Søgeord: en + episode + af + ole + bulls + liv. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-77

Søgningen gav 77 resultater. Nummer 1-50:

Nogle Blade af J.P. Mynster’s Liv og Tid. Udgivne af C.L. N. Mynster.

Nogle Blade af J.P. Mynster's Liv og Tid. Udgivne af C.L. N. Mynster. Gyldendal, København 1875. Heri p. 199 HCAs indbydelse til subskription på Ungdomsforsøg, samt et udateret brev fra provst Gutfelt til JPM vedr. HCA.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1875
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1607   Bibliografi-ID: 12635
[Informationer opdateret d. 26.9.2013]

Ingemanns Liv og Digtning.

SCHWANENFLÜGEL, H., Ingemanns Liv og Digtning. C. A. Reitzel, København. Pp. 408-11.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1886
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:80   Bibliografi-ID: 1380
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

'Prinsessen paa Ærten', et Par Kvindetyper, belyste ved et Andersensk Æventyr

SCHMIDT, RUDOLF, 'Prinsessen paa Ærten', et Par Kvindetyper, belyste ved et Andersensk Æventyr. I hans: Fra Liv og Literatur. Syv Foredrag. Otto B. Wroblewsky, København. Pp. 7-32.
Foredrag holdt i Kvindelig Læseforening 28. feb. 1882.

Se også nr. 82 og 83 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-696)

Udgivet 1887
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:88   Bibliografi-ID: 1392
[Informationer opdateret d. 16.11.2011]

G. Ch. Andersen.

BEKETOVA, M. A., G. Ch. Andersen. Ego zizn' i literaturnaja dejatel'nost'. Tipografija S. N. Chudekova, Sct. Petersborg. 78 pp. (Zizn' zamecatel'nych ljudej.)
[ De russiske tegn giver problemer - se en affotografering fra den trykte udgave her ] [Museets transskription: Bemærkelsesværdige menneskers liv. F. Pavlenkovs bibliografiske bibliotek. H. C. Andersen - hans liv og litterære virke. Biografisk essay: M. Beketovaja. Med Andersen-portrætter graveret i Sct. Petersborg af K. Adyj. Med Andersen-portræt greveret i Leipzig af Gedanyj. Forlag Obsjestvennaja Polza.]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1998/50)

Udgivet 1892
Sprog: russisk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:108   Bibliografi-ID: 1427
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Fredrika Bremer. En nordisk Kvindes Liv og Gerning.

PETERSEN, RICHARD, Fredrika Bremer. En nordisk Kvindes Liv og Gerning. Karl Schønberg, København. Spec. pp. 70-71, 72-73, 76-77, 82.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1892
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:110   Bibliografi-ID: 1429
[Informationer opdateret d. 29.11.2011]

Dr. Georg Brandes's Anekdoter om H. C. Andersen.

Dr. Georg Brandes's Anekdoter om H. C. Andersen. Belyste af JONAS COLLIN. Reitzel, København. 38 pp.
Indeholder aktstykkerne i den strid mellem GB og JC, som foranledigedes af Vladimir Tichanoffs artikel i Sct. Petersborg-bladet Novoje Vremja 10. okt. 1895. VT fremlagde med GB som hjemmelsmand en række meddelelser om HCA. JC's første indlæg, Af H. C. Andersens Liv, Nationaltidende (morgen) 4. nov. 1895, gengiver hovedindholdet af russerens artikel i oversættelse, samt et brev desangående, som JC havde sendt til P. Em. Hansen i Sct. Petersborg. GB replicerede med artiklen Novoje Vremja og Nationaltidende, Politiken 3. dec. Yderligere fremkom flg. indlæg: J. Krohn, Dr. Georg Brandes' Vederhæftighed, Nationaltidende (aften) 5. dec.; GB, Højtidelighed og Komik, Politiken 6. dec.; JK, Nationaltidende (aften) 6. dec.; JC, Dr. G. Brandes og H. C. Andersen, smst. 7. dec. - Hertil en bemærkning af Valdemar Rørdam, Højskolebladet 1903, sp. 121; svar af JC, sp. 217-20; gensvar af VR, sp. 249-52; JC, Farvel til Hr. Vald. Rørdam, sp. 287-88. - Se også P. Aage Madsen, Et par ord [..], Studenterbladet III (apr.-okt.), sp. 17-20. Cf. Andersen - Brandes - Simonsen. Hovedstaden 16.12.1912. (Mærket Ursus.)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/40, 1971/601, 2000/298)

