Søgeord: danmark. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-106

Søgningen gav 106 resultater. Nummer 1-50:

Søren Kierkegaard. En kritisk Fremstilling i Grundrids.

BRANDES, GEORG, Søren Kierkegaard. En kritisk Fremstilling i Grundrids. Gyldendal, København. Pp. 33-41.
dvs. : Kapitlet Angreb paa H. C. Andersen. - Medtaget i Samlede Skrifter, II, 1899 (der pp. 270-74), og i Samlede Skrifter. Danmark, II, 1919 (der pp. 252-55). - Påny udgivet som selvstændigt skrift 1967 (Gyldendals Uglebøger, 172; der pp. 35-40). Ny udg., 1985 (nr. 1002 ovf.). - Tysk oversættelse ved Adolf Strodtmann 1879; fotografisk optryk 1975; revideret af Gisela Perlet 1992.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1877
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:28   Bibliografi-ID: 1304
[Informationer opdateret d. 2.7.2014]

Hvad H. C. Andersen fortalte. Nogle Meddelelser om hans Forhold til forskjellige historiske Personer

BØGH, NICOLAJ, Hvad H. C. Andersen fortalte. Nogle Meddelelser om hans Forhold til forskjellige historiske Personer. Danmark. Illustreret Kalender for 1887. Pp. 28-54.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-668)

Udgivet 1886
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:81   Bibliografi-ID: 1382
[Informationer opdateret d. 16.11.2011]

Two Visits to Denmark. 1872, 1874.

GOSSE, EDMUND, Two Visits to Denmark. 1872, 1874. Smith, Elder & Co., London. Pp. 96-103, 137-40, 237-41, 301-02.
Dansk oversættelse ved Valdemar Rørdam: To Besøg i Danmark. 1872-1874. Gyldendal, København og Kristiania 1912. Pp. 86-92, 121-23, 200-03, 252-53.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1911
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:322   Bibliografi-ID: 1712
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Fædrelandet. Grundtræk af Danskhedsfølelsesn Vækst.

La Cour, Vilh. Fædrelandet. Grundtræk af Danskhedsfølelsens Vækst. Gyldendal, København 1913. Pp. 15-20. - Om "I Danmark er jeg født".
Udgivet 1913
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1629   Bibliografi-ID: 12653
[Informationer opdateret d. 1.12.2011]

H. C. Andersen som Eventyrdigter

BRANDES, GEORG, [a:] H. C. Andersen som Eventyrdigter; [b:] H. C. Andersen; [c:] H. C. Andersen. Romanerne om Geniet. I hans: Samlede Skrifter. Danmark , 2. udg., II. Gyldendal, København og Kristiania. Pp. 82-116; 117-33; 134-37.
Optryk af nr. 139 , 194 og 310 ovf.
Udgivet 1919
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:386   Bibliografi-ID: 1807
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. C. Andersen

