Søgeord: den + onde + fyrste. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 19 resultater.

Den onde Fyrste. Et Eventyr. (Gjenfortalt efter en mundtlig Meddelelse).

Trykt i Salonen, 1840, 1. Bind, 1. Hæfte, 29-31. (Udkom Oktober). (Saml. Skr. XIV, 220).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Oktober 1840
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:386
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 382
[Informationer opdateret d. 24.9.2014]

Hr. Siesby og hans 'Salon'

Under overskriften "Hr. Siesby og hans "Salon"" gives en kritisk gennemgang af de deri optagne bidrag herunder H.C. Andersens "Mikkels Kjærlighedshistorie i Paris, Vaudeville Monolog" samt "Den onde Fyrste. Et Eventyr". Trykt i Corsaren No. 2, 28.10.1840, spalte 11-16.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-227)

Udgivet 28. oktober 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16905
[Informationer opdateret d. 5.3.2012]

Den onde Fyrste (Et Sagn) 1840.

Privattryk i 200 eksemplarer. Nytaar 1940. C. Th. Thomsens Bogtrykkeri. Kbhvn.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. december 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16231
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Samlede Skrifter / af / H. C. Andersen. / - / Fem og Tyvende Bind. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1868.

Smudstitelblad: Samlede Skrifter. Fem og Tyvende Bind Titelblad (ovenfor beskrevet).

Nye Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen / - / Første Deel. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1868.

Titelblad. (Paa Bagsiden heraf: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle). - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 186 Sider. - 8vo Pris 48 Sk. (Udkom 27. 10. 1868).

Indhold.

Suppe paa en Pølsepind (se Nr. 768). p. 1
Flaskehalsen (se Nr. 766). p. 15
Pebersvendens Nathue (se Nr. 769). p. 26
Noget (se Nr. 770). p. 39
Det gamle Egetræes sidste Drøm (se Nr. 771). p. 46
A b c-Bogen (se Nr. 772). p. 53
Dynd-Kongens Datter (se Nr. 775). p. 59
Hurtigløberne (se Nr. 776). p. 100
Klokkedybet (se Nr. 761). p. 103
Metalsvinet (se Nr. 844). p. 107
Venskabspagten (se Nr. 845). p. 119
En Rose fra Homers Grav (se Nr. 846). p. 129
Den onde Fyrste (se Nr. 386). p. 131
Ærens Tornevei (se Nr. 748). p. 133
Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre (se Nr. 783). p. 138
Pigen, som traadte paa Brødet (se Nr. 784). p. 150
Taarnvægteren Ole (se Nr. 785). p. 159
Anne Lisbeth (se Nr. 786). p. 166
Børnesnak (se Nr. 787). p. 177
Et Stykke Perlesnor (se Nr. 760). p. 180

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/84, XVII-31)

Udgivet 27. oktober 1868
Sprog: dansk
Genre: Samlede og blandede skrifter
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:971
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 973
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

H. C. Andersens / nye Eventyr og Historier. Med Illustrationer / efter Originaltegninger af Lorenz Frølich. / Første Bind. / Med 113 Illustrationer. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / Thieles Bog- trykkeri. / 1870.

Smudstitelblad: H. C. Andersens nye Eventyr og Historier Første Bind. - Titelblad: (ovenfor beskrevet).

H. C. Andersens / Eventyr og Historier. / Med Illustrationer / efter Originaltegninger af Lorenz Frølich. / Tredie Bind. / Med 113 Illustrationer. / Nye Eventyr og Historier. / I. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / Thieles Bogtrykkeri. / 1870.

Smudstitelblad: H. C. Andersens Eventyr og Historier. Tredie Bind. Nye Eventyr og Historier. I. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 344 Sider. - 8vo. - Pris 2 Rd. (Udkom 10. 12. 1870).
Anm.: Berlingske Tidende 17. 12. 1870, Nr. 307. - Dags-Telegrafen 18. 12. 1870, Tillæg til Nr. 343. - Folkets Avis 21. 12. 1870, Nr. 299. - Fædrelandet 23. 12. 1870, Nr. 299. - Illustreret Tidende , Nr. 586, 18. 12. 1870.

Indhold.