Udgivet 10. oktober 1896
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:129
ISBN: test   Bibliografi-ID: 1464
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

H. C. Andersens Liv og Digtning.

ANDERSEN, A., H. C. Andersens Liv og Digtning. Albert Bayer, Aarhus. 80 pp.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/486)

Udgivet 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:191   Bibliografi-ID: 1556
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Illustreret Tidende

Illustreret Tidende XLVI:27 [= pp. 377-404]: Til H. C. Andersens 100-Aarige Fødselsdag.
Indhold: [a:] Nicolaj Bøgh, H. C. Andersen i det daglige Liv, pp. 380-87; [b:] Edgard Collin, Hans Christian Andersen. Paa Hundredaarsdagen for hans Fødsel, pp. 387-88; [c:] Alfred Ipsen, H. C. Andersen. Et Mindeblad til Hundredaarsdagen, pp. 389-90 (med 3 breve fra HCA til AI); [d:] Rigmor Stampe (f. Bendix), H. C. Andersen som Børneven, pp. 396-97; [e:] Sophie Breum, H. C. Andersen paa Rejse, pp. 397-402. Endvidere: Nicolaj Bøgh, Prolog ved Hundredaarsfesten for H. C. Andersen; facsimiler af HCA's henvendelse på sin 16-års fødselsdag til J. Collin, manuskriptet til digtet Rigmor og manuskriptet til Prindsessen paa Ærten; tre eventyr (Springfyrene, Elverhøi og Boghveden, - illustreret af hhv. Hans Tegner, Louis Moe og Vilhelm Pedersen). - d) Svensk oversættelse: Hans Christian Andersen som barnvän, Varia. Illustrerad månadskrift VIII, pp. 203-10; engelsk oversættelse (forkortet): Hans Christian Andersen. His Methods of Amusing Children, The Strand Magazine XXIX (jan.-jun.), pp. 714-15. - Cf. Illustreret Tidende XLVI:28, p. 409: H. C. Andersen-Festen i Odense.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-11)

Udgivet 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:253
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1622
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Mit Livs Eventyr

Mit Livs Eventyr , I: Barndom og Ungdom. I Uddrag til Brug for Mellemskolen udgivet af Dansklærerforeningen ved AXEL SÖRENSEN. Gyldendal, København. 89, XII pp.
Kort Oversigt over H. C. Andersens senere Liv og Virksomhed, pp. I-V; noter pp. VI-XII. - 2. udg., 1914 (89, XII pp.); 3. udg., ved Vald. Bjerre, 1921 (107 pp.); 4. udg., ved Osvald Larsen, 1929 ([4], 103 pp.). - Anm.: Fjerde Upplagan, 1930 H.S-m, Göteborgs Handels-och Sjöfarts-Tidning, 27.8.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH I-8)

Udgivet 1906
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:269   Bibliografi-ID: 1641
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Fra mit Studenter- og Teater-Liv. Erindringer.

Zinck, Otto, Fra mit Studenter- og Teater-Liv. Erindringer. Gyldendal, København 1906. Pp. 26-28. - Om HCAs torsdagsbesøg i OZs barndomshjem 1830-33.
Udgivet 1906
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1625   Bibliografi-ID: 12650
[Informationer opdateret d. 19.11.2009]

H. C. Andersens Fortællekunst

WANSCHER, VILHELM, H. C. Andersens Fortællekunst. Liv og Kultur I, pp. 35-43.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1907
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:288   Bibliografi-ID: 1666
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Hans Christian Andersen. Liv och diktning.

HOLMSTRÖM, MARIA, Hans Christian Andersen. Liv och diktning. Åhlén & Åkerlund, Stockholm. 496 pp.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/384)

Udgivet 1915
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:356   Bibliografi-ID: 1763
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

