Søgeord: det + første + og + det + sidste. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 43 resultater.

Det sidste Blund.

S. [STRICKER, PT. ADOLPH], Det sidste Blund. Aalborg. 16 pp.
Forfatteridentifikationen er tvivlsom; cf. H. Ehrencron-Müller, Anonym- og Pseudonym-Lexicon , 1940, p. 225.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1875
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:3   Bibliografi-ID: 1271
[Informationer opdateret d. 6.8.2014]

H. C. Andersens sidste Dage

BØGH, NICOLAJ, H. C. Andersens sidste Dage. Illustreret Tidende XVI 1874-75, pp. 452-53, 456, 464-65. 15.8.1875: pp. 440-42: "Ved H.C. Andersens Død". "H.C.Andersen. Fra Hyttens Ringhed,men med Haabets blik". Tegning af H.C. Andersen paa sit Dødsleie paa Rolighed. Grosserer M.G. Melchiors Landsted 'Rolighed'. H.C. Andersen døde den 4de August 1875. H.C. Andersen i sin Dagligstue paa Rolighed".
s. 453, sidste spalte: Sygdommens hele Charakteer, som nu af Lægerne erklæredes for at være Kræft i Leveren, hvilket Andersen dog aldrig selv fik at vide [Leverkræft].

(Bibliografisk kilde: HCAH II-5, X-A-25)

Udgivet 29. august 1875
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:6   Bibliografi-ID: 1275
[Informationer opdateret d. 3.1.2013]

Bidrag til Kunstnerparret Heibergs Karakteristik

BØGH, NICOLAI, Bidrag til Kunstnerparret Heibergs Karakteristik. Museum. Tidsskrift for Historie og Geografi , II pp. 79-104.
Hovedparten af artiklen (pp. 81-99) omhandler parrets forhold til HCA. - Se hertil Jonas Collin, Literær Indiskretion, Dagens Nyheder 20. sep., som Bøgh besvarede 24. sep.; et gensvar af Collin bragtes 2. okt.; hertil replicerede Bøgh 6. okt., hvorefter Collin fik det sidste ord 19. okt. - Se også Simplex, H. C. Andersens Venner, København 23. sep.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. september 1891
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:106   Bibliografi-ID: 1423
[Informationer opdateret d. 18.11.2011]

H. C. Andersens sidste Leveaar. Hans Dagbøger 1868-75.

H. C. Andersens sidste Leveaar. Hans Dagbøger 1868-75. Ved JONAS COLLIN. Gyldendal, København. IV, 231 pp., 5 pl. (Memoirer og Breve, udgivne af Julius Clausen og P. Fr. Rist, V.)
Arbejdet afsluttedes ifølge Benedicte Collins forbemærkning i 1898. Jonas Collins forord (4 pp.) er ufuldendt og gengives uforandret, som det findes i hans efterladte Manuskript. - Anm.: Robert Henriques, Vort Land 9. jan. 1907 (imødegået af Benedicte Collin, Nationaltidende 12. jan. 1907); Karl Larsen, Politiken 16. jun. 1907; Skole og Samfund XI (apr.-dec.) 1907, p. 14; Slagelseposten, 12.1.1906. - Optrykt 1966 (nr. 2143 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH I-6)

Udgivet 1906
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:268   Bibliografi-ID: 1640
[Informationer opdateret d. 10.12.2012]

