Søgeord: en + geogra*isk + beskrivelse + af + det + menneskelige + hoved. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 8 resultater.

Ideer og Udkast. (Nogle løse Blade af min Reise-Mappe), heri: »En geographisk Beskrivelse af det menneskelige Hoved«.

Trykt i Nyeste Repertorium for Moerskabslæsning, 1. Bind, Nr. 1, 7. 7. 1832, 1-2.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-734i)

Udgivet 7. juli 1832
Sprog: dansk
Genre: Satiriske og humoristiske småstykker
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:187
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 187
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Kjøbenhavn i Dyrehavstiden -

Fyens Stifts Adresse-Avis og Avertissementstidende. 64. Aargang. No. 110, 9. juli 1835.
S. 439
"Enhver, der nogensinde har besøgt Kjøbenhavn i Dyrehavstiden, vil sikkert mindes den af Oehlenschläger i St. Hans Aftens Spil forevigede "Jøde under Træet" M. Levin, som iaar for første Gang i nogle og halvtredsindstyve Aar savnedes paa sin sædvanlige Plads ved Dyrehavstidens Begyndelse. Han er nu ved Døden afgaaen den 3. d. i en Alder af 94 Aar. Siden han for nogle Aar siden feirede sit 50-Aars Jubilæum som Sanger i Dyrehaven, sad han de følgende Sommere i en under den store Bøg opreist Løvhytte, hvor Kjøbenhavnere, som ikke forglemte den Moro, han i en saa lang Aarrække havde skjænket dem, vedbleve at lade rigelige Gaver tilflyde ham, skjøndt hans Stemme næsten forstummede. Dog bedækkede han endnu ifjor, paa Anmodning, sit gamle graae Hoved med den velbekjendte sorte Paryk og foredrog "Jetzt ist der Doctor da etc," vel med svag og hæs Stemme, men dog ledsaget af det høist komiske Minespil, hvorved hans stedse levende Øine gjorde saa ypperlig Virkning. Under hans Fraværelse iaar skulle nogle Spekulanter have gjort Forsøg paa at tilliste sig de ham tiltænkte Gaver, ved at lade ophænge en Bøsse under Træet, med en paa hans Sygdom hentydende Indskrift; men Bedrageriet, der allerede begyndte at lykkes, skal være opdaget og standset af Politiet."
Dette er omtalt i OT side 29

(Bibliografisk kilde: HCAH 2002/32)

Udgivet 9. juli 1835
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16696
[Informationer opdateret d. 13.2.2012]

[H. C. Andersen og Hertuginden af Augustenborg, I:] Interessant Fund af H. C. Andersen Manuskripter; [II:] Ukendte Digte af H. C. Andersen; [III:] H. C. Andersens ukendte Breve til Augustenborg; [IV:] H. C. Andersen fik Fornemmelsen af Tyskheden; [V:]

TOPSØE-JENSEN, H. G. (medd. & komm.), [H. C. Andersen og Hertuginden af Augustenborg, I:] Interessant Fund af H. C. Andersen Manuskripter; [II:] Ukendte Digte af H. C. Andersen,
Bout rimé over temaet "Jenny Lind", dateret 31 August 1844.

Forstyrret i Hoved var Mand og Muus
Alle vilde hen i Thalias Huus
De vare hinanden færdig at myrde.
Ingen var Nogen en trofast Hyrde.
Ikke heller, hvorledes det gik eller slap.
Alle vilde nyde den store Lykke
At høre Sangens det udvalgte Smykke,
Der hævedes saa i Blad og i Post.
Man vidste det ei var Hverdags Kost.
Ja, Gud bevar'os, hvor det blev en Aften
Man revned' reent af Begeistrings Saften.
Med blomster og Bravo,man sagde Tak.
Og hjemme ved Theen blev der en Snak.

Impromptu paa det kongelige Dampskib Kiel, da Maanen stod op over Nordsøen.
See hist et glødende Hjerte Staae,
I Bølgerne fik det jo Daaben.
Men her de levende Hjerter slaae,
Hjerter i Danmarks Vaaben.

[III:] H. C. Andersens ukendte Breve til Augustenborg; [IV:] H. C. Andersen fik Fornemmelsen af Tyskheden; [V:] H. C. Andersen skriver: En Lykkestjerne staar over mig og mine Skrifter. Berlingske Tidende (søndag) 10., 17. og 24. nov. samt 1. og 8. dec.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-484)

Udgivet 24. november 1935
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:899   Bibliografi-ID: 2411
[Informationer opdateret d. 17.4.2013]

Store Mænds Lærer -

Det er i Dag 100 Aar siden Historikeren Ludvig Müller døde under et Besøg i Hammelev Præstegård, kun 45 Aar gammel. ... Ludvig Müller forberedte privat H.C. Andersen til Studentereksamen - med følgende anbefaling: Hvis jeg vilde rose ham for at være et fint Hoved, der snart kunde tilegne sig og med troskab glemme, hvad der meddeltes ham vilde jeg visseligen lyve. H.C. Andersen fik sin Studentereksamen og var Müller inderlig hengiven. Aarhus Amtstidende, 6.6.1951.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. juni 1951
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20381
[Informationer opdateret d. 8.6.2017]

A Fairy Tale Come to Life.

Richard Klein, Life International, vol 36, May 18, 1964. A tough case for police and sculptor. [Havfruens afhuggede hoved]. Kim Jenner: Who chopped the Mermaid? Sunday Citizen, May 29, 1966.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. maj 1964
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18259
[Informationer opdateret d. 10.1.2013]

H. C. Andersens hoved.

SANDEMOSE, AKSEL, H. C. Andersens hoved. I hans: Dans, dans, Roselil. Fortællinger og skildringer fra 40 år. Schønberg, København 1965. Pp. 288-94. - En fortælling [!], oprindelig offentliggjort i Aschehougs Magasin (Oslo), 1936, nr. 5.
Udgivet 1965
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1877   Bibliografi-ID: 12901
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H.C. Andersen laves til pornografi. De er nogle sjovere, siger kendt H.C. Andersen-forsker [Erik Dal]

Carsten Grolin: Afhugningen af den lille Havfrues hoved er barneleg ved siden af den "afhugning" af en anden nationalhelligdom, der i øjeblikket er under forberedelse i et fredeligt rækkehus i Brønshøj. Vinder af Ekstra Bladets romankonkurrence, den unge forfatter Arne Herløv Petersen er i al beskedenhed ved at omskrive H.C. Andersens eventyr til pornografi på opfordring af de to forlæggere Biilman og Eriksen. Ekstra Bladet, 4. juni 1966.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. juni 1966
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17114
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Om H. C. Andersens udkast

Høybye, Poul (medd.), Om H. C. Andersens udkast. Anderseniana , 3. rk., 1:4, 1973, pp. 376-88. - Fem eventyrudkast: Den ny Samson, Kartoflerne, Æselet i Trædemøllen, Ædelstenen i Skruptudsens Hoved og Dryaden (1-2). - Anm.: Carl Johan Elmquist, Politiken, 16.2.1974.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1979/102)

Udgivet 1973
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:258   Bibliografi-ID: 4240
[Informationer opdateret d. 25.2.2016]

Søgeord: en + geogra*isk + beskrivelse + af + det + menneskelige + hoved. Ny søgning. Søg i resultater