Søgeord: e. + storm. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 8 resultater.

H. C Andersen og madam Larsen i Nyhavn

JENSEN, PEDER, H. C Andersen og madam Larsen i Nyhavn. Demokraten 27. mar.; Fyns Social-Demokrat 2. apr.; Ny Tid, 31.3.1955.
Gravvers [I Madam Larsens navn] til avisen over Madam Larsens afdøde mand: "Efterat have fristet den tunge Skjæbne for 1½ Aar siden i Storm paa Søen at miste min uforglemmelige Mand, Skibscapitain Niels Larsen, vilde Vor Herre at jeg ogsa skulle undvære mit mindste kjære Barn, Niels Sophus Larsen, som døde af Brystvattersot den 19de Dennes, 14 Maaneder gammel. Dette kan jeg ikke undlade herved at bekjendtgjøre.
I Havet ligger Fader død
Sorg knugede mit hjete
Da smilte Englen fra mit Skjød
Min Trøst i al min Smerte
Men Englen bort til Engle gik
De har ej Hjem hernede
Hans Jordeliv var et Øieblik
Hans Himmel Evigheden!
Kjøbenhavn den 24de Januar 1835
Karen Sophie Larsen fød Kjøller.

Da hun var på vokskabinet, døde en af hendes venner dér, en spækhøker. Hun bad Andersen skrive et gravvers over spækhøkeren, 'for de venter det af mig'. Det kom i 'Adresseavisen' under mærket L.

Jeg saa dig nys, da Du var karsk og glad;
hos Dig og Dine var saa godt at være;
nu Kredsen er som Avner splittet ad,
brat tog Dig Døden bort fra dine Kjære.
"Guds Vilje ske!" var Bønnen, som Du bad;
"Guds Vilje ske!" - den Bøn vi og frembære.
I Kisten er kun Jord, et vissent Blad,
Det som vi elsked, bor hos Lysets Hære.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. marts 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1726   Bibliografi-ID: 3354
[Informationer opdateret d. 6.4.2016]

Hans Andersen's Copenhagen.

BROBY-JOHANSEN, R. & EILER KRAG, Hans Andersen's Copenhagen. Gyldendal, Copenhagen. 48 pp.
Med fotografier og kommentarer af RB-J, tegninger af EK og tekster af HCA. - Oversat af Niels Haislund og Helen Fogh. - Også udgivet på dansk ( Cf. anden bibliografi nr. 1859 . ) - Anm.: Fredrik Martner, Demokraten 30. jul.; Henrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis 30. jul.; Henrik Sjögren, Kvällsposten 25. aug.; Ole Storm, Politiken 18. aug.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1991/162)

Udgivet 1963
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2027   Bibliografi-ID: 3706
[Informationer opdateret d. 9.1.2012]

Fra Rim-Smedjen

Fra Rim-Smedjen . Eventyrdigterens ukendte bemærkninger til trykte vers samt ukendte vers nævnt i dagbøgerne tydet og kommenteret af Jørgen Skjerk. Aarhus tekniske Skole, Aarhus 1981. 70 pp. - Anm.: Jens Kistrup, Berlingske Tidende 19.7. 1982; Niels Kofoed, Kristeligt Dagblad 23.7.1982; Ole Storm, Politiken 23.7.1982.
Udgivet 1981
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:747   Bibliografi-ID: 4727
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Tusind fluer med eet smæk. En bog om Storm P.s filosofi

Møllehave, Johannes, Tusind fluer med eet smæk. En bog om Storm P.s filosofi . Lindhardt & Ringhof, København 1982. Pp. 99-110 (Indbildningskraften). - Cf. også pp. 45-47 og 114-15.
Udgivet 1982
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:822   Bibliografi-ID: 4802
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Det er liv at rejse. Om H. C. Andersen på rejse

Møllehave, Johannes, Det er liv at rejse. Om H. C. Andersen på rejse . Gjellerup & Gad, København 1984. 96 pp. - Bogen har fyldige tekstuddrag fra HCA's rejseskildringer. - Anm.: Ole Storm, Politiken 16.1.1985.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1984/154)

Udgivet 1984
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:953   Bibliografi-ID: 4932
[Informationer opdateret d. 11.11.2013]

H. C. Andersen. Mennesket og digteren

Bredsdorff, Elias, H. C. Andersen. Mennesket og digteren . Fremad, København [1985]. 424 pp., 32 pl. - Anm.: Søren Baggesen, i Bo Green Jensen & Karen Syberg (red.), Litteratur 85 / 86 - en almanak , Tiderne Skifter / Dansklærerforeningen, København 1985, pp. 109-10; Torben Brostrøm, Information 13.12.1985; Mogens Brøndsted, Fyens Stiftstidende 2.12.1985; Knud Cornelius, Frederiksborg Amts Avis 2.12. 1985; [Flemming] Ever[felt], Fredericia Dagblad 18.12.1985; Bernhard Glienke, Skandinavistik , 18, 1988, pp. 61-63; Ulla Holtegaard, Roskilde Tidende 6.12.1985; Klaus P. Mortensen, Kristeligt Dagblad 2.12.1985; Steffen Mossin, Bogens Verden , 1986, pp. 259-62; Johannes Møllehave, Fyens Stiftstidende, 31.12.1986; Sven H. Rossel, Scandinavica , 26, 1987, pp. 48-49; Ole Storm, Politiken 4.12.1985; Hans Sølvhøj, Aktuelt, 8.1.1986; Poul Wolff, Aarhuus Stiftstidende 2.12.1985. - Nyt opl., 1988. - På svensk 1992 (nr. 1441 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1985
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1003   Bibliografi-ID: 4982
[Informationer opdateret d. 23.9.2015]

Der Weg in die Unterwelt. Über ein Märchenmotiv bei Th. Storm und H. Chr. Andersen

Backenkohler, Gerd, Der Weg in die Unterwelt. Über ein Märchenmotiv bei Th. Storm und H. Chr. Andersen. Schriften der Theodor-Storm-Gesellschaft , 38, 1989, pp. 80-82.
Udgivet 1989
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1279   Bibliografi-ID: 5257
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Hans Christian Andersen. Ein Leben

Oxenvad, Niels, Hans Christian Andersen. Ein Leben (1997)
- Anm.: Heinrich Detering, Schrif­ten der Theodor-Storm-Gesellschaft , 48, 1999, pp. 194-96.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1997
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998   Bibliografi-ID: 11793
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Søgeord: e. + storm. Ny søgning. Søg i resultater