STRINDBERG, AUGUST, H. C. Andersen. I hans: Samlade Skrifter , LIV (= Suppl. I): Efterslåtter. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 443-45.
Oprindelig offentliggjort i Politiken 2. apr. 1905 (signeret: August Strindberg, elev av H. C. Andersen).
August Strindberg H. C. Andersen. Till Andersen-jubileet 2 april 1905. I Sverige säga vi inte ens H. C., vi säga Andersen rätt och slätt, ty vi känna endast en Andersen, och det är Andersen. Det är vår och våra föräldrars, vår barndoms, vår mannaålders och vår ålderdoms. När jag som barn fick fatt i en julkalender, hoppade jag alltid över verserna, ty de föreföllo mig så konstlade och prosaiska. Då så Andersens sagor föllo mig i händerna, frågade jag en äldre sakkunnig, om inte detta var poesi. “Nej, det är prosa!” svarade den vise mannen. - “Är detta prosa?” Så minnes jag det lilla kvartformatet med frakturstilen, jag kommer ihåg träsnitten, pilträdet som hörde till “Elddonet”, “Bollen och snurran”, “Tennsoldaten”, “John Blund” (Ole Luikø je), “Snödrottningen” och alla de andra. Och när jag läste och hade läst, blev livet mig så surt. Detta förfärliga vardagsliv med dess småaktighet och orättfärdighet, detta trista enformiga liv i en barnkammare, där vi plantor stodo för tätt och trängdes, kivades om maten och gunsten, blev mig outhärdligt, ty jag hade i Andersens sagovärld fått visshet om tillvaron i en annan värld, en guldålder, i vilken det fanns rättvisa och barmhärtighet, i vilken föräldrarna verkligen smekte sina barn och inte b a r a drogo dem i håret, i vilken något för mig absolut okänt kastade ett rosenskimmer även över fattigdomen och förödmjukelsen, det skimmer som med ett nu oanvändbart ord kallas: kärleken. Också om Orfeus erinrade han, denna skald, som sjöng på prosa, så att ej blott djuren, växterna och stenarna lyssnade och rördes, utan så att leksakerna fingo liv, tomtar och troll blevo verkliga, skolböckerna, dessa fasans ting, blevo poetiska, ja han gav hela Danmarks geografi på fyra sidor! Det var en häxmästare! Så skildes våra vägar. Men vid tjugufem års ålder skulle jag en dag åt en förläggare översätta “Andsersens sista sagor”. Jag märkte nog att tiden gått fram över både honom och mig. Utilismen och nationalekonomien hade då sin tid, och det var inget ont i det, men Pegasus hade blivit spänd för plogen. Dessa sagor vore litet prosaiska, men en av dem var rolig; den hette “Den stora sjöormen”och handlade om telegrafkabeln i Atlanten och om fiskarnas grubblande över denna nya fisk, “som det inte var något slut på”. Det var bra påhittat, och det minns jag ännu. Då jag blev trettio år, skulle min vän Carl Larsson illustrera Andersen, och då förnyade jag bekantskapen, men då hade jag den glädjen att kunna sätta boken i händerna på m i n a barn. Och som de voro barn av sin tid, så frågade de mig, om “det var sant allt det där”. Jag minns inte vad jag svarade! Det var nämligen omkring 1880, då alla gamla sanningar vore satta under diskussion. Jag blev fyrtio år och upptäckte Andersens romaner, på tyska. Jag förundrade mig över den orättfärdighet, varmed man behandlat Andersens romaner. “Bara en spelman” är ju en stor saga, och en av de bästa, och att en roman är poetisk, kan inte längre anses som ett fel! Jag blev femtio år och kom till danska kusten. Cavling kommer ihåg det. Jag bodde i ett lusthus medrankor på väggen; jag strövade omkring i bokskogen och simmade i Öresund, och så lånade jag på lånbiblioteket Andersens Eventyr. Nu ska vi se, om de ha hållit sig! De hade hållit sig! - Elddonet gav ännu gnistor, pilträdet grönskade, tennsoldaten skyldrade gevär, fastän han varit i beröring med rännstenen, och detta år 1900, sedan utilismen och nationalekonomien rullat fram med sina ångvältar. Det var en stark karl! Om lördag fyller min yngsta dotter fyra år, och då skall hon få Andersens sagor, på danska, i vart fall för att hon må titta på bilderna. Kanske hon också kan läsa sagorna, fast jag inte vet det; hon är ju ett underbarn, och hennes mormor var danska, från Odense. Andersen håller sig, och Anbdersen följer mig! Politiken frågar slutligen vad jag har Andersen att tacka för. Jag svarar: Läs mina enkla S a g o r av 1903, och se själv var jag har gått i lära! Många lärare har jag haft: Schiller och Goethe, Victor Hugo och Dickens, Zola och Peladan, men jag vill lika fullt underteckna denna intervju med August Strindberg,
Elev av H. C. Andersen.
(Politiken 2 april 1905, omtryck i Samlade skrifter, femtiofjärde delen: Efterslåtter, 1920) = aaj267

