Søgeord: et + besøg + i + portugal + 1866 + 4 + jeg + guds + verden + har + set. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-59

Søgningen gav 59 resultater. Nummer 1-50:

Et Børneeventyr

"Et Børne-Eventyr" kalder HCA den lille fortælling, han i rejsebogen Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc., i Sommeren 1831 (udkom 19. september 1831) fortæller sig selv for at berolige sig efter at have set skuespillet "Drei Tage aus dem Leben eines Spielers" i Braunschweig. Teksten optræder som en del af 4. kapitel, s. 33-35 i Danske Klassikere-udgaven af Skyggebilleder v. Dansk Sprog- og Litteraturselskab, Borgen, Kbh. 1986.

H.C. Andersen nævner eventyret i Mit livs eventyr (1855, her citeres fra Gyldendals udg. 1975, bd. 1, side 288):

I "Harzreisen" [ Skyggebilleder ] findes egenlig mit første "Eventyr" under Afdelingen Braunschweig , hvor det fremtræder ironiserende med Dramaet "drei Tage aus dem Leben eines Spielers"

Teksten er online her på H.C. Andersen-Centrets netsted .

Udgivet 19. september 1831
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 10628
[Informationer opdateret d. 30.1.2004]

Bing & Grøndahls Bisuit Portrait Buste af H. C. Andersen

Illustreret Tidende : 28. maj 1865, p. 285: Bing Grøndahls Buste hører i Lighed og Udførelse til det Bedste, der er set.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. maj 1865
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12106
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Den gamle By.

Axel Steenbuch: Den gamle By [Odense}. Ill. af Joh. Boesen: Odense set fra Øst. Aaen paa Vej til Ejby Mølle. Museet. I Baggrunden Graabrødre Hospital. Fra Odense: Aaenog Albanibroen, set fra Raadmand Boesens Have. Illustreret Tidende Nr. 44, 11.11.1889.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-709o)

Udgivet 11. november 1889
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13827
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Ib and Little Christina.

A Picture in 3 Panels. Written by Basil Hood, set to music by France Leoni. Chappell & Co, London.
Londonske Teateraftener. Zaza, Ib og lille Christine. Et Drama der ved sin fine Ynde og Æventyrstemning danner en Modsætning til Zaza's grelle Hverdagshistorie er 'Ib og lille Christine' paa Prince of Wales Teatret. (Instr: Basil Hood, Ib: Martin Harvey) Politiken 6.6.1900. - E.F. Spence: "A Triple Bill at the Prince of Wales" Pall Mall, 10.5.1900. The Sketch 20. november 1901. Mere om opsætningen: Wikipedia

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/72, 1980/2214 )

Udgivet 6. juni 1900
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13837
[Informationer opdateret d. 11.9.2014]

The Two Wooden Soldiers in 'Little Hans Andersen' at the Adelphi Theatre.

The Tatler , December 30, 1903. "Mr. Basil Hood has set the clockwork of his wooden soldiers going again in 'Little Hans Andersen', which is being played for matinées at the Adelphi. The play is an olla podrida of Hans Andersen's fairy stories joined togehter with the greatest skill. I enjoyed it as much as any child in the house, and i would conjure you not to miss it. Miss Louie Pounds and miss Agnes Fraser are princessees, Mr. Passmore and our old friend, mr. Richard Temple, are kings. Miss Brandram, happily returned, is a fairy queen, Mr. Evett is the princely swineherd, and Mr. Lytton is delightful as the real soldier. The wooden soldiers with clockwork in their tummies are as funny as ever."

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. december 1903
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13840
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

The Fir Tree and The Tinder-Box.

Chambers's narrative readers. Set B. London. [1914]

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1914
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14556
[Informationer opdateret d. 10.9.2014]

Great Claus and Little Claus, and The Daisy.

Chambers's narrative readers. Set B. London [1914]

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1914
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14557
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Hans Andersen's Fairy Tales.

Set Forth in simple words for young children by William Woodburn. Illustrations: Gordon Robinson. W. & R. Chambers, London & Edinburgh. [1917] 513 s.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/407)

Udgivet 1917
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14589
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Great Claus and Little Claus and The Daisy.

Chambers's Narrative Readers, Set B. London [1921]

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1921
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14880
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

The Old House and the Flying Trunk.

Chambers's Narrative Readers. Set B., London [1922]

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1922
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14889
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Little Ida's Flowers and The Red Shoes.

Chambers's Narrative Raders, Set B., London [1922]

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1922
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14890
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

The Shoes of Fortune and The Girl Who Trod on a Loaf.

