nr. 38). p. 63
60. Flyttedagen i April. (Nu Vintrens gamle Gubbe forlader sit Logi) (Saml. Skr. XII, 287 (forkortet) - Nr. 24 af 65 Smaavers). p. 64
Phantasie og Vanvid (se Nr. 32). p. 65
61. Fastelavn, en Skizze. (Fastelavn idyllisk staaer med sin Gaas i Haanden) p. 69
62. Martsviolerne. (Sig Himlen hvælver saa reen og klar) p. 70
(Saml. Skr. XII, 64).
63. Capriccio. (Et Speil er Søens Flade, det er saa smuk en Dag) p. 71
64. En fæl Historie. (Barsk sidder Drotten i Skarlagen rødt) p. 73
Regnveir (se Nr. 46). p. 75
Sneedronningen (se Nr. 25). p. 76
65. Mosters Skjærmbræt. (Naar Kulden barsk sig nærmed',) (Saml. Skr. XII, 50). p. 78
Til min Moder (se Nr. 34). p. 81
66. Risens Datter. (Dybt inde under Bjerget en gammel Rise boer) (Saml. Skr. XII, 274). p. 82
Aftenen, et Træsnit (se Nr. 11). p. 84
67. De Danske og deres Konge. (Alt reiser Vint'ren sit hvide Telt) p. 86
Dødsøieblikket (se Nr. 45). p. 88
68. Amors Spillekort. (Det er dog baade en Skam og Tort) (Saml. Skr. XII, 133). p. 89
Oldtids huuslige Liv (se Nr. 42). p. 90
Østergade (se Nr. 26). p. 91
69. Morten Lange. (Hver Midnat mellem tolv og et,) (Saml. Skr. XII, 237). p. 95
70. De tre Gaver. (Saa deiligt et Træ i Skoven staaer) p. 99
71. Januar, en Skizze. (Paa Gade, Mark og Tage, nu ligger Sneen hvid) p. 101
(Saml. Skr. XII, 291 - Nr. 42 af 65 Smaavers).
Tanker ved en ituslagen Jydepotte (se Nr. 14). p. 102
72. Dødningen, et fyensk Folke-Eventyr (H. C. Andersens første Eventyr - Blev senere omarbejdet og udkom igen 1835: Reisekammeraten; se Nr. 279). p. 105

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/257, anm.: Kjøbenhavns-Posten: A-727e)

Udgivet 2. januar 1830
Sprog: dansk
Genre: Digtsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:51
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 57
[Informationer opdateret d. 27.4.2017]

Flyttedagen i April. (Nu Vintrens gamle Gubbe forlader sit Logi) p. 64

(Saml. Skr. XII, 287 (forkortet) - Nr. 24 af 65 Smaavers).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/257)

Udgivet 2. januar 1830
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:60
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 94
[Informationer opdateret d. 16.3.2012]

H. C. Andersens Logi i Holmensgade

LINDE, PETER, H. C. Andersens Logi i Holmensgade. Historiske Meddelelser om København 4. rk. IV 1954-57, pp. 397-400.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1954
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1507   Bibliografi-ID: 3125
[Informationer opdateret d. 28.10.2013]

Som en fugl i luften.

MEEDOM, PETER, Som en fugl i luften. Berlingske Aftenavis 26.6.1966. - Om Vingårdsstræde nr. 6, HCA's logi fra april 1827 til oktober 1828.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. juni 1966
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1885   Bibliografi-ID: 12908
[Informationer opdateret d. 25.11.2013]

Fra en pebersvends stue.

BOLVIG, AXEL, Fra en pebersvends stue. Københavner-Jul, 6, 1967, pp. 5-8. - Om Nyhavn nr. 18, HCA's logi fra oktober 1871 til hans død. - Samme artikel i: FOF, Folk og Fritid, landsblad for Folkeligt Oplysnings Forbund, 1967-2, p. 14-19.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1967
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1893   Bibliografi-ID: 12915
[Informationer opdateret d. 21.5.2012]

Højt under taget i Vingaardsstræde [nr. 6]

KAAE, HARRY, Højt under taget i Vingaardsstræde [nr. 6]. Københavner-Jul, 8, 1968, pp. 5-8. - Om HCA's logi fra april 1827 til oktober 1828. Også gengivet i kronikserie i Amagerbladet, december 1966.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1968
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1903   Bibliografi-ID: 12923
[Informationer opdateret d. 9.1.2013]

Flyttedagen i april (Nu vintrens gamle gubbe forlader sit logi)

Oversættelse til nudansk (anno 2000) af dr. phil. Johan de Mylius, H.C. Andersen-Centret v. Syddansk Universitet, i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte , Aschehoug, København 2000, p. 68.
Udgivet Oktober 2000
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 87-11-11339-1
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 8673
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Et 200 års fødsels-jubilæum

Rasmussen, Harry, "Et 200 års fødsels-jubilæum". Kosmos. Martinus Kosmologi , 2005, pp. 111-18. - Engelsk oversættelse, "A 200th Birth-Jubilee", Kosmos. English Martinus Cosmology , 2005, nr. 2, pp. 2, 12-18. - Svensk oversættelse, "Ett 200-års födelsejubileum", [ Svensk ] Kosmos. Martinus Kos­mo­logi , 2005, nr. 4, pp. 111-18.

(Bibliografisk kilde: HCAH)


Søgeord: flyttedagen + i + april + nu + vintrens + gamle + gubbe + forlader + sit + logi. Ny søgning. Søg i resultater