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/121)

Udgivet 1920
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:398   Bibliografi-ID: 1823
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

Mina levnadsminnen

NYBLOM, HELENA [f. ROED], Mina levnadsminnen , I: I Danmark 1843-1864. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 197-202.
dvs. : Kapitlet H. C. Andersen. Dansk udgave: Livsminder fra Danmark . H. Aschehoug, København 1923. - Om HCA pp. 152-56. - Anm.: "H.C. Andersen som Fanden" - Berlingske Tidende 12.12.1922.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1982/17, anm.: A-654)

Udgivet 1922
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:421   Bibliografi-ID: 1856
[Informationer opdateret d. 9.11.2017]

H. C. Andersen

BRIX, HANS, H. C. Andersen. I hans: Danmarks Digtere. Fyrretyve Kapitler af dansk Digtekunsts Historie. H. Aschehoug & Co., København. Pp. 268-93.
2. udg., 1944 (der pp. 287-313); 3. forøgede udg., 1951 (der pp. 309-35); 4. udg., som billigbog, 1962 og 1965 (der pp. 290-317).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1925
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:465   Bibliografi-ID: 1916
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

Eventyr

Eventyr , [I-IV]. Med Illustrationer af V. PEDERSEN. Forlaget Danmark, København. 236; 234; 233; 233 pp.
Indledning af P. A. Rosenberg, Hans Christian Andersen (1805-1875), I pp. 9-26.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/243)

Udgivet 1926
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:516   Bibliografi-ID: 1971
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

A Hans Christian Andersen Manuscript

A Hans Christian Andersen Manuscript. The American-Scandinavian Review XIV, pp. 97-102.
Eventyret, som her gengives i engelsk oversættelse under titlen King, Queen, and Knave, fremkom i USA i 1869, men ikke i Danmark.

Se også nr. 480 , 493 , 494 og 498 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1926
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:538   Bibliografi-ID: 1996
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

H. C. Andersen ude og hjemme

OLRIK, H. G., H. C. Andersen ude og hjemme. Danmarksposten XI, pp. 61-62.
Optrykt i nr. 1190 ndf. (pp. 191-95).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:697   Bibliografi-ID: 2180
[Informationer opdateret d. 21.10.2014]

H. C. Andersens Boliger 1807-1830

OLRIK, H. G., H. C. Andersens Boliger 1807-1830. Danmark. Illustreret Almanak XXXV, pp. 74-80.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:698   Bibliografi-ID: 2181
[Informationer opdateret d. 4.1.2016]

H. C. Andersen. Danmarks store Eventyrdigter

PETERSEN, JOSEF, H. C. Andersen. Danmarks store Eventyrdigter. Social-Demokraten 2. apr.
Også offentliggjort i flere socialdemokratiske provinsblade, f. eks. Sydfyns Social-Demokrat 1. apr. og Københavns Amts Social-Demokrat 2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:754   Bibliografi-ID: 2239
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

Fra Silkeborgs Nybyggertid. H. C. Andersen og Michael Drewsen.

BISGAARD, OTTO, Fra Silkeborgs Nybyggertid. H. C. Andersen og Michael Drewsen. Silkeborg Centralbibliotek, Silkeborg. 202 pp.
Artiklen Silkeborg fremkom oprindelig pp. 97-106 i Folkekalender for Danmark 1854 , som blev genudsendt i fotografisk optryk i Strandbergs Kulturhistoriske Bibliothek, 1977. I II. del aftrykkes artiklen Silkeborg, samt breve, dagbøger, optegnelser etc. fra HCA's Silkeborg-besøg (1850, 1853 og 1859). - Anm.: K. E. [Kjeld Elfelt], Berlingske Tidende (aften) 17. dec.; -l, Politiken, 4. dec. 1935; Svend Aakjær, Aarhuus Stiftstidende 12. dec.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1935
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:865   Bibliografi-ID: 2373
[Informationer opdateret d. 5.4.2016]