Chambers's Narrative Readers, set C. London [1922].

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1922
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14891
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

The Marsh King's Daughter and The Elf at the Grocer's.

Chambers's Narrative Readers, Set C. London [1922].

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1922
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14892
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Tortur og Straf. Gamle Retsantikviteter i Nationalmuseets 2. Afdeling.

Nyerhvervelser og Nyopstilling. - Bl.a. om Spansk Kappe / Fedel (fra Kerteminde), som HCA utvivlsomt har set i Funktion i Odense: Et Træaag, lagt over Delinkventens Skuldre, ...." Dagens Nyheder, 26.2.1922.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. februar 1922
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18281
[Informationer opdateret d. 28.5.2013]

Filmen om den grimme Ælling.

Den opsigtvækkende danske Film blev i Gaar vist for en indbudt Kreds. Det konstateredes, at Eksperimentet var lykkedes. ... Bag Filmen ligger halvandet Aars Arbejde,og den er set paa en halv Time. Men vi skulde tro, at Fotograf [Karl] Wieghorst maa finde Lønnen i, at Filmen naaede ud alle Vegne baade ude og hjemme, hvor man med Beklagelse hidtil har maattet konstatere, at den rigtige Film, lavet for Børn, den fandtes ikke endnu. Det er saa stor en Opgave, denne Film maa kunne løse. Nationaltidende, 15.11.1927.
[red. tilføjelse: 1916 lavede Knud Wieghorst en stumfilm: "Digterens Drøm". 1928: Karl Wieghorst: "Den lille Pige med Svovlstikkerne", også 1928: Knud Wieghorst: "Den standhaftige Tinsoldat".] Dagens Nyheder, 13. og 4.11.1927, 30.10.1928; Berlingske Tidende, 15.11.1927.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. november 1927
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15533
[Informationer opdateret d. 6.8.2013]

Et Billede fra Odense.

Dansk Afholdsforenings AGITATOREN 27.7.1929: I forrige Uge besøgte vi Odense i Anledning af Afholdssamfundets Aarsmøde og havde da Lejlighed til rigtig at se Byen efter. Sjældent har vi set et lignende Roderi selv om det er nok saa berettiget. ... Dertil kom alle de mange Nedrivninger for at skaffe Plads til H.C. Andersens store Mindehal. Var det for Resten ikke en Idé lempeligt at nedtage og lade H.C. Andersens Hus som ses paa vort Billede, opføre i original Skikkelse inde i Mindehallen? Naar Byen bliver færdig med alt Roderiet, vil den sikkert blive endnu smukkere, end den plejer at være.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. juli 1929
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14019
[Informationer opdateret d. 16.8.2011]

Stigende Interesse for H.C. Andersens Digtning.

"Naar verden falder i lave, vil det vise sig, at H.C. Andersen er et at vort Lands store Aktiver i Forhold til Verden", siger H.C. Andersen-Samfundets Formand ved Generalforsamlingen i Odense. Aftenbladet, 20.3.1944; Berlingske Tidende, 19.3.1944; Børsen, 19.3. og 3.4.1944; Ekstrabladet, med sidste fødselsdagsmenu, 3.4.1944; Fyens Stiftstidende, 18.3. og 3.4.1944; Fyns Tidende, 30.3.1944; Fyns Venstreblad, 4.4.1944; Nationaltidende, 22.3. og 3.4.1944; Social-Demokraten,
H.C. Andersens Fødselsdag (i Raadhushallen i København) og for HCA-Samfundets Kbh.-afdeling i Teaterkafféen: Berlingske Tidende, 3.4. Børsen, 2.4. Ekstra Bladet, 31.3. Flensborg Avis, 8.4. Fyens Stiftstidende, 30.3. Fyns Social-Demokrat, 3.4. Fyns Tidende 4.4. Kristeligt dagblad, 31.3. Nationaltidende, 1.4. og 3.4. Politiken, 27.3. og 1.4. og 3.4. Social-Demokraten, 31.3. og 3.4.1944;
Fra Barn til Barn paa H.C. Andersens Fødselsdag. Legetøjs-Uddelingen blev en straalende Festdag for Hundreder af Børn - og en smuk Tradition har set Lyset! Oplæsning ved Anna Bloch. Nationaltidende, 3. apr. 1944. Nationaltidende, 19., 21., 24., 26., 28., 29., 30. og 31.3. og 1.4.1944

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet April 1944
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17405
[Informationer opdateret d. 18.1.2017]

H.C. Andersens Eventyrfigurer som Turistvarer.

