Søgeord: en + samling + digterblomster + og + aforismer + af + forskellige + forfattere. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 38 resultater.

En Samling Digterblomster og Aforismer af forskellige Forfattere, meddelt af H. C. Andersen.

Trykt i Tillægsblad, af Moerskabs-Læsning og Curiosa (Iversens Fyens Stifts Avis) 9. 7. 1830, Nr. 102.
Udgivet 9. juli 1830
Sprog: dansk
Genre: Satiriske og humoristiske småstykker
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:93
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 78
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Vignetter / til danske Digtere / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel. / 1832.

Smudstitelblad: Vignetter. - (Paa Bagsiden: Trykt i det Christensenske Officin ved J. D. Qvist). - Titelblad: (ovenfor beskrevet). - Tekst: 45 Sider. - 12 mo. - Pris 32 Sk. (Udkom 24. 12. 1831). (Saml. Skr. XII, 168).
Anm. Dagen 24. 12. 1831, Nr. 306. - Kjøbenhavns-Posten 24. 12. 1831, Nr. 302, 1014 - jfr. Fastelavnsspil, eller Erindring om 123 danske og norske Forfattere, af M. Winther, udkom Februar 1832.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-727m, Matthias Winther: 2000/295)

Udgivet 24. december 1831
Sprog: dansk
Genre: Digtsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:174
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 131
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

H.C. Andersen.

M. Winther: Fastelavnsspil eller Erindring om danske og norske Forfattere. Som et Supplement til H. C. Andersens Vignetter. Kbh. 1832. Uindbunden. 44 s.
S.2.: H.C. Andersen.
At pjatte lidt imellemstunder, Kjære!
Er slemt, naar man kan ikke lade være!

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/295)

Udgivet 1832
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16952
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Digterens sidste Sang / Des Dichters letzes Lied.

Album der Tiedge-Stiftung. Gaben deutscher Schriftsteller gesammelt und herausgegeben von dem Comité der Tiedge-Stiftung zu Dresden. Erster Band. Dresden. [august] 1843. 228 s.
Med bidrag af tyske forfattere - og H. C. Andersen som den eneste udlænding "in Copenhagen". Side 10 er digtet gengivet på dansk og side 11 på tysk: "Des Dichters letztes Lied. Nach dem Schwedischen[!] des H. L.[!] Andersen von C.O. Sternau [pseudonym for Otto Inkermann].
BFN har som første danske gengivelse BFN 459, 1844 i Gæa
HCA sender digtet med brev: Brev

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet August 1843
Sprog: dansk, tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12984
[Informationer opdateret d. 25.11.2013]

Haandbog for Yndere og Dyrkere af dansk dramatisk Literatur og Kunst,

Overskou, Th., Haandbog for Yndere og Dyrkere af dansk dramatisk Literatur og Kunst,indeholdende de kongelige Theatres Repertoire, Forfatttere, Oversættere og Componister ... 18. Dec. 1748 til Beg. af Saisonen 1865-66 af Th. Oversku. Kjøbenhavn 1865. Heri: henvisninger til 20-30 steder, bl.a. "Originale Forfattere" og "Forfattere" med oplistning af HCAs dramatiske arbejder.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1865
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12518
[Informationer opdateret d. 25.11.2013]

Kong Saul, Opera af H. C. Andersen. 2den og 3die Act.

Trykt i Fra danske Forfattere. Digte og Skizzer udgivet af Christian Richardt. 1867, 13-30. (Udkom December). (Saml. Skr. XI, 445-457).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/8, Anm.: A-561)

Udgivet December 1867
Sprog: dansk
Genre: Dramatiske arbejder
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:963
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 963
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

De smaa Grønne.

Trykt i Nye Digtninger. Fortællinger og Digte af danske Forfattere, udgivne af Christian Winther. 1868, 35-38. (Udkom December 1867). (Saml. Skr. XV, 67).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-764, 1971/402)

Udgivet December 1867
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:964
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 964
[Informationer opdateret d. 16.4.2012]

Theatrene. / Casino.

Stykket anmeldt i: Fædrelandet, 18.10.1869, og Folkets Nisse, 23.10.1869. H.C. Andersen hører til de Forfattere der altid, naar hans Stykker opføres i "Casino", skaffer godt Huus. Det samme har været tilfældet med det gjenoptagne Stykke "Paa Langebro".

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-700g)

Udgivet 18. oktober 1869
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13589
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

For Folket. Portræter og Biografier af danske Mænd, som have virket for Folkets Sag, og Underholdende Læsning af de bedste danske og fremmede Forfattere.