Verden og vi -. Eventyret om Svinedrengen

ANDERSEN, VILH., Verden og vi -. Eventyret om Svinedrengen. Danmarksposten XVI, pp. 161-63.
Tale holdt ved Dansk Samvirkes sommermøde 29. jun.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1935
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:876   Bibliografi-ID: 2385
[Informationer opdateret d. 21.10.2014]

Dowa Kenkyu

Dowa Kenkyu [Japansk Eventyr-Forenings Maanedsskrift, Tokyo], aug.-nr.: Mindeudgave i Anledning af Hundredaarsjubilæet for Udgivelsen af H. C. Andersens Improvisatoren og de förste Eventyr og Tresaarsdagen for Digterens Död. 80, [3] pp.
Dowa Kenkyu - udgivet maanedligt af Nippon Dowa Kyokai (japansk Eventyr-Forening) til fremme af Interessen for Børnelitteratur, Børnerim, Fortællinger og Spil for børn, folkesange etc. Forord af dansk Chargé d'Affaires, Hugo Hergel. Japans Udenrigsminister K. Hirota. Undervisningsminister G. Matsuda.
R. Ashiya: Fra Grundtvig til Andersen
G. Mundt: H.C. Andersen og Livingstones lille Datter
T. Sano Palle Hulds Modtagelse i Japan
S. Mishima Indtryk fra en Rejse i Danmark.
T. Kurushima Besøg i H C Andersens Hus i Odense
T. Matsumura: Andersen og Engelske Eventyr
M. Ashiya: Nylig oversatte "Hvem er den Lykkeligste"
F. Kishibe: Indtryk af H.C. Andersens Eventyr M. Kusuyama, I Okino og M Ogawa: Hvordan Andersen opfattes i Japan
R. Ashiya: Bemærkninger til "Improvisatoren"
M. Ashiya: Den historiske Baggrund for Andersens Eventyr
U. Akita: Andersen og Tolstoy
D. Sugitani: Japnask No Dans efter 'Kejserens ny Klæder'
K. Uchiyama: 'Fem fra en Ærtebælg' oversat til japansk talesprog
H. Hirabayashi: Bemærkninger til 'Kun en Spillemand'
H. Hirabayashi: Om Andersens Rejseskildringer
Z. Takeuchi: Andersen og japanske børnebiblioteker
K. Kusuyama: Kronologi af Andersens værker Med indholdsfortegnelse på dansk; selve indholdet er imidlertid på japansk. - Anm.: E. S., Politiken 16. dec.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-444)

Udgivet 1935
Sprog: dansk, japansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:887   Bibliografi-ID: 2396
[Informationer opdateret d. 16.6.2014]

H. C. Andersen og Tekniken

H. C. Andersen og Tekniken. Danmarks Haandværk og Industri LIII, pp. 173-74.
Da Eventyrdigteren forudsagde Radioen.
Se også nr. 842 og 850 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1935
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:888   Bibliografi-ID: 2397
[Informationer opdateret d. 27.10.2014]

[H. C. Andersen og Hertuginden af Augustenborg, I:] Interessant Fund af H. C. Andersen Manuskripter; [II:] Ukendte Digte af H. C. Andersen; [III:] H. C. Andersens ukendte Breve til Augustenborg; [IV:] H. C. Andersen fik Fornemmelsen af Tyskheden; [V:]

TOPSØE-JENSEN, H. G. (medd. & komm.), [H. C. Andersen og Hertuginden af Augustenborg, I:] Interessant Fund af H. C. Andersen Manuskripter; [II:] Ukendte Digte af H. C. Andersen,
Bout rimé over temaet "Jenny Lind", dateret 31 August 1844.