Af en endnu Levendes Papirer

KIERKEGAARD, SØREN, Af en endnu Levendes Papirer. I hans: Samlede Værker , XIII. Udgivne af A. B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Lange. Gyldendal, København og Kristiania. Pp. [43]-92.
Oprindelig offentliggjort som selvstændigt skrift 1838. - Undertitlen, Om Andersen som Romandigter, med stadigt Hensyn til hans sidste Værk, 'Kun en Spillemand', findes ikke anført på titelbladet. - Påny trykt i Samlede Værker 's 2. udg., XIII, 1930, pp. [47] - 100, med noter pp. 15-21 i tillægget, - og i 3. udg., ved Peter P. Rohde, I, 1962, pp. 11-57, med noter pp. 333-41. 2. opl., 1978; 3. opl., 1982. - Skriftet er omtalt adskillige steder i SK-litteraturen; spec. henvises til Emanuel Hirsch, Kierkegaard-Studien , I, Gütersloh 1933, pp. 5-60, og til Gregor Malantschuk, Dialektik og Eksistens hos Søren Kierkegaard , København 1968, pp. 176-81. - Tysk oversættelse, se nr. 1917a ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/215 = 1838-udgaven.)

Udgivet 1906
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:273   Bibliografi-ID: 1646
[Informationer opdateret d. 3.2.2014]

Guldsmed Anton Michelsen.

NYSTRØM, EILER, Guldsmed Anton Michelsen. Hans Virksomhed og Slægtskabskreds. [Privattryk,] København. Spec. pp. 76-77.
Om ægteparret Michelsens sølvbryllup 10. feb. 1872, med HCA's dagbogsoptegnelse desangående, og med facsimile af sidste strofe af hans festsang ( BFN 1016).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1909
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:303   Bibliografi-ID: 1688
[Informationer opdateret d. 29.11.2011]

Tider og Typer af dansk Aands Historie.

Andersen, Vilh., Tider og Typer af dansk Aands Historie. 1. Rk.: Humanisme, 2. Del: Goethe, 2. Bog: Det nittende Aarhundredes sidste Halvdel. Gyldendal, København 1916. Pp. 43-46.
Udgivet 1916
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1633   Bibliografi-ID: 12655
[Informationer opdateret d. 19.11.2009]

Kristian Zahrtmann. En Mindebog bygget over hans egne Optegnelser og Breve fra og til ham.

Kristian Zahrtmann. En Mindebog bygget over hans egne Optegnelser og Breve fra og til ham. Samlet og udgivet af F. HENDRIKSEN. København.
Heri pp. 168-71 erindringer om HCA, især fra hans sidste leveår. [dog ingen breve] Cf. reg.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1919
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:389   Bibliografi-ID: 1810
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

H. C. Andersens Dagbøger fra det sidste Skoleaar i Slagelse 1825

CLAUSEN, JULIUS (medd.), H. C. Andersens Dagbøger fra det sidste Skoleaar i Slagelse 1825. Tilskueren , II pp. 7-21, 77-88.
An entirely unscholarly edition which cannot be recommended (Elias Bredsdorff, Scandinavica VI 1967, p. 36). - Anm.: Sorø Amtstidende 2. jul.; Social-Demokraten 6. jul.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/403)

Udgivet 1925
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:475   Bibliografi-ID: 1927
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Mit Livs Eventyr,

Mit Livs Eventyr, I-II. H. Hagerup, København. 334; 350 pp.
Efterskrift af Erling Rørdam, H. C. Andersens sidste Aar, pp. 341-50.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1988/50)

Udgivet 1926
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:520   Bibliografi-ID: 1975
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Fra H. C. Andersens sidste Tid

GYLDENBORG, AUGUST, Fra H. C. Andersens sidste Tid. Verden og Vi XVI, nr. 6, pp. 7-8.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1926
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:528   Bibliografi-ID: 1986
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Fyens Stiftstidende