Lund, Carl: For Folket. Portræter og Biografier af danske Mænd, som have virket for Folkets Sag, og Underholdende Læsning af de bedste danske og fremmede Forfattere. 7. hæfte, Kjøbenhavn 1872. Heri portræt af HCA og 2 siders biografi.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1872
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12168
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Om Kransen fra 'Berliner Presse'.

Fædrelandet 10.8.1875. Kransen fra Berliner Presse er ledsaget af Skrivelse: "Lad dette Tegn paa vor Agtelse ikke blot være et Bevis paa hvor højt vi, Berlins forenede Forfattere, have vurderet den Hedengangne, men lad det ogsaa blive betragtet som et Udtryk for den oprigtige Sorg, der har opfyldt os Tydske ligesaa vel som hans Landsmænd ved Efterretnignen om, at Sangerens Mund er forstummet for evig. " Der er ogsaa fra Konstforeningen i Kristiania en Krands.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. august 1875
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12503
[Informationer opdateret d. 25.11.2013]

Erindringer fra Henriques'ske Hjem.

Svend Leopold fortæller om Vekselmægler Martin Heriques' Hjem, der i sin Tid var et Mødested for Kunstnere og Forfattere, og hvor navnlig H.C. Andersen mødte stor Forstaaelse. Nationaltidende, 17.12.1932.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 17. december 1932
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19946
[Informationer opdateret d. 10.3.2016]

Danske Forfattere i Paris i Tiden mellem Restaurationen og den tredje Republik, 1: H. C. Andersens Pariserrejser

RUBOW, PAUL V., Danske Forfattere i Paris i Tiden mellem Restaurationen og den tredje Republik, 1: H. C. Andersens Pariserrejser. I: Franz v. Jessen (red.), Danske i Paris gennem Tiderne , II,1: 1820-1870 . C. A. Reitzel, København. Pp. 170-98.
Optrykt 1950 (nr. 1340 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1938
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:949   Bibliografi-ID: 2476
[Informationer opdateret d. 20.10.2014]

Georg og Edv. Brandes. Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd.

Borup, Morten (udg.): Georg og Edv. Brandes Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd. København 1939. Heri bd. IV, p. 55: Brev fra Georg Brandes til Bjørnstjerne Bjørnson om HCAs breve, samt p. 21 brev fra Georg Brandes til Bjørnstjerne Bjørnson.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1939
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12082
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Danske Forfattere paa Rejse. Da vi opdagede Sverige!

KRÜGER, PAUL, Danske Forfattere paa Rejse. Da vi opdagede Sverige! Berlingske Tidende 13. apr.
Om Chr. Molbechs, St. St. Blichers og HCA's Sveriges-rejser.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. april 1942
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1098   Bibliografi-ID: 2650
[Informationer opdateret d. 18.4.2013]

H.C. Andersen havde mange Efterlignere.

William Haste: En Litteraturkritiker skrev for nylig, at af alle danske Digtere var H.C. Andersen den, man lettest kunde genkende gennem hans Stil og Fortællemaade. Mon han har kendt de tre samtidige danske Forfattere, som nedenstaaaende Artikel - med prøver af deres Produktion - handler om? Brugsforenings Bladet, 6.7. 1943.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. juli 1943
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17210
[Informationer opdateret d. 26.6.2013]

Edmund Gosses Besøg i Danmark.

Leif Nedergaard: Om den store engelske Litteraturhistoriker Edmund Gosses værdifulde Indtryk af 1870'ernes danske Aandsliv efter to Besøg i Danmark, hvor han personlig traf Forfattere som H.C. Andersen, Grundtvig, Drachmann og Georg Brandes. Nationaltidende, 17.7.1946.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 17. juli 1946
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18919
[Informationer opdateret d. 9.8.2013]

John Steinbeck tror ikke paa en russisk-amerikansk Krig.

Interview med den berømte amerikanske Forfatter, der i Morges kom til Gøteborg og i Eftermiddag er i København. ... "Hvilke danske Forfattere kender De? - Jeg beder undskylde, jeg husker ingen navne. - Heller ikke H.C. Andersen? Han er ikke dansk. Et Geni af det Format er hele Verdens Eie." B.T. 28. okt. 1946.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. oktober 1946
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17522
[Informationer opdateret d. 2.2.2017]

H.C. Andersen som Drejebogs-Forfatter.