Suppe paa en Pølsepind (se Nr. 768). p. 1
Pebersvendens Nathue (se Nr. 769). p. 23
Noget (se Nr. 770). p. 45
Det gamle Egetræes sidste Drøm (se Nr. 771). p. 59
Abc-Bogen (se Nr. 772). p. 67
Dynd-Kongens Datter (se Nr. 775). p. 75
Hurtigløberne (se Nr. 776). p. 138
Klokkedybet (se Nr. 761). p. 144
Den onde Fyrste (se Nr. 386). p. 150
Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre (se Nr. 783). p. 155
Pigen, som traadte paa Brødet (se Nr. 784). p. 172
Taarnvægteren Ole (se Nr. 785). p. 189
Anne Lisbeth (se Nr. 786). p. 201
Børnesnak (se Nr. 787). p. 221
Et Stykke Perlesnor (se Nr. 760). p. 225
Pen og Blækhuus (se Nr. 795). p. 234
Barnet i Graven (se Nr. 793). p. 239
Gaardhanen og Veirhanen (se Nr. 796). p. 250
Deilig! (se Nr. 797). p. 255
En Historie fra Klitterne (se Nr. 798). p. 266
Marionetspilleren (se Nr. 973). p. 319
To Brødre (se Nr. 799). p. 327
Den gamle Kirkeklokke (se Nr. 833). p. 330
Tolv med Posten (se Nr. 818) p. 337
Nye Eventyr og Historier, illustreret af Lorenz Frølich, udkom ialt i 3 Bind. (2. Bind udkom 1871, se Nr. 1013 og 3. Bind udkom 1874, se Nr. 1039). Denne 3 Binds Udgave er tænkt som en Fortsættelse af Eventyr og Historier, 1.-2. Bind. 1862-63 med Illustrationer af V. Pedersen, (se Nr. 843 og 847), hvorfor Bindene er forsynede med dobbelte Titelblade, af hvilke det andet er Titelblad til Eventyr og Historier, 3.-5. Bind. Denne 5 Binds Udgave danner en komplet Samling af alle H. C. Andersens Eventyr og Historier.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/141a, 1971/142, 1971/143, 1971/17, Anm.: A-700i, III-10, A-708q)

Udgivet 10. december 1870
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1007
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1000
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Fire Eventyr.

Fire Eventyr. [Den onde Fyrste, Vanddraaben, De smaa Grønne, Laserne] Miniatureudgave. K.E. Wulffs Boghandel, Haderslev 1943. - Anm.: Sønderjyden, Sønderborg, 6. sep. 1943.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1943/24)

Udgivet 1943
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17330
[Informationer opdateret d. 25.6.2012]

Den onde Fyrste. Eventyr for Børn og Voksne af H.C. Andersen.

Forbudt under Besættelsen. Illusrationer af Palle Wennerwald. Forord og Moral af Aage Hermann. Alex. Vincents Kunstforlag. København. [1944, 1945, 1947] 20 s.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/498)

Udgivet 1944
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17373
[Informationer opdateret d. 30.5.2013]

Den onde Fyrste. Et sagn.

Illustreret af Hjortlund. Forord af Svend Larsen. Fyns Boghandels Forlag. Viggo Madsen, Odense 1945. - Anm.: Berlingske Tidende, 27. Dec. 1945; Fyens Stiftstidende, 18. Jan. 1946; Fyns Venstreblad, 19. Dec. 1945; Nationaltidende, 22. Dec. 1945; Sorø Amtstidende, 18. Dec.1945; Aarhus Amtstidende, 17. Dec. 1945; Philobiblon, 1945-47, s. 75.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1654)

Udgivet 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17419
[Informationer opdateret d. 5.7.2013]

Den onde Fyrste. Et Sagn.

Af H.C. Andersen. illustreret af Hjortlund. Fynsk Jul, 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20532
[Informationer opdateret d. 1.11.2017]

H.C. Andersen. Den elaka fursten. Stormen flyttar skyltar.

Som ett apropå till förra söndagsbilagans artikel om H.C. Andersen publicerar vi här två mindre kända Andersensaker i ny svensk översättning av Ove Ekelund. "Den elaka fursten [Den onde fyrste]" är aktuell i Danmark just nu för att all offentlig recitation af den förbjudits av tyskarna - för Hitlers skull! Den andra åberopades häromdagen i Stockholmspressen med anledning av den stora orkanen. SLT, 4.3. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. marts 1945
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18315
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

H.C. Andersen om Hitlers Skæbne.

Et aktuelt Eventyr i "Hjemmets Søndag" skrevet for 100 Aar siden - af H.C. Andersen: Den onde Fyrste [fuld gengivelse] med gengivelse af Lorenz frølich-Illustration til "Den onde Fyrste" i Gyldendalske Boghandels Udgave af H.C. Andersens Eventyr og Historier 1943. Sorø Amtstidende, 4. jun.; , Vendsyssel Tidende, 23.jun.; Randers Social-Demokrat, 7.jun.; Frederikshavns Social-Demokrat 9. jun.;

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Juni 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17382
[Informationer opdateret d. 1.10.2012]

Den onde Fyrste.