Det er foreløbig Figurerne fra "Fyrtøjet", der er blevet fremstillet, men flere vil følge efter. Fyns Venstreblad, 16. Jun. 1945. Fyns Soc. Demokrat, 13. Jan. 1945. "En ny 'Klods-Hans' har set Dagens Lys. Lille Butik med fine, originale Turistvarer aabnet som Genbo til H.C. Andersens Museum. Fyns Tidende, 5. aug. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. juni 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17412
[Informationer opdateret d. 2.1.2013]

H.C. Andersen-Idyllen i Fare.

Carl Kauffeldt: Skal det særprægede Kvarter omkring Digterens Fødested i Odense gennemskæres af en ny Færdselsaare, eller skal det føres tilbage til sin oprindelige Skikkelse for at kunne bevares for Eftertiden? Illustrationer af G. Hjortlund til "Hans Jensensstræde set fra Ramsherred", "Rosenstræde med det gamle Jernstøberi" og "Et Hjørne af Lotzes Have". Politiken, juni 1948. Børsen 22.3.1948; Fyens Stiftstidende, 7.1., 21.3. og 20.7.1948; Fyns Social-Demokrat, 1.1., 22.2. og 22.3.1948; Fyns Tidende, 5.10.1948; Fyns Venstreblad, 5.10.1948; Heimdal, 9.1.1948; Information, 5.1.1948; Jyllandsposten, 22.3.1948; Kjerteminde Avis, 22.3.1948; Morsø Social-Demokrat, 23.3.1948; Social-Demokraten, 4.1.1948; Svendborg Avis, 5.10.1948; Thisted Social-Demokrat, 23.3.1948.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17271
[Informationer opdateret d. 5.10.2012]

H.C. Andersens Eventyr./ Hans Andersen Fairy Tales, boxed set. / Märchen.

H.C. Andersens Eventyr. Samling i karton bestående af 12 små bind. Hvert af disse indholdende et eventyr af H.C. Andersen, nemlig "Kejserens nye Klæder", "Prinsessen på Ærten", "Den flyvende Kuffert", "Den lille Pige med Svovlstikkerne", "Hyrdinden og Skorstensfejeren", "Svinedrengen", "Grantræet", "Klods Hans", "Tommelise", "Den grimme Ælling", "Fyrtøjet" og "Den Lille Idas Blomster". Trykt og udgivet af Nordisk Papirvareindustri, Viby, Jylland. Udgaven er meget forkortet og tildels forvansket, dens fremkomst gav anledning til en officiel protest udsendt af H.C. Andersen Samfundet gennem Ritzaus Bureau. 12232 . Efterfølgende sagsanlæg fra Undervisningsministeriet, hvorved Forlaget dømtes til at destruere oplaget.
(Miniature Book Library). This set of tiny books contains some of the most popoular of Hans Andersen's world famous fairy tales in unabridged translation from the Danish language. Nordic Paper Industry, Viby, Jutland. New York. 1949. Ek1, Ek3, Ek5, Ek9, Ek16, Ek20, Ek25, Ek26, Ek32, Ek37, Ek71,
Märchen. Dieser Satz kleiner Bücher enthält einige der bekanntesten und weltberühmten 'Hans Andersen Märchen' in unverkürtzter Übersetzung aus der dänischen Sprache. Erhältlich in allen führenden Buchhandlungen. Nordischer Kunstverlag. Viby, Jütland, Dänemark. Eckernförde, Reperbahn 37. Gedruckt in Dänemark. Copyright 1949. Ek1, Ek3, Ek5, Ek9, Ek16, Ek20, Ek25, Ek26, Ek32, Ek37, Ek7.
Sprokjes. Viby, Jutland, Denmark: Nordisk Papirvare Industri [1952].

(Bibliografisk kilde: HCAH 1949/96 (da), 1951/39 0001 (sv.), 0002 (eng.), 1980/1169 (ty.)

Udgivet 1949
Sprog: dansk, engelsk, hollandsk, svensk, tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15093
[Informationer opdateret d. 11.5.2017]

Hvordan udlændinge synes om Odense som H.C. Andersens by.

Den senere tids kritik af H.C. Andersen-minderne deles ikke af udenlandske turister. Fyns Tidende udførte spørgeskemaundersøgelse på udenlandske turister, som var ubetingende begejstrede over hvad man havde set. Fyns Tidende 7.8.1949.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 7. august 1949
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13682
[Informationer opdateret d. 23.5.2011]

Eventyret om Forkortelsen af H. C. Andersens Eventyr.