Fyens Stiftstidende (tillæg) 5. jul.: H. C. Andersen 1805-1930. 64 pp.
Indhold bl. a.: Emil Bönnelycke: Digt "H.C. Andersen", "Paa Svanevinger et Navn sig svinger imod det lyse Natteblaa ...". [a:] H. St. Holbeck, Synspunkter for H. C. Andersen Festlighederne, pp. 12-14; [b:] Hans Brix, Om Det nye Aarhundredes Musa, pp. 14-16; [c:] Carl Behrens, Den nye Barselsstue. Nogle Minder om H. C. Andersens dramatiske Virksomhed, pp. 16-18; [d:] H. C. Andersens Drengetid i Odense, pp. 18-20; [e:] H. C. Andersen og hans Eventyr, pp. 20, 22; [f:] Lola Lauer, H. C. Andersens Tegninger. En ukendt Side af den store Digters Virke, pp. 25-27; [g:] C. F. Friis-Holm, Personlige Minder om H. C. Andersen, pp. 28-29; [h:] Folmer Nielsen, Den fromme H. C. Andersen, pp. 29-31 (cf. nr. 739 ovf.); [i:] Ernst Fr. Hansen, H. C. Andersen og Søren Kierkegaard, pp. 36-39; [j:] Da H. C. Andersen blev Æresborger i Odense, pp. 45-50; [k:] H. C. Andersens sidste Levetid og Død, pp. 51-55; [l:] Chr. M. K. Petersen, Samlingerne i H. C. Andersens Hus. Deres Tilblivelse og Vækst, pp. 56-60; [m:] Poul Dreyer, H. C. Andersen og Teatret. Nogle spredte Blade til Mindekransen, pp. 62-63. - [HCA-festlighederne 11.-13. jul. refereredes meget udførligt i Fyens Stiftstidende ; endvidere kan nævnes, at bladet 5. jul. bragte et interview med Sophus Michaëlis om hans og Carl Nielsens festspil Amor og Digteren og 6. jul. et interview med Thorkild Roose qua spillets hovedrolleindehaver; 6. jul. indeholdt bladet desuden en usigneret artikel, En Digters Jordefærd. Nogle Minder ved H. C. Andersen-Jubilæet.
H.C. Andersen-Samlingerne i Odense jublierer. 2. April er der forløbet 25 Aar, siden Digterens Fødehjem blev Museum. Fyns Tidende, 29. Marts 1933.

("Amor og Digteren" Bibliografisk kilde: HCAH 1988/379)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. juli 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:764   Bibliografi-ID: 2250
[Informationer opdateret d. 30.11.2016]

Om den sidste H. C. Andersen-Sensation

OLRIK, H. G., Om den sidste H. C. Andersen-Sensation. Berlingske Tidende (morgen) 13. jan.
Om Herman Madsens påståede fund af to ukendte HCA-eventyr, Talismanen og Den gamle Gud lever endnu, - i virkeligheden oversættelser efter det Tydske, som findes trykt i Dansk Folkeblad nr. 36 og 39-40, 1836. - Fundet blev bragt til offentlighedens kundskab gennem en artikel, To hidtil ukendte Eventyr af H. C. Andersen?, i Fyns Venstreblad 10. jan. (mærket F-k), Dagens Nyheder, 11.1.1934.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. januar 1934
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:856   Bibliografi-ID: 2361
[Informationer opdateret d. 7.5.2012]

H. C. Andersens sidste Selvbiografi

BANG, J. P., H. C. Andersens sidste Selvbiografi. Gads danske Magasin XXIX, pp. 644-50.
Om Gartneren og Herskabet.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1935
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:877   Bibliografi-ID: 2386
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

H. C. Andersen og 'Den lille Hedelærke'

NIELSEN, BENT R., H. C. Andersen og 'Den lille Hedelærke'. Fyns Venstreblad 29. dec.
En fortælling, skrevet over en sandfærdig, romantisk Historie fra HCA's sidste år!

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1935
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:895   Bibliografi-ID: 2406
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

Det gamle Egetræs sidste Drøm

ANDERSEN, VILH., Det gamle Egetræs sidste Drøm. Dagens Nyheder 1. jan.
Tale holdt i radioen nytårsaften 1935. - Optrykt 1938 (nr. 943 [d] ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1. januar 1936
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:913   Bibliografi-ID: 2432
[Informationer opdateret d. 21.10.2014]