Forstyrret i Hoved var Mand og Muus
Alle vilde hen i Thalias Huus
De vare hinanden færdig at myrde.
Ingen var Nogen en trofast Hyrde.
Ikke heller, hvorledes det gik eller slap.
Alle vilde nyde den store Lykke
At høre Sangens det udvalgte Smykke,
Der hævedes saa i Blad og i Post.
Man vidste det ei var Hverdags Kost.
Ja, Gud bevar'os, hvor det blev en Aften
Man revned' reent af Begeistrings Saften.
Med blomster og Bravo,man sagde Tak.
Og hjemme ved Theen blev der en Snak.

Impromptu paa det kongelige Dampskib Kiel, da Maanen stod op over Nordsøen.
See hist et glødende Hjerte Staae,
I Bølgerne fik det jo Daaben.
Men her de levende Hjerter slaae,
Hjerter i Danmarks Vaaben.

[III:] H. C. Andersens ukendte Breve til Augustenborg; [IV:] H. C. Andersen fik Fornemmelsen af Tyskheden; [V:] H. C. Andersen skriver: En Lykkestjerne staar over mig og mine Skrifter. Berlingske Tidende (søndag) 10., 17. og 24. nov. samt 1. og 8. dec.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-484)

Udgivet 24. november 1935
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:899   Bibliografi-ID: 2411
[Informationer opdateret d. 17.4.2013]

Bibliophili Epistola Tertia. Eller: Tredie Brev fra en Bogven. Indeholdende »Danmark«, Dramatisk Tableau af Hans Christian Andersen.

BAY, J. CHRISTIAN, Bibliophili Epistola Tertia. Eller: Tredie Brev fra en Bogven. Indeholdende Danmark, Dramatisk Tableau af Hans Christian Andersen. [Niels P. Thomsen, Holstebro.] 20 pp.
BFN 1265.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1937
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:919   Bibliografi-ID: 2441
[Informationer opdateret d. 9.12.2011]

Danske Guldalderdigtere i Rom

RUBOW, PAUL V., Danske Guldalderdigtere i Rom. I: Louis Bobé (red.), Rom og Danmark gennem Tiderne , II. Levin & Munksgaard, København. Spec. pp. 76-96, 102-20. Cf. reg.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1937
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:923   Bibliografi-ID: 2445
[Informationer opdateret d. 13.12.2011]

Om H. C. Andersen og hans Eventyr

KROGH, JOHAN, Om H. C. Andersen og hans Eventyr. Danmarksposten XIX, nr. 11, pp. 6-8.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1938
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:953   Bibliografi-ID: 2481
[Informationer opdateret d. 28.10.2014]

H. C. Andersen og hans Eventyr

RUBOW, PAUL V., H. C. Andersen og hans Eventyr. Danmark I 1940-41, pp. 303-09.
Optrykt 1944 (nr. 1157 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1940
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1011   Bibliografi-ID: 2549
[Informationer opdateret d. 5.12.2011]

Dumme Folk. Danske Skæmteæventyr i international Belysning.

CHRISTENSEN, ARTHUR, Dumme Folk. Danske Skæmteæventyr i international Belysning. Ejnar Munksgaard, København. (Danmarks Folkeminder, 50.)
Heri aftrykkes pp. 37-41 HCA's Manden fra Paradiis. En komisk Fortælling i forbindelse med en redegørelse for motivets forekomst i skæmtelitteraturen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1941
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1037   Bibliografi-ID: 2580
[Informationer opdateret d. 15.12.2011]

H. C. Andersen. Nogle Oplysninger om ham og den nye Udgave af hans Romaner og Rejseskildringer.

H. C. Andersen. Nogle Oplysninger om ham og den nye Udgave af hans Romaner og Rejseskildringer. Gyldendal, København. 16 upag. pp., 2 pl.
Omslagstitel: H. C. Andersen. Danmarks verdensberømte Digter. - Cf. nr. 1113 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1943
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1116   Bibliografi-ID: 2671
[Informationer opdateret d. 12.12.2011]