Politiken 6. og 7. dec. 1949. Sagen sendt i Cirkulation til 'Droit Moral'-Udvalget. Et Chok for H. C. Andersen-Samfundet. En Protest ventes - Aldrig set noget lignende før. H.C. Andersen maa ikke forkortes. Opfølgning af: 12231 Ib Paulsen: Om Droit Moral. Fyens Stiftstidende, 22. okt. 1950.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet December 1949
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12232
[Informationer opdateret d. 30.8.2013]

Overtroens skikkelser

CLAUSSEN, POUL, Overtroens skikkelser. Aalborg Stiftstidende 13. maj.
Om Elverhøi-festens deltagere folkloristisk set.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. maj 1951
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1388   Bibliografi-ID: 2991
[Informationer opdateret d. 22.4.2013]

H. C. Andersen - set med vore egne øjne

SØRENSEN, SV., H. C. Andersen - set med vore egne øjne. Aalborg Amtstidende 1. dec.
Anm. af nr. 1409 og 1410 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1952
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1439   Bibliografi-ID: 3048
[Informationer opdateret d. 1.12.2015]

Red Barnet's internationale udstilling af børnetegninger til H. C. Andersens eventyr.

Red Barnet's internationale udstilling af børnetegninger til H. C. Andersens eventyr. [København.]
På rejse gennem H. C. Andersens og børnenes rige eventyrland med Poul Fatum (7 pp.). - Eng.: Travelling with Poul Fatum through Hans Andersen's and the Children's Fairyland".
Foromtale: Fyns Tidende, 6. juli 1950. - ever: H.C. Andersen ikke saa berømt, som vi tror. Hans eventyrskikkelser lever ganske vist videre, men uden for deres egentlige milieu. Mange udenlandske udgaver er helt forvansket. Bo Grønbech har i dag paa et møde i undervisningsministeriet, hvor repræsentater for "Red Barnet" fortalte nærmere om den verdens-børnekonkurrence, som netop er løbet af stabelen, og som netop går ud paa at faa alle jordens børn til at illustrere den gamle digters eventyr. Fyns Tidende, 3.11.1950; Kristeligt Dagblad, 3.11.1950.
Børn fra hele verden genfortæller Andersens eventyr i billeder. I dag åbner Tivoli den store udstilling af børnetegninger fra 44 lande.
Udstillingen gik videre til Nordisaka Museet, Stockholm.
Social-Demokraten, 1.5.1953. Tove Castenskiold: H.C. Andersens eventyr set med svenske barneøjne, Tidens Kvinder, marts 1952. Mange avisudklip, deriblandt gengivelse af Prinsesse Margrethes illustration til den lille Havfrue, er i bibid: 18987

(Bibliografisk kilde: eng: HCAH 1982/44)

Udgivet 1953
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1452   Bibliografi-ID: 3064
[Informationer opdateret d. 21.8.2013]

Kipling kunne ikke have gjort det bedre

KEIGWIN, R. P., Kipling kunne ikke have gjort det bedre. Fyens Stiftstidende (HCA-tillæg) 2. apr.
[..] om digteren set med engelske øjne.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1733   Bibliografi-ID: 3361
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

H. C. Andersen set med kvindeøjne

EILERSGAARD, SVEND, H. C. Andersen set med kvindeøjne. Aalborg Stiftstidende 16. maj.
Om Lady Southorns referat af sine samtaler med Harriet og Louise Melchior.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 16. maj 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1706   Bibliografi-ID: 3334
[Informationer opdateret d. 26.6.2013]

H. C. Andersen set med engelske øjne

BREDSDORFF, ELIAS, H. C. Andersen set med engelske øjne. Anderseniana 2. rk. III:2, pp. 301-51.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1956
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1811   Bibliografi-ID: 3449
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Den store danske forfatter H. C. Andersen.

CHKADUA, AKAKI, [På georgisk: Den store danske forfatter H. C. Andersen. ] Tbilisi 1956. 38 pp. - Set på mikrofilm.
Udgivet 1956
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1811   Bibliografi-ID: 12834
[Informationer opdateret d. 1.12.2009]

Anskuelighedens Naadegave. Nogle nye Studier i H. C. Andersens Kunst

BILLESKOV JANSEN, F. J., Anskuelighedens Naadegave. Nogle nye Studier i H. C. Andersens Kunst. Her beskrives HCA's vidunderlige evne til at skildre anskueligt og denne evnes sammenhæng med digterens erindring om billeder, han har set. [en Pinelli-radering] Berlingske Aftenavis 3. feb.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. februar 1958
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1872   Bibliografi-ID: 3523
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Su questo tavolo Andersen scrisse le fiabe

billede af værelset over Caffè Greco, via Condotti, hvor HCA sad og arbejdede. Corriere Lombardo, Milano, 3. set. 1958.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. september 1958
Sprog: italiensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20443
[Informationer opdateret d. 10.8.2017]

H.C. Andersen paa godt og ondt.