H. C. Andersens Dagbog fra hans sidste Slagelse-Aar 1825-1826.

H. C. Andersens Dagbog fra hans sidste Slagelse-Aar 1825-1826. Udgivet med Indledning og Oplysninger af H. G. OLRIK. Levin & Munksgaard, København. 178 pp. (= Anderseniana [1. rk.] IV.)
Forord pp. 7-11. - Indledningen, som er optrykt i nr. 1190 ndf. (pp. 124-47), omfatter tre afsnit: Slagelse lærde Skole paa H. C. Andersens Tid, pp. 15-29, I det Hennebergske Hjem, pp. 30-43, og Det Meislingske Hus, pp. 44-54. - Dagbogen går fra 16. sep. 1825 til 2. apr. 1826. - Pp. 153-63 meddeles nogle tilføjelser og rettelser til HGO's bidrag til Anderseniana [1. rk.] II (cf. nr. 848 ovf.). - Personregister, ved Chr. M. K. Petersen, pp. 164-78. - Cf. (noten til) nr. 648 ovf., samt nr. 1152 ndf. - Anm.: Kai Flor, Berlingske Tidende, 15. jan. 1937.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 16. september 1936
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:904   Bibliografi-ID: 2420
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

H. C. Andersens Eventyr i Radio

ANDERSEN, VILH., H. C. Andersens Eventyr i Radio. I hans: Landsmandsskab. Gyldendal, København. Pp. 52-76.
En sammenstilling af fire radioudsendelser: [a:] Eventyret om H. C. Andersens Eventyr (1930); [b:] Den lille Pige med Svovlstikkerne (1930); [c:] Snemanden (1931); [d:] Det gamle Egetræs sidste Drøm (1935). - Cf. nr. 707 / 773 og 913 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1938
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:943   Bibliografi-ID: 2470
[Informationer opdateret d. 3.11.2014]

H. C. Andersens sidste rettelse i Historien om en Moder

KRISTENSEN, MARIUS, H. C. Andersens sidste rettelse i Historien om en Moder. Danske Studier , pp. 89-90.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1938
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:952   Bibliografi-ID: 2480
[Informationer opdateret d. 7.5.2013]

Nyt opsigtvækkende H. C. Andersen-Fund i Amerika. Jean Hersholt opsporer Manuskriptet til de sidste Afsnit af 'Mit Livs Eventyr'

H., HENRY [HELLSSEN], Nyt opsigtvækkende H. C. Andersen-Fund i Amerika. Jean Hersholt opsporer Manuskriptet til de sidste Afsnit af 'Mit Livs Eventyr'. Berlingske Aftenavis 27. maj. Facsimilegengivelse af brev 28. Oct. 1869. Brev

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. maj 1938
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:960   Bibliografi-ID: 2489
[Informationer opdateret d. 5.12.2011]

H. C. Andersen som Ansøger og H. C. Andersens sidste Vilje

MARQUARD, E., H. C. Andersen som Ansøger og H. C. Andersens sidste Vilje. Anderseniana [1. rk.] VII, pp. 63-70, 71-93. - Anm.: Kai Flor, Berlingske Tidende, 16.12.1939.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1939
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:973   Bibliografi-ID: 2505
[Informationer opdateret d. 28.6.2013]

Sjældent Manuskript fundet i Ballerup. Haandskrevet Digt af H. C. Andersen [..]

Sjældent Manuskript fundet i Ballerup. Haandskrevet Digt af H. C. Andersen [..]. Politiken 3. jun.; Finderen Fru Gaardejer Rasmussen fortæller, Sidste Nyt, 3.6.1942.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1942
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1109   Bibliografi-ID: 2661
[Informationer opdateret d. 31.3.2016]

Syv Historier.