H. C. Andersen

STRINDBERG, AUGUST, H. C. Andersen. I hans: Samlade Skrifter , LIV (= Suppl. I): Efterslåtter. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 443-45.
Oprindelig offentliggjort i Politiken 2. apr. 1905 (signeret: August Strindberg, elev av H. C. Andersen).
August Strindberg H. C. Andersen. Till Andersen-jubileet 2 april 1905. I Sverige säga vi inte ens H. C., vi säga Andersen rätt och slätt, ty vi känna endast en Andersen, och det är Andersen. Det är vår och våra föräldrars, vår barndoms, vår mannaålders och vår ålderdoms. När jag som barn fick fatt i en julkalender, hoppade jag alltid över verserna, ty de föreföllo mig så konstlade och prosaiska. Då så Andersens sagor föllo mig i händerna, frågade jag en äldre sakkunnig, om inte detta var poesi. “Nej, det är prosa!” svarade den vise mannen. - “Är detta prosa?” Så minnes jag det lilla kvartformatet med frakturstilen, jag kommer ihåg träsnitten, pilträdet som hörde till “Elddonet”, “Bollen och snurran”, “Tennsoldaten”, “John Blund” (Ole Luikø je), “Snödrottningen” och alla de andra. Och när jag läste och hade läst, blev livet mig så surt. Detta förfärliga vardagsliv med dess småaktighet och orättfärdighet, detta trista enformiga liv i en barnkammare, där vi plantor stodo för tätt och trängdes, kivades om maten och gunsten, blev mig outhärdligt, ty jag hade i Andersens sagovärld fått visshet om tillvaron i en annan värld, en guldålder, i vilken det fanns rättvisa och barmhärtighet, i vilken föräldrarna verkligen smekte sina barn och inte b a r a drogo dem i håret, i vilken något för mig absolut okänt kastade ett rosenskimmer även över fattigdomen och förödmjukelsen, det skimmer som med ett nu oanvändbart ord kallas: kärleken. Också om Orfeus erinrade han, denna skald, som sjöng på prosa, så att ej blott djuren, växterna och stenarna lyssnade och rördes, utan så att leksakerna fingo liv, tomtar och troll blevo verkliga, skolböckerna, dessa fasans ting, blevo poetiska, ja han gav hela Danmarks geografi på fyra sidor! Det var en häxmästare! Så skildes våra vägar. Men vid tjugufem års ålder skulle jag en dag åt en förläggare översätta “Andsersens sista sagor”. Jag märkte nog att tiden gått fram över både honom och mig. Utilismen och nationalekonomien hade då sin tid, och det var inget ont i det, men Pegasus hade blivit spänd för plogen. Dessa sagor vore litet prosaiska, men en av dem var rolig; den hette “Den stora sjöormen”och handlade om telegrafkabeln i Atlanten och om fiskarnas grubblande över denna nya fisk, “som det inte var något slut på”. Det var bra påhittat, och det minns jag ännu. Då jag blev trettio år, skulle min vän Carl Larsson illustrera Andersen, och då förnyade jag bekantskapen, men då hade jag den glädjen att kunna sätta boken i händerna på m i n a barn. Och som de voro barn av sin tid, så frågade de mig, om “det var sant allt det där”. Jag minns inte vad jag svarade! Det var nämligen omkring 1880, då alla gamla sanningar vore satta under diskussion. Jag blev fyrtio år och upptäckte Andersens romaner, på tyska. Jag förundrade mig över den orättfärdighet, varmed man behandlat Andersens romaner. “Bara en spelman” är ju en stor saga, och en av de bästa, och att en roman är poetisk, kan inte längre anses som ett fel! Jag blev femtio år och kom till danska kusten. Cavling kommer ihåg det. Jag bodde i ett lusthus medrankor på väggen; jag strövade omkring i bokskogen och simmade i Öresund, och så lånade jag på lånbiblioteket Andersens Eventyr. Nu ska vi se, om de ha hållit sig! De hade hållit sig! - Elddonet gav ännu gnistor, pilträdet grönskade, tennsoldaten skyldrade gevär, fastän han varit i beröring med rännstenen, och detta år 1900, sedan utilismen och nationalekonomien rullat fram med sina ångvältar. Det var en stark karl! Om lördag fyller min yngsta dotter fyra år, och då skall hon få Andersens sagor, på danska, i vart fall för att hon må titta på bilderna. Kanske hon också kan läsa sagorna, fast jag inte vet det; hon är ju ett underbarn, och hennes mormor var danska, från Odense. Andersen håller sig, och Anbdersen följer mig! Politiken frågar slutligen vad jag har Andersen att tacka för. Jag svarar: Läs mina enkla S a g o r av 1903, och se själv var jag har gått i lära! Många lärare har jag haft: Schiller och Goethe, Victor Hugo och Dickens, Zola och Peladan, men jag vill lika fullt underteckna denna intervju med August Strindberg,
Elev av H. C. Andersen.
(Politiken 2 april 1905, omtryck i Samlade skrifter, femtiofjärde delen: Efterslåtter, 1920) = aaj267