H. C. Andersen

TOPSØE-JENSEN, HELGE, H. C. Andersen. I: Hakon Stangerup (red.), Danmarks store Digtere. Dansk Litteratur-Haandbog , I. Skandinavisk Bogforlag, Odense. Pp. 381-408.
Optrykt i nr. 2155 ndf. (pp. 11-41).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1943
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1121   Bibliografi-ID: 2676
[Informationer opdateret d. 12.12.2011]

H. C. Andersens Hus

LARSEN, SVEND, H. C. Andersens Hus. Danmark IV, pp. 472-75.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1944
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1163   Bibliografi-ID: 2724
[Informationer opdateret d. 28.10.2014]

H. C. Andersen og Odense

OLRIK, H. G., H. C. Andersen og Odense. Danmark IV, pp. 467-71.
Optrykt med enkelte udeladelser i nr. 1190 ndf. (pp. 9-19).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1944
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1165   Bibliografi-ID: 2726
[Informationer opdateret d. 14.12.2011]

Niels Larsen Stevns' H. C. Andersen Fresker

SWANE, LEO, Niels Larsen Stevns' H. C. Andersen Fresker. Danmark IV, pp. 476-80. - Anm.: Harald Leth: Ekstrabladet, 13.2.1947.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/166)

Udgivet 1944
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1168   Bibliografi-ID: 2729
[Informationer opdateret d. 16.11.2016]

Gennem Danmark. Digt og Skildring.

Gennem Danmark. Digt og Skildring. Illustreret af KNUD MÜHLHAUSEN. Carit Andersen, København. 241 pp.
Udvalg, efterskrift (pp. 221-24) og noter (pp. 227-41) ved Cai M. Woel.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/588)

Udgivet 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1183   Bibliografi-ID: 2747
[Informationer opdateret d. 2.1.2012]

Litteraturen.

KJÆRGAARD, HELGE, Litteraturen. I: Knud Fabricius, m.fl. (red.), Holland Danmark. Forbindelserne mellem de to Lande gennem Tiderne. II. Jespersen & Pio, København 1945. Spec. pp. 226-28.
Udgivet 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1725   Bibliografi-ID: 12757
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Syv Historier.

Syv Historier. Indledning af BO GRØNBECH. H. C. Andersen-Samfundets Københavns-Afdeling. 48 pp. (H. C. Andersens Eventyr og Historier, II.)
Indledning pp. 5-7. - Heftet er redigeret af Jens Møller-Jensen, Herluf Jensenius og Bo Grønbech. - Foromtale: "I sidste Numer af Danmarks Haandværk og Industri findes en Beretning om en kulturel Indsats, som en enkelt Mand i al Stilhed har taget sig paa at praktisere. Det er den 75-aarige Idalist, Maleren og Arkitekten Jens Møller-Jensen, der har sat sig for, at nu skal Haandværkerne lære vor store Eventyrdigter at kende. " Fyns Venstreblad, 6. jan. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1947/25)

Udgivet 1946
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1206   Bibliografi-ID: 2775
[Informationer opdateret d. 6.8.2012]

H. C. Andersen og U. S. A. Tale for Jean Hersholt ved Københavnsafdelingens Møde paa Bakkehuset 25. Juni 1948

TOPSØE-JENSEN, H., H. C. Andersen og U. S. A. Tale for Jean Hersholt ved Københavnsafdelingens Møde paa Bakkehuset 25. Juni 1948. Anderseniana 2. rk. I:2, pp. 177-88. - "Den lille Pige med Svovlstikkerne - i amerikansk Version. Faren der truer berømte Forfattere, naar deres værker lægges pædagogisk til Rette for den opvoksende Ungdom. Berlingske Aftenavis, 25. Juni 1948. - Mange avisudklip i anledning af Jean Hersholts besøg i Danmark og i H.C. Andersens Hus.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. juni 1948
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1277   Bibliografi-ID: 2861
[Informationer opdateret d. 26.9.2012]