Syv Historier. Indledning af BO GRØNBECH. H. C. Andersen-Samfundets Københavns-Afdeling. 48 pp. (H. C. Andersens Eventyr og Historier, II.)
Indledning pp. 5-7. - Heftet er redigeret af Jens Møller-Jensen, Herluf Jensenius og Bo Grønbech. - Foromtale: "I sidste Numer af Danmarks Haandværk og Industri findes en Beretning om en kulturel Indsats, som en enkelt Mand i al Stilhed har taget sig paa at praktisere. Det er den 75-aarige Idalist, Maleren og Arkitekten Jens Møller-Jensen, der har sat sig for, at nu skal Haandværkerne lære vor store Eventyrdigter at kende. " Fyns Venstreblad, 6. jan. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1947/25)

Udgivet 1946
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1206   Bibliografi-ID: 2775
[Informationer opdateret d. 6.8.2012]

Østerbro Visit.

KAAE, HARRY, Østerbro Visit. Tegninger [af] Knud Mühlhausen. Hernov, København. Pp. 69-85.
dvs. : Kapitlet Rolighed, en fantasi over HCA's sidste tid, hans drømme osv.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1946
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1210   Bibliografi-ID: 2780
[Informationer opdateret d. 2.1.2012]

En Digters sidste Rejse

WENTRUP, OLAF, En Digters sidste Rejse. Fyens Stiftstidende 30. jul.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. juli 1950
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1365   Bibliografi-ID: 2962
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

H. C. Andersens sidste Dage.

PORTMAN, ARNE, H. C. Andersens sidste Dage. Preben Witt, København. 65 pp.
Anm.: Hans Brix, Berlingske Aftenavis 20. dec.; Zak, Ekstrabladet, 18.12.1952; J. B.-J. [Jørgen Budtz-Jørgensen], Nationaltidende 22. dec.; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 10. feb. 1953; J. K. [Jens Kruuse], Jyllands-Posten 30. dec.
I følge Portmann p. 17 var den læge, der udfærdigede HCAs dødsattest, ørelægen Vilhelm Meyer, der boede lige ved "Rolighed" - og var familien Melchiors læge - idet Collin og Hornemann var på sommerferie i netop de sidste uger (hhv. Ellekilde og Hornbæk). Han giver dog ingen kildeoplysning! men siger, at dødsattesten er forsvundet fra Rigsarkivet og hverken findes på KB eller i HCAH.

Imidlertid findes i Begravelsesvæsnets Protokol for 1875 under Nr. 3409 følgende antegning: "Onsdagen d. 11. August Kl. 12 begraves Conferentsraad Hans Christian Andersen, 70 Aar gl. , Bopæl: Gl. Kalkbrænderivej 4, død d. 4. August af Leversvulst. Ugift. Fra Frue Kirke til Frelsers Nørre, Ass. Kgd." [Leverkræft]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1953/21)

Udgivet 1952
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1413   Bibliografi-ID: 3020
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

H. C. Andersens sidste Dage

FUNCH, KAJ H., H. C. Andersens sidste Dage. Flensborg Avis 28. jul.
Også offentliggjort, i en udvidet version, i Sorø Amtstidende 2. aug.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. juli 1952
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1428   Bibliografi-ID: 3037
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

Lidt om H. C. Andersens sidste Eventyr. Krøblingen - Portnøglen - Hvad gamle Johanne fortalte

TOPSØE-JENSEN, H., Lidt om H. C. Andersens sidste Eventyr. Krøblingen - Portnøglen - Hvad gamle Johanne fortalte. Anderseniana 2. rk. IV:3, pp. 236-58.
Optrykt, med udeladelse af et par sider af indledningen, i nr. 2155 ndf. (H. C. Andersens sidste Eventyr II. [..], pp. 303-26).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1960
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1934   Bibliografi-ID: 3599
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

H. C. Andersens sidste Aar

MØLLER, KR. LANGDAL, H. C. Andersens sidste Aar. Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1964-1965 , pp. 5-13.
Optrykt 1966 (nr. 2162 ndf.) og 1968 (nr. 2232 ndf., pp. 111-19). - En forkortet version offentliggjort i Aarhuus Stiftstidende 4. aug.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1965
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2128   Bibliografi-ID: 3820
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