Finn Methling: Man kan absolut anbefale de forfattere, som klager over manglende Kendskab til Filmen og dens litterære Teknik, at læse H.C. Andersen. Det er visionær Kunst fra den simpleste til den mest nuancerede Form, baade hvilende og handlingsmættet, statisk og dynamisk med den usvigelige Sans for Detaljerne, som kendetegner de store Mestre. ... Ekstrabladet, 30.11.1946.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. november 1946
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18903
[Informationer opdateret d. 9.8.2013]

H. C. Andersen og U. S. A. Tale for Jean Hersholt ved Københavnsafdelingens Møde paa Bakkehuset 25. Juni 1948

TOPSØE-JENSEN, H., H. C. Andersen og U. S. A. Tale for Jean Hersholt ved Københavnsafdelingens Møde paa Bakkehuset 25. Juni 1948. Anderseniana 2. rk. I:2, pp. 177-88. - "Den lille Pige med Svovlstikkerne - i amerikansk Version. Faren der truer berømte Forfattere, naar deres værker lægges pædagogisk til Rette for den opvoksende Ungdom. Berlingske Aftenavis, 25. Juni 1948. - Mange avisudklip i anledning af Jean Hersholts besøg i Danmark og i H.C. Andersens Hus.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. juni 1948
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1277   Bibliografi-ID: 2861
[Informationer opdateret d. 26.9.2012]

Det skønne Hellas.

Aage Falk Hansen har besøgt Akropolis med forskellige danske forfattere og er meget begejstret for H.C. Andersens "En Digters Bazar". Berlingske Tidende, 12. aug 1951.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 12. august 1951
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18160
[Informationer opdateret d. 3.1.2013]

H. C. Andersen og oversætterinderne. Ukendt brev af H. C. Andersen er offentliggjort i Sovjet

H. C. Andersen og oversætterinderne. Ukendt brev af H. C. Andersen er offentliggjort i Sovjet. Demokraten 10. maj.
Mærket SIB. - Brevet, til Maria Trubnikoff og dateret 28. aug. 1868, er offentliggjort i Anderseniana 2. rk. IV:2 1958-59, pp. 194-95. Omtalt i Fyns Tidende 3. april 1962.
Også omtalt i russisk bog af M.P. Alekseev: "Uudgivne breve af udenlandske forfattere 18-19 Aarh. Fra Leningrads Haandskiftsamling." Moskva 1960; anm.: H.C. Andersen og Rusland, Bog-nyt ved Bogvennen, Sorø Amtsavis, 2.4.1959.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/161)

Udgivet 10. maj 1961
Sprog: dansk, russisk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1982   Bibliografi-ID: 3653
[Informationer opdateret d. 17.11.2014]

Fantasien hos H. C. Andersen. Et foredrag

Elbek, Jørgen, Fantasien hos H. C. Andersen. Et foredrag. I hans: Litteraturen i Dag. Artikler om ældre og nyere forfattere . Fremad, København 1970. Pp. 58-62. -Foredrag holdt på universiteterne i Berkeley og Seattle 1965.
Udgivet 1970
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:71   Bibliografi-ID: 4053
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Kampen mod H. C. Andersen

Scherfig, Hans, Kampen mod H. C. Andersen. I hans: Holberg og andre forfattere . Vinten, København 1973. Pp. 62-66. - Optryk af AaJ nr. 1775. - Også optrykt i forf.'s Den gloende drage over Roskilde . Sirius, Risskov 1959. Pp. 64-68. - Russisk oversættelse: Torgovlja geniem, Literaturnaja Gazeta 13.5.1961. [Kilde: Nils Frederiksens HS-bibliografi, nr. 788.]
Udgivet 1973
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:247   Bibliografi-ID: 4229
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Danske forfattere i Rom mellem 1830 og 1900

Brøndsted, Mogens, Danske forfattere i Rom mellem 1830 og 1900. I: Tue Ritzau & Karen Ascani (red.), Rom er et fortryllet bur. Den gyldne epoke for skandinaviske kunstnere i Rom . Rhodos, København 1982. Spec. pp. 126-31. - P. 128 facsimilegengivelse af digtet Farvel til Italien (BFN 251), p. 129 gengivelse af A. Küchlers tegning af HCA (Paulsen, nr. 3). - HCA omtales også i andre af bogens artikler, cf. reg.; pp. 18-19 facsimilegengivelse af digtet til de skandinaviske kunstneres julefest 1833 (medtaget i Mit Livs Eventyr), p. 75 farvegengivelse af A. Küchlers portræt af HCA (Paulsen, nr. 2).
Udgivet 1982
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:807   Bibliografi-ID: 4787
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. C. Andersen - en inspiration for Kinas unge forfattere