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/121)

Udgivet 1920
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:398   Bibliografi-ID: 1823
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

H. C. Andersens Levnedsbog. Digterens Liv 1805-31.

H. C. Andersens Levnedsbog. Digterens Liv 1805-31. Nedskrevet 1832. Udgivet med et Forord af HANS BRIX. H. Aschehoug & Co., København. 176 pp.
Forord pp. 7-17. - Cf. nr. 579 ndf. - BFN 1261.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/481)

Udgivet 1926
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:518   Bibliografi-ID: 1973
[Informationer opdateret d. 3.9.2012]

En Skuespillers Liv. Minder om et Samliv med Emil Poulsen.

POULSEN, ANNA, En Skuespillers Liv. Minder om et Samliv med Emil Poulsen. V. Pios Boghandel, København.
Heri p. 152 et brev af 6. jan. 1875 fra HCA til EP.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. januar 1926
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:524   Bibliografi-ID: 1981
[Informationer opdateret d. 29.11.2011]

Svundne Dage. Kaleidoskopiske Minder fra et langt Liv.

HENRIQUES, AXEL, Svundne Dage. Kaleidoskopiske Minder fra et langt Liv. Gyldendal, København. Pp. 118-20.
Om HCA som oplæser af egne eventyr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1929
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:615   Bibliografi-ID: 2089
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

H. C. Andersens 125-Aars Dag. Smaa Træk fra Digterens Liv

H. C. Andersens 125-Aars Dag. Smaa Træk fra Digterens Liv. Hus og Hjem XLXV, pp. 430-32.
Mærket H. T. M.. - Smst. p. 419 et digt, H. C. Andersen. 1805-1930, af Harald H. Lund.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:703   Bibliografi-ID: 2186
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Ved H. C. Andersens Mindedag

Ved H. C. Andersens Mindedag. Illustreret Familie-Journal LIV, nr. 13, pp. 13-14.
Smst. p. 10 et digt, H. C. Andersen, af G. Just Pedersen; digtet er ikke identisk med det u. nr. 496 ovf. nævnte.

Se også nr. 622 , 623 , 627 , 631 og 632 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:706   Bibliografi-ID: 2189
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

H. C. Andersen. Hans Liv, Person og Værk i moderne Belysning

GUNDEL, SVEN, H. C. Andersen. Hans Liv, Person og Værk i moderne Belysning. Jyllands-Posten 2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:723   Bibliografi-ID: 2208
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Simon Meisling - H. C. Andersens Rektor

GALSTER, KJELD, Simon Meisling - H. C. Andersens Rektor. Vor Ungdom LIV 1932-33, pp. 350-64.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1932
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:804   Bibliografi-ID: 2300
[Informationer opdateret d. 27.10.2014]

De teekeningen en knipsels van H. C. Andersen

VETH, CORNELIS, De teekeningen en knipsels van H. C. Andersen. Elsevier's geillustreerd maandschrift LXXXVI, pp. 233-38.
Hertil pl. LII-LIV: HCA-tegninger og -klipninger.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1934
Sprog: hollandsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:854   Bibliografi-ID: 2358
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Et Aar af en Digters Liv [1840]

AASTAD, FREDERIK, Et Aar af en Digters Liv [1840]. Viborg Stiftstidende 9. og 13. dec.
Også offentliggjort i Horsens Avis 2.-3. jan. 1941.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. december 1940
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1030   Bibliografi-ID: 2569
[Informationer opdateret d. 3.11.2014]

Et Liv gjenoplevet i Erindringen

HEIBERG, JOHANNE LUISE, Et Liv gjenoplevet i Erindringen , I-IV. 4. reviderede Udgave ved Aage Friis under Medvirken af Elisabeth Hude, Robert Neiiendam og Just Rahbek. Gyldendal, København. Se reg.
1. udg., 1891-92. I: "Dronningen paa 16 Aar" s. 221 og 377. s. 317 Brev Brev og digt Brev fra H.C. Andersen. s. 318 om "Mulatten" s. 324-36 om "Mulatten" og "Maurerpigen". II: "Den nye Barselsstue" s. 105. "Kongen Drømmer" s. 132. III. Digt fra HCA Brev