H. C. Andersens sidste Leveaar. Hans Dagbøger 1868-75.

H. C. Andersens sidste Leveaar. Hans Dagbøger 1868-75. Ved JONAS COLLIN. August Bang, København. [8], IV, 231 pp., 5 pl. (Memoirer og Breve, udgivne af Julius Clausen og P. Fr. Rist, V.)
Fotografisk optryk af nr. 268 ovf. - Anm.: Rasmus Dreyer, Dannevirke 7. nov.; Flemming Everfelt, Børsen 27. okt.; Carl Hermansen, Kristeligt Dagblad 3. dec.; K. H. [Kristian Hvidt], Berlingske Tidende 5. nov.; ESM [E. Schelde Møller], Aktuelt 28. okt.; Sv. Sørensen, Aalborg Amtstidende 20. nov.

Se også nr. 2023 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1966
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2143   Bibliografi-ID: 3838
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

H. C. Andersens sidste Aar

MØLLER, KR. LANGDAL, H. C. Andersens sidste Aar. Anderseniana 2. rk. VI:1, pp. 69-78.
Oprindelig offentliggjort 1965 (nr. 2128 ovf.). - Påny optrykt i nr. 2232 ndf. (pp. 111-19).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1966
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2162   Bibliografi-ID: 3860
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

H. C. Andersens sidste aar

PARØ, CHRIS, H. C. Andersens sidste aar. Vejle Amts Folkeblad 14. jan.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 14. januar 1967
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2215   Bibliografi-ID: 3923
[Informationer opdateret d. 27.11.2012]

Fra H. C. Andersens sidste Leveaar. Hans Brevveksling med E. L. Oksen

Topsøe-Jensen, H., Fra H. C. Andersens sidste Leveaar. Hans Brevveksling med E. L. Oksen. Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks Samlinger , 16, 1969, pp. 85-112.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1968/142)

Udgivet 1969
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:41   Bibliografi-ID: 4023
[Informationer opdateret d. 25.1.2012]

Kejserens sidste skrig. Analyse af H. C. Andersen: 'Kejserens nye klæder'

Nicolajsen, Karen, Kejserens sidste skrig. Analyse af H. C. Andersen: 'Kejserens nye klæder'. Vindrosen , 20:4, 1973, pp. 74-78.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1973
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:263   Bibliografi-ID: 4245
[Informationer opdateret d. 6.11.2013]

Kongen fejrede den store digters sidste fødselsdag

Hansen, Ernst Fr., Kongen fejrede den store digters sidste fødselsdag. Frederiksborg Amts Avis 1.4.1975.
Udgivet 1. april 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:440   Bibliografi-ID: 4422
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Evighedens frø. H. C. Andersens sidste år

Nørregaard, Hans Chr., Evighedens frø. H. C. Andersens sidste år . Forlaget Klods-Hans, København 1976. iv, 112 pp. - Manuskript til TV-produktion udsendt 3.8.1975. [Med Preben Lerdorff Rye og Jesper Klein]. Niels Barfoed, Sommerfuglen og spyfluen, pp. 1-3; HCN, Produktion nr. 20822-1-1, pp. 4-22; Hans Christian Nørregaard (instruktør), Efterskrift [om modtagelseskritikken], pp. 101-12. - Anm.: Bettina Heltberg, Politiken, 4.8.1975; Jens Kruuse, Jyllands-Posten, 5.8.1975; Johan de Mylius, "Stakkels gamle Andersen. TV glemte hans sjæl.", Morgenposten, 10.8.1975. "Jesper Klein spiller {den unge] H.C. Andersen i TV" Ekstra Bladet, 14.7.1975

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. august 1975
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:493   Bibliografi-ID: 4475
[Informationer opdateret d. 5.12.2012]

Hans sidste år blev svære

Grønbech, Bo, Hans sidste år blev svære. Aarhuus Stiftstidende 4.8.1975.
Udgivet 4. august 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:437   Bibliografi-ID: 4419
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. C. Andersens juleeventyr