Yeh, Chun-Chan, H. C. Andersen - en inspiration for Kinas unge forfattere. Weekendavisen 19.4.1982.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 19. april 1982
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:857   Bibliografi-ID: 4837
[Informationer opdateret d. 13.10.2016]

Anetavler for berømte danskere

Langholz, Carl, Anetavler for berømte danskere , 1. samling: Digtere og forfattere . Dansk Historisk Håndbogsforlag, Lyngby 1989. Pp. 102-03.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1989
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1263   Bibliografi-ID: 5241
[Informationer opdateret d. 24.1.2011]

UD & SE

Juli 1995: s. 4-8Martin Tønner: Arven fra Al-Andalus: ... og faktisk lå Alhambra halvvejs i ruiner, da H.C. Andersen og kompagni af romantiske forfattere i midten af forrige århundrede genopdagede Sydspaniens arabiske magi.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Juli 1995
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19733
[Informationer opdateret d. 14.1.2015]

Literature

Artiklen "Litteratur" under opslagsordet "Danmark" med underrubrikken "Kultur" i Den store danske Encyklopædi , oversat af W. Glyn Jones: "Literature" in Denmark , udg. af The Royal Ministry of Foreign Affairs, Cph. 1996, s. 279-297. Her suppleret med fyldige billedtekster i form af miniartikler om udvalgte forfattere.
Udgivet 1996
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 5616
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Dansk er et svært sprog.

Søren Kassebeer: Kinesisk og dansk er så forskelligt som nat og dag. Men professor Lin Hua gør det umulige: laver roste oversættelse af H.C. Andersen og andre store danske forfattere, så de kinesiske læsere også kan få glæde af herlighederne. Berlingske Tidende 22.9.1997.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. september 1997
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13512
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Min yndlingshistorie. Udvalgt og præsenteret af danske forfattere

Min yndlingshistorie. Udvalgt og præsenteret af danske forfattere . Aschehoug, København 1999. 444 pp. - Et udvalg af Læsebogen. Danske forfatteres yndlingslæsning . I-II. 1997. - Heri pp. 77-80 "Den uartige Dreng" præsenteret af Pia Tafdrup.


Mod forventning. Analyser af nyere børne- og ungdomslitteratur

Skyggebjerg, Anna Karlskov, “Forfattere i dialog. Om H.C. Andersens ‘Reisekammeraten’ (1835) og Bent Hallers ‘Mig og Fanden. Fortælling om et eventyr’ (2002)”. I: Nina Christensen, Bodil Kampp & Anna Karlskov Skyggebjerg, Mod forventning. Analyser af nyere børne- og ungdomslitteratur . L&R Uddannelse, København 2004. Pp. 211-33.
Udgivet 2002
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006   Bibliografi-ID: 11746
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Opsis Kalopsis

Opsis Kalopsis , 2003, nr. 3, pp. 8-23. – Omfatter: Pia Huss, "Skomakarsonen som sydde dockkläder", pp. 9-10: Birgitta Fransson, "Barnbokens Nobelpris", pp. 12-13; Pia Huss, "Lyckans galosch", pp. 14-17 (om Staffan Westerbergs HCA-stykke på Det lille Teater i København 2003); Helene Lumholdt, "Ja visst ska han leva uti tvåhundra år", pp. 18; Birgitta Fransson, "Magiska sagor för barn och författare", pp. 20-22 (om HCA-inspiration hos andre forfattere).

(Bibliografisk kilde: HCAH)


Sørensen om Andersen. Villy Sørensens udvalgte artikler om H. C. Andersen

[Sørensen, Villy,] Sørensen om Andersen. Villy Sørensens udvalgte artikler om H. C. Andersen . Gyldendal, København 2004. 163 pp. – Indhold: Forord af Henning Sørensen pp. 7-8; "H. C. Andersen og ingen begyndelse", pp. 9-20 [1993]; "Intellekt og følsomhed", pp. 21-28 [1980]; "Eventyr og historier", pp. 29-50 [1965]; "H. C. Andersens skygge", pp. 51-60 [1959]; "H. C. Andersen og den lykkelige ende", pp. 61-69 [1995]; "Vintereventyr", pp. 70-74 [2000]; "Andersen og anima", pp. 75-89 [1962]; "Digteren, filosoffen – og barndommen", pp. 90-100 [1959]; "Er en nations store forfattere særlig karakteristiske for deres nation?", pp. 101-06 [1982]; "De djævelske traumer", pp. 107-38 [1961]; "H. C. Andersen til daglig", pp. 139-49 [1981]; efterskrift af Torben Brostrøm pp. 150-58; noter m.v. pp. 159-63. – Anm.: Jørgen Elbek, Weekendavisen 16.7.2004; Nils Gunder Hansen, Berlingske Tidende 17.4.2004; Bo Hakon Jørgensen, Kristeligt Dagblad 2.4.2004; Aage Jørgensen, Handelsskolen , 2004, nr. 7-8, pp. 39-40; Preben Meulengracht, Jyllands-Posten 22.12.2000; Ebbe Mørk, Politiken 11.4.2004; Per Øhrgaard, Information 15.4.2004.