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1944
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1153   Bibliografi-ID: 2713
[Informationer opdateret d. 15.12.2011]

H. C. Andersens Bøger. En Bibliografi.

LARSEN, SVEND, H. C. Andersens Bøger. En Bibliografi. Forum, København. 93 pp. (Om Bøger: Smaaskrifter for Bogvenner, III.)
Indledning, Liv og Digtning, pp. 9-40. - Cf. nr. 1274a ndf. - Anm.: H. J. H. [Juul Hansen], København, 15. feb. 1948; Fyens Stiftstidende, 19. dec. 1947; Nationaltidende, 28. dec. 1947; Politiken, 27. dec. 1947; Chr Kirchhoff-Larsen, Børsen, 7. jan. 1948.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/29)

Udgivet 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1233   Bibliografi-ID: 2809
[Informationer opdateret d. 9.1.2013]

The Complete Andersen

The Complete Andersen , I-VI. All of the 168 stories by Hans Christian Andersen (some never before translated into English, and a few never before published) now freshly translated [..] by JEAN HERSHOLT with an Appendix containing the unpublished tales, a Chronological Listing, an Index, and the Notes, and with hand-colored illustrations by FRITZ KREDEL. The Limited Editions Club, New York. [6], xxii, 1-184; [12], 185-430; [6], vi, 1-222; [6], vi, 223-445; [10], 1-195; [10], 197-298, liv pp.
Indledning af JH, Denmark's Ugly Duckling, I pp. ix-xx; efterskrift af JH VI pp. iii-v; noter VI pp. xv-xlvii; kolofon VI p. liv. - I-II: The Longer Stories; III-IV: The Shorter Tales. V-VI: The Fairy Tales. Anm.: Lewis Gannett, Amerikansk Avis, . Marvin Lowenthal, The New York Herald Tribune, December 26, 1948! - Påny udgivet, i ét bd., 1952 (nr. 1399 ndf.). Også i tre bind (iflg. oplysning fra Erik Dal). Jean Hersholt introduces: New Tales from an Old Master, The Evening Post, 25 April, 30 April, 4 May, 7 May and 9 May 1949.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1949/58)

Udgivet 1949
Sprog: engelsk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1286
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 2873
[Informationer opdateret d. 8.6.2017]

H. C. Andersens Liv og Digtning

WOEL, CAI M., H. C. Andersens Liv og Digtning , I-II. Illustreret af Knud Mühlhausen. Uhlmanske Forlag, København 1949-50. 527; 607 pp.
Forord af H. Topsøe-Jensen I pp. 5-6; litteraturfortegnelse II pp. 597-605. - Anm.: Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 12. dec. 1950; Niels Peter Jensen, Nordsjællands Tidende, 8.2.1950; Christian Stub Jørgensen, Bornholmeren, 9. feb. 1952; Tom Kristensen, Politiken 16. feb. 1951; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen, 30. og 31.7.1950; Liber, Berlingske Tidende, 20.9.1950; Kelvin Lindemann, Nationaltidende 30. jan. 1951; Niels Th. Mogensen, Vejle Amts Folkeblad, 18.10.1949; semper, Kristeligt Dagblad, 20.9.1950; Hakon Stangerup, Jydske Tidende 2. okt. og Fyens Stiftstidende, og Aalborg Stiftstidende, 3. okt. 1949; Carl Elof Svenning, Aftontidningen, 8. feb. 1951; J. Vinther, Vestkysten, 15.5.1951.
"H.C. Andersens Liv og Digtning", Fyens Stiftstidende, 23.12.1949; "H.C. Andersen endnu en gang", Fyns Venstreblad, 30.5.1951; "H.C. Andersen var hverken sær eller selvoptaget", Cai M. Woel om sin H.C. Andersen-Bog, Fyens Stiftstidende, 20.9.1950; Jens Vinther: H.C. Andersen endnu en gang Sydvestjylland, 30.5.1951.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1949
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1305   Bibliografi-ID: 2894
[Informationer opdateret d. 8.6.2017]

H. C. Andersens Liv i Billeder fra hans Museum.

H. C. Andersens Liv i Billeder fra hans Museum. H. C. Andersens Hus, Odense. 62 upag. pp.
30 billeder. - 2. opl., 1960. - 3. opl., 1970. - 4. opl., 1979.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1950
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1337   Bibliografi-ID: 2932
[Informationer opdateret d. 3.11.2014]

Født i andegaarden. Eventyret om H. C. Andersens liv.