Børge, Vagn, H. C. Andersens juleeventyr. Frederiksborg Amts Avis 22.12.1976. - Bl.a. om Det gamle Egetræes sidste Drøm.
Udgivet 22. december 1976
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:518   Bibliografi-ID: 4500
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Kjærlighet til Danmark - eller melodien som ikke ble vekk

Borgen, Johan, Kjærlighet til Danmark - eller melodien som ikke ble vekk. Gyldendals aktuelle magasin , 1980, spec. pp. 93-94. - JB's sidste essay, bl.a. om indvielsen til dansk litteratur via HCA-højtlæsning i 6-årsalderen.
Udgivet 1980
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:714   Bibliografi-ID: 4695
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Den danske eventyrtradition 1800-1870. Harmoni, splittelse og erkendelse

Möller-Christensen, Ivy York, Den danske eventyrtradition 1800-1870. Harmoni, splittelse og erkendelse . Odense Universitetsforlag, Odense 1988. 148 pp. (Odense University Studies in Scandinavian Languages and Literatures, 15.) - Konferensspeciale 1984; med tolkninger af Klokken pp. 42-44, Det gamle Egetræes sidste Drøm pp. 84-85, Reisekammeraten pp. 85-93, Skyggen pp. 123-25 og Iisjomfruen pp. 129-35. - Anm.: Carsten Høeg, Nord nytt , nr. 41, 1990, pp. 111-12; Niels Lyhne Jensen, Nordica , 6, 1989, pp. 242-45; Stephan Michael Schröder, Skandinavistik , 19, 1989, pp. 152-53.
Udgivet 1988
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1219   Bibliografi-ID: 5197
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Quadri di viaggio dall'Italia di H. C. Andersen

Nørregård-Nielsen, H. E., Quadri di viaggio dall'Italia di H. C. Andersen . Tradotto da Marcella Rinaldi. Fratelli Palombi, Roma 1991. 223 pp. - På dansk 1990 (nr. 1324 ovf.). Den danske udgaves efterskrift med kildeoplysninger og noter (pp. 215-48) er udeladt; tilkommet er en indledning (pp. 7-24), hvis sidste del (pp. 19-24) dog modsvarer optakten til den danske udgaves første kapitel; en tegning er udgået. - Samtidig var tegningerne udstillet på Museo Napoleonico. - Anm.: Bette de Fine Licht, Jyllands-Posten, 9.12.1991.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/161)

Udgivet 1991
Sprog: italiensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1376   Bibliografi-ID: 5354
[Informationer opdateret d. 15.10.2012]

Berømmelsens tømmermænd

Jørgensen, Aage, Berømmelsens tømmermænd. Fyens Stiftstidende 5.9.1991. Efter sidste uges første internationale H.C. Andersen-konference i Odense forudser lektor Aage Jørgensen, at fremtidens HCA-forskning vil dreje mere og mere i retning af studiet af digterens person.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. september 1991
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1418   Bibliografi-ID: 5396
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

That Land I Saw. Hans Christian Andersen's Sketches during his Travels in Italy 1833-34

Nørregård-Nielsen, Hans Edvard, That Land I Saw. Hans Christian Andersen's Sketches during his Travels in Italy 1833-34 . Translated by David Hohnen. Gyldendal, Copenhagen 1992. 223 pp. - På dansk 1990 (nr. 1324 ovf.). ... a revised, slightly shorter version ...; den danske udgaves efterskrift med kildeoplysninger og noter (pp. 215-48) er udeladt; tilkommet er en indledning (pp. 7-23), hvis sidste del (pp. 17-23) dog modsvarer optakten til den danske udgaves første kapitel; en tegning er udgået. - Anm.: Frank Hugus, Scandinavian Studies , 65, 1993, pp. 318-20; W. Glyn Jones, Scandinavica , 32, 1993, pp. 93-94.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1992
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1464   Bibliografi-ID: 5442
[Informationer opdateret d. 6.9.2013]

Søgeord: det + første + og + det + sidste. Ny søgning. Søg i resultater