(Bibliografisk kilde: HCAH)


Danmarks dyreste digter.

Henrik Biering: Priserne på HCAs værker er de højeste blandt danske forfattere, og det bliver ikke mindre op til jubilæumsåret. Antik og Auktion, 2004.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/69)

Udgivet 5. april 2004
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16689
[Informationer opdateret d. 10.2.2012]

Eventyrlig reklamesøjle. Kritik af HCA-ambassadører.

Lone Theils: H.C. Andersens jubilæum bliver fejret i Storbritannien med en storstilet udstilling på British Library og udnævnelsen af en række ambassadører for den danske forfatter. [David Frost, Derek Jacobi, Michael Porpugo, A. S. Byatt, Sandi Toksvig, Elizabeth Hurley, Jackie Wullschlager.
Henrik Dannemand: Berømte sportsfolk, kunstnere og forfattere skal sælge H.C. andersen-året 2005 og være med tila t bekæmpe analfabetisme. Et reklamestunt, der sælger turistlandet Danmark, men som ikke gavner læsningen af Andersen, mener forkser. Berlingske Tidende, 5. august 2004.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. august 2004
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19920
[Informationer opdateret d. 8.2.2016]

Mesenat, marked og litteratur

Tore Rem: Midtsommers 1987 hadde forfatteren Dag Solstad et essay på trykk i avisa Klassekampen. Essayet het «Det forferdelige savn», og inneholder en beretning – en fortelling med et muligens noe uklart forhold til virkeligheten – som på et overordnet plan knytter an til mitt tema:
Jeg tillater meg […] å erklære at i Norge finnes det en styrtrik mann, som ikke har den ringeste interesse for litteratur, men som er filosofisk interessert, og gjerne vil bruke noen penger på å få virkeliggjort en for ham besettende idé: At en av landets mest framtredende forfattere skal skrive bare for seg sjøl, og for ingen andre. Han har valgt ut meg som den forfatter som skal virkeliggjøre hans ideer, ikke tilfeldig, men på bakgrunn av en del uttalelser jeg har gitt i aviser hvor jeg har uttrykt at leserne ikke interesserer meg, og at jeg skriver mine bøker utelukkende for meg sjøl. Han har tilbudt meg en pakt. For hver gang jeg har skrevet en roman, skal jeg kunne heve et honorar på kr. 800 000, mot straks å legge den ferdige roman ned i et brannsikkert skap, som så låses og nøklene kastes. Skulle jeg slå til på dette tilbudet?
idunn.no - Nytt Norsk Tidsskrift/2005/Nr 02/ pp 117-26. Heri p. 119: Om HCAs gode evne til at skaffe bidrag fra mæcen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2005
Sprog: norsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15743
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

H.C. Andersen I & II

[SØRENSEN, VILLY,] "H.C. Andersen, I" / "H.C. Andersen, II". I hans: Sørensen om Kierkegaard. Villy Sørensens udvalgte artikler om Søren Kierkegaard. Red. af Gert Posselt. Gyldendal, København 2007. Pp. 227-38 og 239-44. – Optryk af "Digteren, filosoffen – og barndommen", 1959, og "Er en nations store forfattere særlig karakteristiske for deres nation?", 1982; også optrykt i AaJ III:695.
Udgivet 2007
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13145
[Informationer opdateret d. 18.12.2013]

En mesterlig fortæller.

Lars U. Thomsen: H.C. Andersen var allerede i sin egen tid anerkendt som en af de mest originale forfattere i 1800-tallets europæiske litteratur. ... Det der gør H.C. Andersen så fascinerende er den særlige sprogtone, han anvender, hans solidariske, medmenneskelige indstilling, og hans omsorg for de små i samfundet. Fyens Stiftstidende, 24.10.2016.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. oktober 2016
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20238
[Informationer opdateret d. 19.1.2017]

Søgeord: en + samling + digterblomster + og + aforismer + af + forskellige + forfattere. Ny søgning. Søg i resultater