Hans Jensensstræde set med købelystne turistøjne. Bo Bojesens fantasi over H.C. Andersen-dyrkelsen. Information 20.8.1960.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. august 1960
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20430
[Informationer opdateret d. 9.8.2017]

H. C. Andersen set fra Rumænien

PAS, ION, H. C. Andersen set fra Rumænien. Land og Folk 24. apr.
Uddrag af en tale holdt i Det dansk-rumænske Selskab.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. april 1963
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2059   Bibliografi-ID: 3740
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

H. C. Andersens eventyrverden.

GRØNBECH, BO, H. C. Andersens eventyrverden. 2. reviderede udg. Hans Reitzel, København. 166 pp. (Falkebog, 19.)
Denne bog er stort set identisk med den afhandling jeg forsvarede for den filosofiske doktorgrad i maj 1945 [nr. 1189 ovf.]. Blot er de to indledende kapitler blevet trukket sammen til et par korte bemærkninger [..]. - Anm.: C.J.E. [Carl Johan Elmquist], Politiken, 25.7.1964; Peder Hesselaa, Fyens Stiftstidende 1. jul.; Randers Amtsavis, 4.7.1964.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1964
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2070   Bibliografi-ID: 3755
[Informationer opdateret d. 2.2.2017]

De tre, vi dyrke ... En professionel danofils betragtninger.

W. Glyn Jones: I serien om Danmark og danskerne set udefra, giver vi ordet tildr. W. GlynJones, docent ved London University ... Han kommer ind på vort forhold til Grundtvig, H.C. Andersen og Georg Brandes. Politiken, 23.7.1966.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. juli 1966
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16533
[Informationer opdateret d. 1.2.2012]

A proposito di alcune pagine di H. C. Andersen

GUIDI, AUGUSTO, A proposito di alcune pagine di H. C. Andersen. Dialoghi, 1967, nr. 5 (september-oktober). - Artiklen er set i særtryk pagineret 1-7.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1967
Sprog: italiensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1894   Bibliografi-ID: 12916
[Informationer opdateret d. 2.1.2013]

Enestående HCA-samling. Videnskabsmand har over 3000 bind Andersen-litteratur - skal måske udstilles i Odense.

Paul Palmér: Niels Oxenvad, Odense, har set på Richard Kleins samling i London med henblik på en eventuel erhvervelse til H.C. Andersen-museet. Man forhandler stadig også om muligheden for at få samlingen udstillet i Odense næste år i forbindelse med den endelige færdiggørelse af museets ombygning. [Museet erhvervede samlingen på Sotheby i 1980]. Morgenposten, 3.8.1975.
Robert Naur: "En skæbne så mærkelig som var den digtet af H.C. Andersen." [Richard Kleins biografi] Politiken 11.4.1976.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. august 1975
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16518
[Informationer opdateret d. 10.1.2013]

Læs noget af ham der H.C. Anders-and.

Palle Petersen, Synspunkt: Der bruges mange penge og kræfter på at gøre verdenopmærksom på, at det i dag er 100 år siden, H.C. Andersen døde. Og død er han stort set for dem, han skrev for - børnene, skriver børnebogsforfatteren Palle Petersen i dette synspunkt om børnebogens Krise, Anders And og den store digter fra Odense. Ekstrabladet, 4.8.1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. august 1975
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17076
[Informationer opdateret d. 14.5.2012]

H. C. Andersen og Søren Kierkegaard i dannelseskulturen. Om H. C. Andersens og Søren Kierkegaards »virkelighedsdiskussion« og nogle perspektiver af denne »diskussion« set i lyset af embedsmandskulturen og dens litterære institution i tidsrummet 1835-1855

Hansen, Søren Gorm, H. C. Andersen og Søren Kierkegaard i dannelseskulturen. Om H. C. Andersens og Søren Kierkegaards virkelighedsdiskussion og nogle perspektiver af denne diskussion set i lyset af embedsmandskulturen og dens litterære institution i tidsrummet 1835-1855 . Medusa, København 1976. 208 pp. - Anm.: Johan de Mylius, Anderseniana , 3. rk., 3:1-2, 1978-79, pp. 121-24; Peter P. Rohde, Kierkegaardiana , 11, 1980, pp. 278-80, Politiken 9.8.1977.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

Udgivet 1976
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:482   Bibliografi-ID: 4464
[Informationer opdateret d. 30.5.2012]

Så lekte H.C. Andersen.