Danmarks bedste gesandt, H. C. Andersen

HACKETT, FRANCIS, Danmarks bedste gesandt, H. C. Andersen. Hjemmet LII, nr. 51, pp. 9-11.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1949
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1309   Bibliografi-ID: 2899
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

H. C. Andersens Danmark. En Billedrække.

H. C. Andersens Danmark. En Billedrække. Tekst: Mogens Knudsen. Billedredaktion: Chr. Bang. Illustrationsforlaget, København. 85 upag. pp.
Også i engelsk udgave: Hans Andersen's Denmark, Described in Pictures and Text. Foreword by Jean Hersholt. - Anm.: Jørgen Bast, Berlingske Tidende 4.7.1950; Carl Johan Elmquist, Politiken, 3.7.1950; Alf Norström, Dagens Nyheter, 9.2.1951; F.N. Social-Demokraten, 23.7.1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH eng: 1950/40)

Udgivet 1950
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1336   Bibliografi-ID: 2930
[Informationer opdateret d. 7.2.2017]

Danmarks Andersen

MELCHIOR, TROELS, Danmarks Andersen. Aarhuus Stiftstidende 3. aug.
Med påvisning af, hvorfor udlændinge må komme tilkort over for filmatisering af digteren og hans værker.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. august 1952
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1436   Bibliografi-ID: 3045
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

H.C. Andersen i Samuel Goldwyns gendigtning.

'Skyggen'. Eventyr af H. C. Andersen i meget aktuel gendigtning. De mange artikler i anledning af Sam Goldwyns HCA-film - samt af hovedrolleindehaveren Danny Kayes besøg i Danmark og i HCA's seng - er ladt ude af betragtning. Blot henvises til Den Gyldenblonde [ dvs. : Povl Sabroe], 'Skyggen'. Eventyr af H. C. Andersen i meget aktuel gendigtning, Politiken 27. nov. 'Skarp protest mod Danny Kaye i Odense', Politiken 23. og 24.7.1952. - Leder: "Ministeriet for uvedkommende anliggender", Politiken, 25. april 1952. -
John Gower: Danny Kaye Meets Miss Jeanmaire. Playing one of the world's finest storytellers, Danny Kaye teams up with one of the world's most glamorous dancers. Illustrated London, 20. dec. 1952.
Renée Jeanmaire: J'adore mon metier et la bonne cuisine. Voir, 21 Janvier 1952. Satire: "Dagens Jonas", Social-Demokraten, 18.3.1952. Is Danny Kaye Going too Far? The Clowning that upset the Danes, Illustrated London, 16. august 1952.
Programhefte, til selve filmen: Engelsk: Samuel Goldwyn presents Hans Christian Andersen color by Technicolor. upag. [20 s]
Dansk: Samuel Goldwyn's H.C. Andersen. Danny Kaye, Farley Granger og Jeanmaire i H.C. Andersen. Et eventyr i Technicolor om verdens største eventyrdigter. s. 2-7: Handlingen. s. 8-9: Balletten "Den lille Havfrue". s. 10: Jeanmaire. s. 11: Wonderful Copenhagen.
Niels Nørlund: Amerika-Blade. Om Jean Hersholts arbejde med Samuel Goldwyn. Berlingske Aftenavis, 23.6.1952.
Lille H.C. A.-Slægtn.ing. Som nyeste trumf har han engageret en "slægtning af H.C. Andersen til at medvirke i filmen. Det er den 8-aarige blonde Lonnie Burr fra Pasadena, ... sønnesøn af Karl Einer Andersen, der var født i Odense, og som paastaas at have været H.C. Andersens Fætter. Nationaltidende, 6.5.1952.
Jean Hersholt: Send Topsøe Jensen til Hollywood. Goldwyn har i en presseerklæring tilbudt at betale alle rejseudgifter for en eller anden asvarlig dansk autoritet, som paa Danmarks vegne kunne komme over og tage stilling til H.C. Andersen-filmen, naar den er færdigoptaget. Topsøe takkede nej ti.l Hersholts forslag. Politiken,