BITSCH, KAREN MARGRETHE, Født i andegaarden. Eventyret om H. C. Andersens liv. Det Danske Forlag, København. 165 pp. - Anm.: F.N. Ny Dag, 23.1.1952; Poul Hansen, Berlingske Tidende, 19.12.1951.
Roman. - Anm.: Se u. nr. 1398 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1952/48)

Udgivet 1951
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1373   Bibliografi-ID: 2974
[Informationer opdateret d. 8.2.2017]

To Kvinder i H. C. Andersens Liv.

NEIIENDAM, ROBERT, To Kvinder i H. C. Andersens Liv. Udgivet i anledning af 150 aarsdagen for hans fødsel. S. Johnsen & Co. Bogtrykkeri, København. 21 pp.
Om Anna Margrethe Schall og Johanne Caroline Dahlén. - Anm.: H. E. [Harald Engberg], Politiken 1. mar. 1955. Optrykt i forf.'s Episoder og Personligheder fra Teatrets Verden . Nyt Nordisk Forlag, København 1964. Pp. 85-98, 3 pl.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1954
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1494   Bibliografi-ID: 3111
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

Hans liv blev et eventyr - men ikke det han drømte om

ENGBERG, HARALD, Hans liv blev et eventyr - men ikke det han drømte om. Politiken 30. mar.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/84)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1707   Bibliografi-ID: 3335
[Informationer opdateret d. 11.12.2014]

H. C. Andersens Liv og Digtning

HESSELAA, PEDER, H. C. Andersens Liv og Digtning. Aalborg Stiftstidende 30. mar.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. marts 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1719   Bibliografi-ID: 3347
[Informationer opdateret d. 1.12.2015]

'At rejse er at leve' - H. C. Andersen var i udlandet ti aar af sit liv

ARNVIG, SVEN, [a:] 'At rejse er at leve' - H. C. Andersen var i udlandet ti aar af sit liv; [b:] Da Odense var lige ved ikke at faa H. C. Andersen-museum; [c:] H. C. Andersen og børnene; [d:] De slesvigske krige lærte H. C. Andersen, at han kun havde eet fædreland; [e:] Da eventyrene ikke mere kom til H. C. Andersen; [f:] Odense var lige ved ikke at faa H. C. Andersen-museum. Leder: 'Det største eventyr'. Fyns Tidende 2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1684   Bibliografi-ID: 3308
[Informationer opdateret d. 22.4.2013]

Kvinder i H. C Andersens liv og digtning

CHRISTENSEN, KNUD, Tre Kvinder i H. C Andersens liv og digtning. Fyns Tidende 2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1700   Bibliografi-ID: 3327
[Informationer opdateret d. 9.2.2012]

Det Meisling'ske Helvede i H. C. Andersens Liv og i hans Digtning

MØLLER, KR. LANGDAL, Det Meisling'ske Helvede i H. C. Andersens Liv og i hans Digtning. Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1957-58 , pp. 3-13.
Optrykt i nr. 2232 ndf. (pp. 9-18).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1958
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1868   Bibliografi-ID: 3518
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Eventyr og virkelighed

IVERSEN, MAX, Eventyr og virkelighed. Om HCA og julen. Aarhus Amtstidende 21. dec.
Julehøjtiden i H.C. Andersens liv. Eventyrdigterens ensomme jul i Berlin. Fyens Stiftstidende, 24.12.1965.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 21. december 1963
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2058   Bibliografi-ID: 3739
[Informationer opdateret d. 8.1.2013]

Kvinder i H. C. Andersens liv

SONNICHSEN, ANNA A. E., Kvinder i H. C. Andersens liv. Vestkysten 1. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1. april 1964
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2099   Bibliografi-ID: 3786
[Informationer opdateret d. 8.12.2015]

Några blad ur den danske diktaren H. C. Andersens liv

DANIELSSON, BERTIL, Några blad ur den danske diktaren H. C. Andersens liv. Värld och vetande XV, pp. 126-28.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1965
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2121   Bibliografi-ID: 3813
[Informationer opdateret d. 30.11.2015]

Kvinder i H. C. Andersens liv

PHILIPSON, ERNST, Kvinder i H. C. Andersens liv. Vejle Amts Folkeblad 23. jul.
Også offentliggjort i: Flensborg Avis 29.11. og 1.12.1969.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. juli 1966
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2170   Bibliografi-ID: 3869
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

Studier i H. C. Andersens fortællekunst.