Bertil Palqvist: Har set på tegningen: Udsigt mod Vesuv. Blyertsteckning av H.C. Andersen från hans italienska resa, 1834. Arbetet, 11.7.1981.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 11. juli 1981
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19062
[Informationer opdateret d. 30.8.2013]

Odense - det var bare verdens navle.

Ove Sprogøe: Minder fra barndommens eventyrby. "Bedstemoder i Albanigade, min fars mor, så vi meget tit. Hun var syerske ... Hun kunne berette, at hun som fireårig havde set H.C. Andersen blive udnævnt til æresborger i Odense. Vi kunne slet ikke fatte, at bedstemoder var bindeled mellem H.C. Andersen og os. H.C. Andersen som var Odenses. Som var vores. Som vi var stole af. Som vi elskede. Vi skulle jo bare gå fra Østergade over Sortebrødre Torv til hans Jensen Stræde, og så var vi der, hvor han havde løbet rundt i træsko." Morgenposten, 30. sept. 1984.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. september 1984
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20072
[Informationer opdateret d. 30.6.2016]

H. C. Andersen på jernbane. Jernbanerejsen i det 19. århundrede set gennem H. C. Andersens dagbøger

H. C. Andersen på jernbane. Jernbanerejsen i det 19. århundrede set gennem H. C. Andersens dagbøger . DSB Jernbanemuseum, Odense 1986. 46 pp. - Et nødvendigt supplement til museets plancheudstilling H. C. Andersen på jernbane, 19.6.-30.10.1986; udarbejdet af Erik Drigsdahl. - Anm.: Peter Eriksen, Fyens Stiftstidende 19.7.1986; Ejgil Søholm, Information 5.9. 1986.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. oktober 1986
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1075   Bibliografi-ID: 5053
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Frøer og farisæere. Om eventyr og evangelium - set i lyset af Jung

Værum, Peter, Frøer og farisæere. Om eventyr og evangelium - set i lyset af Jung . Klitrose, København 1992. 224 pp. - Heri bl.a. kapitlerne Længslen efter helhed, pp. 37-50 (om Den lille Havfrue), At se hundene i øjnene, pp. 51-56 (om Fyrtøiet), Skyggen, pp. 99-102, og Følelseskulde og anden kulde. Om 'Sneedronningen', pp. 165-80. - Anm.: Joakim Garff, Weekendavisen 3.7.1992; Klara Korsgaard, Højskolebladet , 1992, pp. 316-17; Flemming Chr. Nielsen, Jyllands-Posten 14.4.1992; Doris Ottesen, Kristeligt Dagblad 21.5.1992; Pia Skogemann, Politiken 29.2.1992; Information 15.5.1993.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/107)

Udgivet 1992
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1469   Bibliografi-ID: 5447
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. C. Andersen set med moderne danske briller

Jørgensen, Aage, H. C. Andersen set med moderne danske briller. Bogens Verden , 1992, pp. 260-64. - Foredrag på Den første internationale H. C. Andersen-konference, Odense 1991; også i nr. 1523 ndf. (pp. 464-76).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1992
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1486   Bibliografi-ID: 5464
[Informationer opdateret d. 13.11.2013]

Andersen og Verden. Indlæg fra den første internationale H. C. Andersen-konference, 25.-31. august 1991