Et Eventyr af H.C. Andersen, som Tyskerne forbød. Illustration: Herluf Jensenius. Berlingske Morgen 17. juni 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 17. juni 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13337
[Informationer opdateret d. 28.2.2011]

Den onde Fyrste. Svar til Dr.phil. Poul Helms fra H.G. Olrik.

H.G. Olrik: I Sorø Amtstidende, for 20. Nov. har Dr.phil. Poul Helms i Sorø ordentlig læst H.C. Andersen Teksten i Anledning af, at Holger Gabrielsen har været saa god bl.a. at læse den gamle Digter Eventyr ... HCA faar at vide, at hans lille Digtning er 'lidet betydende og kunstnerisk lavt staaende'. H.G. Olrik slutter artiklen: Hvor vilde han forleden Dag i sit Elyseum have smilet ved at læse Sorø Amtstidende; hvor har det godtet ham, at han aldrig nogensinde har undervurderet den menneskelige Uforstand. Gav han sig endnu af med at skrive shortstories, vilde han ikke mangle Stof - har han mærket! Sorø Amtstidende, 27. Nov. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. november 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17417
[Informationer opdateret d. 13.8.2012]

Hele verdens eventyrdigter. Illustrationer fra 13 lande til H.C. Andersens eventyr.

Flag, musik, fest og sol hilste eventyrdigteren. Dobbeltside 14-15: illustrationer fra 13 lande, S. 16: "Den onde Fyrste". Land og Folk, 3. april 1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. april 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18972
[Informationer opdateret d. 27.8.2013]

Kutteklædte hyrder og helt moderne fabrikker.

Eric Danielsen: Blandingen af det gamle og det nye var det mest ejendommelige i Bulgarien, siger lektor Harald Rue, der var dansk taler ved H.C. Andersen-fest i Sofia. Peter Atanasof læste "Den onde Fyrste". Land og Folk, 1. maj 1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1. maj 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20013
[Informationer opdateret d. 2.5.2016]

Den gode bagside

Barlby, Finn, Den gode bagside. Plys , 6, 1992, pp. 187-90. - Om Den onde Fyrste, illustreret af Ole Pihl, 1991. Lektørudtalelse fra Indbindgscentralen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1992
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1476   Bibliografi-ID: 5454
[Informationer opdateret d. 21.8.2013]

Le fàule pì bele

[piemontesisk eventyrudgave, udgivet af Assessorat a la Coltura, Dir. Rita Marchiori. Oversat af Ilaria Forest. Design: Adriano Velicogna og Ivan Pignatelli.] Gioventura Piemontèisa 2001 . Indhold: La prinsipëssa an sël pòis (Prinsessen på ærten), La masnà dij brichèt (Hyrdinden og skorstensfejeren), Ël cit aniòt brut (Den grimme ælling), Ël brichèt (Fyrtøjet), Ij di dla sman-a (Ugedagene), Ël prinsi gram (Den onde fyrste), J'anie cigne sërvaje (De vilde svaner).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2011/46)

Udgivet 2001
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13084
[Informationer opdateret d. 17.8.2017]

Den onde tysker. Fire forskellige billedlæsninger af H. C. Andersens: 'Den onde Fyrste'

Kronborg, Steffen, "Den onde tysker. Fire forskellige billedlæsninger af H. C. Andersens: 'Den onde Fyrste'". Plys. Årbog for børne- og ungdomslitteratur , nr. 17, 2003, pp. 125-36. – Hertil: Finn Barlby, "Den gode bagside. Om Ole Pihls billedbog 'Den onde Fyrste'", pp. 137-42.


Mønthuset Danmark - artikler til guld- og sølvmedaljer udsendt i anledning af 200-året

ASKGAARD, EJNAR STIG, Artikler à 2 A4-sider skrevet 2009-10 til Mønthuset Danmark til guld- og sølvmedaljer udsendt i anledning af 200-året. Vedrører: "Alt paa sin rette Plads!", "Bedstemoder", "Den gamle Gadeløgte", "Den onde Fyrste", "'Der er Forskjel'", "En Historie", "Engelen", "Folkesangens Fugl", "Gartneren og Herskabet", "Guldskat", "Hvad gamle Johanne fortalte", "Hvad man kan hitte paa", "Hønse-Grethes Familie", "Ib og lille Christine", "Jødepigen", "Klokkedybet", "Krøblingen", "Laserne", "Loppen og Professoren", "Metalsvinet", "Oldefa'er", "Pigen, som traadte paa Brødet", "Portnerens Søn", "Portnøglen", "Stormen flytter Skilt", "Theepotten", "Taarnvægteren Ole", "Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre", og "Ærens Tornevei".
Udgivet 2009
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13237
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Søgeord: den + onde + fyrste. Ny søgning. Søg i resultater