KOFOED, NIELS, Studier i H. C. Andersens fortællekunst. Munksgaard, København. 344 pp. [Disputats.]
Forsvaret på Aarhus Universitet 18. feb.; H. Topsøe-Jensens oppositionsindlæg findes trykt i Anderseniana 2. rk. VI:3 1968 (nr. 2254 ndf.). - Anm.: Gustav Albeck, "Den store fortæller" Jyllands-Posten 19. feb.; Johanne Birch-Jensen, Kristeligt Dagblad 28. feb.; Mogens Brøndsted, Fyens Stiftstidende 18. feb.; Carl Johan Elmquist, Politiken 15. feb.; Flemming Everfelt, Børsen 11. feb.; Henning Fenger, Aarhuus Stiftstidende 19. feb.; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 18. feb.; Søren Holm, Flensborg Avis 18. feb.; E. Schelde Møller, Aktuelt 15. feb.; Henrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis 17. feb.; Hanne Marie Svendsen, Information 18. feb.; H. C. Wiwe, Jydske Tidende 18. feb. - Cf. nr. 2236 ndf. - Hertil: Niels Kofoed: Sjælens opvågnen til liv, Fyens Stiftstidende, 21.2.1967 og National-kosmopolitisk, Fyens Stiftstidende, 22.2.1967.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/510)

Udgivet 18. februar 1967
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2186   Bibliografi-ID: 3890
[Informationer opdateret d. 20.11.2012]

Den vidtberejste

BIRCH-JENSEN, JOHANNE, Den vidtberejste. Kristeligt Dagblad 28. dec.
Fire nyudgivelser (bl. a. nr. 2175 og 2185 ovf.) omtalt under synsvinklen: rejsen og dens rolle i HCA's liv.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. december 1967
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2207   Bibliografi-ID: 3915
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

H. C. Andersen. Strejflys over hans Liv og hans Digtning.

MØLLER, KR. LANGDAL, H. C. Andersen. Strejflys over hans Liv og hans Digtning. Poul A. Andersen, Helsingør. 119 pp.
Optryk af nr. 1385 / 1508 , 1509 , 1649 , 1822 , 1842 , 1868 , 1898 , 1930a , 1967 , 2008 , 2047 , 2087 og 2128 / 2162 ovf. - Anm.: Johanne Birch-Jensen, Kristeligt Dagblad 2. apr.; Carl Johan Elmquist, Politiken 30. dec. 1967; Per Gudmundsen, Aktuelt 2. jan.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1968
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2232   Bibliografi-ID: 3943
[Informationer opdateret d. 24.1.2012]

Var hans liv et smukt eventyr[?]

Møller, Kr. Langdal, Var hans liv et smukt eventyr[?]. Aarhuus Stiftstidende 1.4.1972.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1. april 1972
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:217   Bibliografi-ID: 4199
[Informationer opdateret d. 9.8.2013]

Hans Christian Andersen. The Story of His Life and Work 1805-75

Bredsdorff, Elias, Hans Christian Andersen. The Story of His Life and Work 1805-75 . Phaidon, London / Charles Scribner's Sons, New York 1975. 376 pp. - Anm.: Brian Alderson, The Times 24.4.1975; John Bayley, The Times Literary Supplement 19.9.1975; H. Bergholz, Books Abroad, 50, no. 3, p. 675, 1976; Bent Culmsee, The Modern Language Review , 72, 1977, p. 764; Erik Dal, Anderseniana , 3. rk., 2:3, 1976, pp. 297-98; Maurice Gravier, Études Germaniques , 30, 1975, pp. 305-07; Per Gudmundsen, Aktuelt 17.6.1975; John Chr. Jørgensen, Politiken 23.5.1975; Aage Jørgensen, Aalborg Stiftstidende 29.10.1975, Gymnasieskolen , 59, 1976, pp. 1032- 33; Jens Kistrup, Berlingske Tidende 6.5.1975; Niels Kofoed, Kristeligt Dagblad 4.8.1975; Naomi Lewis, New Statesman 9.5.1975, p. 627; Robert K. Morris, The Nation 20.12.1975, pp. 663-65; Finn Hauberg Mortensen: ... For biografismen lever nu et andet liv, der på flere måder har bragt den nær fiktionen. Hvis Andersen ikke var, ville han snart blive opfundet, Politiken, juli 1975; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 30.5.1975; George C. Schoolfield, Scandinavian Studies , 48, 1976, pp. 455-58; I. Scobbie, Journal of European Studies, 5:4, p. 363; Niels Birger Wamberg, Aarhuus Stiftstidende 13.5.1975; Gerd Wolfgang Weber, Skandinavistik , 11, 1981, pp. 150-51; Angela Wigan, Time 19.1.1976, p. 56. - Ny udg. [dvs. totalt uændret optryk!], Souvenir Press, London 1993, og Noonday Press / Farrar, Straus & Giroux, New York 1994. - På tysk 1980 (nr. 687 ndf.) - På japansk 1982 (nr. 805 ndf.) - På fransk 1989 (nr. 1257 ndf.). - Cf. nr. 558 og 570 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1975/48, 94-udg: 1994/179)