Mylius, Johan de, Aage Jørgensen & Viggo Hjørnager Pedersen (red.), Andersen og Verden. Indlæg fra den første internationale H. C. Andersen-konference, 25.-31. august 1991 . Udgivet af H. C. Andersen-Centret, Odense Universitet. Odense Universitetsforlag, Odense 1993. 561 pp. - Indhold: Søren Baggesen, Dobbeltartikulationen i H. C. Andersens eventyr, pp. 15-29; Heike Depenbrock & Heinrich Detering, Poesie und industrielles Zeitalter in H. C. Andersens 'I Sverrig', pp. 31-55; Johan de Mylius, Øjeblikket - en anskuelsesform hos H. C. Andersen, pp. 57-74; Ljudmila Braude, H. C. Andersens eventyr og historier 1850-70, pp. 75-84; W. Glyn Jones, Hans Christian Andersen in English. A Feasibility Study, I, pp. 85-99; Hans Kuhn, H. C. Andersen i det 19. århundredes danske sangbøger, pp. 101-14; Finn Hauberg Mortensen, I familiens skød, pp. 115-30; Bo Grønbech, Why Study Hans Christian Andersen, pp. 131-37; Fritz Paul, Die Welt aus der Doppelperspektive oder das Kalifornien der Poesie. Andersens Reisebücher zwischen Romantik und Poetischem Realismus, pp. 139-60; Niels Ingwersen, Genredialektikken i H. C. Andersens eventyr, pp. 161-76; Erik M. Christensen, H. C. Andersen og den optimistiske dualisme, pp. 177-91; Franti_ek Fröhlich, En nyoversættelse af H. C. Andersens eventyr - hvilket tjekkisk?, pp. 192-96; Viggo Hjørnager Pedersen, A Wonderful Story of a True Soldier and a Real Princess. Problems in Connection with the Rendition of Hans Andersen's Vocabulary in English, pp. 197-209; W. Glyn Jones, Andersen in English. A Feasibility Study, II, pp. 210-16; Edith Koenders, H. C. Andersens eventyr på hollandsk - børne- og / eller voksenlitteratur?, pp. 217-27; Hans Götzsche, Translation of Style: Transformation or Creation, pp. 228-42; Marc Auchet, H. C. Andersen og den klassiske sprognorm - eventyrene i fransk oversættelse, pp. 243-53; Gisela Perlet, Praktische Probleme bei der Übersetzung von Hans Christian Andersens Reiseliteratur, pp. 254-61; James Massengale, A Divided World: A Structural Technique in Andersen's Original Tales, pp. 262-75; Finn Barlby, Satania infernalis - eller forførelsens arabesk - om 'Sneedronningen', 'Iisjomfruen' og 'Tante Tandpine', pp. 276-88; Amy van Marken, Replikkunsten i H. C. Andersens roman 'O.T.', pp. 289-94; Polonca Kova_, Die lebendige Welt der leblosen Gegenstände, pp. 295-302; Hans Henrik Møller, En mand, et ord - H. C. Andersens 'Skyggen', pp. 303-10; Jacob Bøggild & Pernille Heegaard, H. C. Andersens 'Den lille Havfrue' - om tvistigheder og tvetydigheder, pp. 311-20; Ivy York Möller-Christensen, H. C. Andersens gennembrud i Tyskland, pp. 321-28; Antje Mayfarth, Hvilke forventninger kan der stilles til H. C. Andersens dagbøger i en tysk udgave? Problemer og metoder, pp. 329-36; Inge Kleivan, H. C. Andersen i Grønland, pp. 337-45; Guo Dehua, What Can We Chinese Learn from Hans Christian Andersen?, pp. 346-52; Merete Kjøller, Et italiensk Andersen-potpourri, pp. 353-61; Sirkka Heiskanen-Mäkelä, On the Native Reception of Hans Christian Andersen in Finland, pp. 362-66; Hans-Jörg Uther, H. C. Andersen und Deutschland. Zur frühen Rezeption seiner Märchen, pp. 367-75; Annelies van Hees, Drømme i H. C. Andersens Eventyr og Historier, pp. 376-84; Martin Lotz, Den farlige kløft mellem kønnene, pp. 385-93; Simon Grabowski, Sjælen på livseventyrets vej, pp. 394-405; Inger Lise Jensen, 'Skyggen' - en analyse af forholdet mellem godt og ondt, pp. 406-09; Jens Aage Doctor, H. C. Andersens karneval, pp. 410-19; Bernhard Glienke, Standhaftighed på flere ben. Om Karen Blixens reception af H. C. Andersen, pp. 420-33; Poul Houe, Den rejsende - et kapitel om H. C. Andersen og vor tid, pp. 434-43; Erik Dal, Jødiske elementer i H. C. Andersens skrifter, pp. 444-52; Ib Johansen, Camera Obscura. H. C. Andersen og det fantastiske - fra 'Fodreise' til 'Tante Tandpine', pp. 453-63; Aage Jørgensen, H. C. Andersen set med moderne danske briller, pp. 464-76 (cf. nr. 1486 ovf.); Hans Christian Andersen, Survey of Current Hans Christian Andersen Research in the United Kingdom, pp. 477-78; Marc Auchet, H. C. Andersen-forskningen i Frankrig. Den aktuelle situation (1970-91), pp. 479-82; Amy van Marken, H. C. Andersen-forskningen i Holland, pp. 483-85; Merete Kjøller, H. C. Andersen-forskningen i Italien, pp. 486-90; Katsumi Hayano, Hans Christian Andersen Research Situation in Japan, pp. 491-93; Xiao La, On the Study of Andersen in China, pp. 494-505; Charlotte S. Doctor, H. C. Andersen-forskning og -reception i Tyskland 1975-92, pp. 506-16; Sven Hakon Rossel, Hans Christian Andersen Research in the United States, pp. 517-30; Resumeer / Summaries, pp. 531-60. - Anm.: F. J. Billeskov Jansen, Politiken 3.4.1994; Ole Egeberg, Standart , 8:1, 1994, p. 27; Diederik Grit, Tijdschrift voor Skandinavistiek , XV:2, 1994, pp. 113-16; Lars Handesten, Berlingske Tidende 18.1.1994; Leonie A. Marx, Scandinavica, 35, 1996, pp. 116-19.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/118)