Udgivet 1975
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:335   Bibliografi-ID: 4317
[Informationer opdateret d. 12.1.2017]

H. C. Andersen og Mathilda Barck

Bredsdorff, Elias, H. C. Andersen og Mathilda Barck. Anderseniana , 3. rk., 2:2, 1975, pp. 137-59. Anm.: Peter Eriksen, Fyens Stiftstidende : "Var den fjerede kvinde i H.C. Andersens liv en svensk komtesse, hvis brev nåede ham for sent?"

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:375   Bibliografi-ID: 4357
[Informationer opdateret d. 1.11.2010]

'En vacker saga, så rik och lycksalig'

Florén, Uno, 'En vacker saga, så rik och lycksalig' / Hon blev näktergalen i hans liv. Veckojournalen , 1975, nr. 30, pp. 18-21, 45, og nr. 31, pp. 10-11, 48.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/105)

Udgivet 1975
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:383   Bibliografi-ID: 4365
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Kvinder i H. C. Andersens liv

Munk, Ivar, Kvinder i H. C. Andersens liv. Holstebro Dagblad 2.8.1975.
Udgivet 2. august 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:462   Bibliografi-ID: 4444
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Liv Derkert och H. C. Andersen

Liv Derkert och H. C. Andersen . Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm 1975. 36 pp. - Til en udstilling i oktober-november 1975. Indhold: Marita Lindgren-Fridell, Om Liv Derkert (pp. 3-33), - med særligt henblik på HCA-illustrationerne fra 1934-37. - Cf. Lars Samuelsson, Sydöstran (Karlskrona) 12.11.1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1975/88)

Udgivet 12. november 1975
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:354   Bibliografi-ID: 4336
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

Liv Derkert och H. C. Andersen. En illustrationsstudie

Weibull, Nina, Liv Derkert och H. C. Andersen. En illustrationsstudie. Biblis (Stockholm), 1976, pp. 9-53.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1976
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:516   Bibliografi-ID: 4498
[Informationer opdateret d. 6.11.2013]

Mit livs eventyr. Skuespil om H. C. Andersens liv

Jespersen, Per, Mit livs eventyr. Skuespil om H. C. Andersens liv . SK-Forlag, Ø. Højst [1977]. 46 pp. - Duplikeret i A4-format.
Udgivet 1977
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:537   Bibliografi-ID: 4519
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Rejsen til Athen. Danske i Grækenland i 1800-tallet

Ditlevsen, Knud H., Rejsen til Athen. Danske i Grækenland i 1800-tallet . G. E. C. Gad, København 1978. Pp. 72-89. - Afsnittet "H.C. Andersen" består hovedsagelig af passager fra En Digters Bazar. Pp. 79-81 aftrykkes Christiane Lüths skildring af HCA's første dage i Athen og fødselsdagsfesten 2.4.1841 (i Fra Fredensborg til Athen. Fragment af en Kvindes Liv [Memoirer og Breve, XLVIII], 1926, fotografisk optryk 1974 [cf. nr. 1647 ndf.], pp. 91-93). [Der er ingen breve til/fra HCA gengivet].

(Bibliografisk kilde: HCAH) 2005/58

Udgivet 1978
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:574   Bibliografi-ID: 4556
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Søgeord: en + episode + af + ole + bulls + liv. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-77