Udgivet 1993
Sprog: dansk, engelsk, tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1523
ISBN: 87 7492 968 2   Bibliografi-ID: 5501
[Informationer opdateret d. 10.2.2012]

H. C. Andersen set med moderne danske briller

Jørgensen, Aage: "H. C. Andersen set med moderne danske briller", pp. 464-76 (cf. nr. 1486 ovf.) i Johan de Mylius, Aage Jørgensen & Viggo Hjørnager Pedersen (red.): Andersen og Verden. Indlæg fra den første internationale H. C. Andersen-konference, 25.-31. august 1991 . Udgivet af H. C. Andersen-Centret, Odense Universitet. Odense Universitetsforlag, Odense 1993.

Omkring Bakkehuset. Bakkehuset og dets beboere set med samtidens øjne

Nørballe, Inge (udg.), Omkring Bakkehuset. Bakkehuset og dets beboere set med samtidens øjne . Fisker & Schou, Frederiksberg 1993. Pp. 70-75. - Brev af 11.6.1869 fra HCA til J. M. Thiele (- oprindelig trykt i Erindringer fra Bakkehuset , 1869, se: 989

H.C. Andersen i uniform.

Alf Luvard har set i korpsets parolebøger: alle studerende ved Københavns Universitet var pligtige at indtræde i Kongens Livkorps, så snart de havde Examen artium. H.C. Andersen blev den 23. oktober 1828 sent til korpsets 2. kompagni, fik nr. 14 og aflagde faneed. Dragonavisen, Nr. 3, marts 1993.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/358)

Udgivet Marts 1993
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16634
[Informationer opdateret d. 10.2.2012]

BUM, 16:1-2, 1998

BUM , 16:1-2, 1998, pp. 46-82: tema: Skyggen. - Omfatter: Finn Barlby, Den uendelige tekst. Analyser af H. C. Andersens 'Skyggen' fra 1847. En (fortsat) introduktion, p. 46; id., Det dæmoniske spejl. Om skærmen og skyggen - og skyggen af et ord, altså: Andersen & Arabesken, pp. 47-56; Ib Johansen, Skyggebilleder fra en rejse til Syden. H. C. Andersens 'Skyggen' (1847), Platons huleallegori og Chamissos 'Peter Schlemihl' (1813) - en romantisk splittelsesfigur set i lyset af et platonisk tema, s. 57-71; Erik Svendsen, 'Roser for en Ko', pp. 72-76; Jacob Bøggild, Skyggen og den suveræne fortæller, pp. 77-82.

Det dæmoniske spejl

Barlby, Finn (red.), Det dæmoniske spejl. Analyser af H. C. Andersens Skyggen . Træsnit af Lena Bay. Dråben, København 1998. 144 pp. - Indhold: Anders Palm, Den gækkende 'skygge'. Mangetydighedens strategi i H. C. Andersens eventyr, pp. 7-20 (på svensk, 1982; cf. AaJ II:806); Klaus P. Mortensen, Fortællerens skygge, pp. 21-32; Johan de Mylius, Skyggen i ny belysning, pp. 33-42; Ib Johansen, Skyggebilleder fra en rejse til Syden. H. C. Andersens 'Skyggen' (1847), Platons huleallegori og Chamissos 'Peter Schlemihl' (1813) - en romantisk splittelsesfigur set i lyset af et platonisk tema, s. 43-76; Hans Henrik Møller, Sproget, skriften og verden, pp. 77-88; Erik Svendsen, 'Roser for en Ko', pp. 89-100; Finn Barlby, Det dæmoniske spejl. Om skærmen og skyggen - og skyggen af et ord, altså: Andersen & Arabesken, pp. 101-23; Matthias Winther, Manden og hans Skygge, p. 124; H. C. Andersen, Skyggen, pp. 125-36; Aage Jørgensen, H. C. Andersens 'Skyggen' - en litteraturliste, pp. 137-42; Anm.: Hugo Hørlych Karlsen, BUM, 16:3-4, 1998, pp. 25-27.

Søgeord: et + besøg + i + portugal + 1866 + 4 + jeg + guds + verden + har + set. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-59