(Bibliografisk kilde: artikler og film HCAH)

Udgivet 27. november 1952
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1441   Bibliografi-ID: 3050
[Informationer opdateret d. 10.8.2017]

H. C. Andersen. Danmarks og hele Verdens Eventyrdigter.

HAY, MARIE, H. C. Andersen. Danmarks og hele Verdens Eventyrdigter. Nyt Nordisk Forlag, København. 185 pp.
I denne Bog [..] er ikke lagt Vægt på kritiske Bemærkninger eller forsøgt nogen litterær Vurdering. [..] Det er en Bog ikke mindst for den opvoksende Ungdom [..], oplyser bagomslaget. - Anm.: Harald Engberg, Politiken 9. dec.; P. G. [Per Gudmundsen], Social-Demokraten 7. nov.; [Thorkild Hansen], Information 12. dec.; Peder Hesselaa, Aalborg Stiftstidende 15. feb. 1954; J.B.-J. Nationaltidende, 21.12.1953; Jon Kehler, Berlingske Aftenavis, 9.12.1953.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1953/85)

Udgivet 1953
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1449   Bibliografi-ID: 3061
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

H. C. Andersens eventyrstil

BOBERG, INGER M., H. C. Andersens eventyrstil. Anderseniana 2. rk. II:3, pp. 226-38.
Et separattryk med paginering [1]-15 udsendt til Danmarks Folkeminders medlemmer 1953; dets foromslag oplyser: Foredrag holdt på Nordisk Folkeminde- og Folkelivsforskermøde i Odense 1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1953
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1457   Bibliografi-ID: 3069
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

Fiabe

Fiabe. Tradotte da ALDA MANGHI e MARCELLA RINALDI. Illustrate da bambini di tutto il mondo. Prefazione di KNUD FERLOV. Giulio Einaudi, Torino. XX, 793 pp., 25 pl. (I millenni, 26.)
Forord pp. VII-IX; indledende bemærkninger af oversætterne pp. XI-XII. - Anm.: V. Santoli, Rivista di letterature moderne e comparate VIII 1955, pp. 302-03; Information 25. mar. 1955. - 6. opl., 1967.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1955/115)

De børnetegninger, der illustrerer denne udgave af H.C. Andersens Eventyr, stammer fra en konkurrence iværksat i 1951 af "International Union for Child Welfare" på forslag af søsterorganisationen "Red Barnet", Danmark. - 48 lande fulgte opfordringen, og "Red Barnet" kunne i København organisere en stor udstilling af tegninger, inspireret af ti af de mest kendte af Andersens eventyr.
Tegneprojektet omtalt, vist og anmeldt: Dora Jane Hamblin, Life . - Mogens Bostrup: Biografi over Knud Ferlov, Jyllands-Posten, 18.6.1961.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1954
Sprog: italiensk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1481   Bibliografi-ID: 3097
[Informationer opdateret d. 18.12.2012]

Fantasi og Virkelighed i H. C. Andersens »Eventyr og Historier«. Stil- og Strukturstudier.

BERENDSOHN, WALTER A., Fantasi og Virkelighed i H. C. Andersens Eventyr og Historier. Stil- og Strukturstudier. Jydsk Centraltrykkeri's Forlag, Aarhus. 209 pp.
Pp. 205-07: Efterord: Mine videnskabelige Arbejder under mit Ophold i Danmark 1933-43. - Anm.: Se u. nr. 1676 ndf. - Tysk oversættelse 1973. Cf. anden bibliografi nr. 230 .

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/573)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1555   Bibliografi-ID: 3177
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

Danmarks første sociale digter

LARSEN, SVEND, Danmarks første sociale digter. Fyens Stiftstidende (HCA-tillæg) 2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1744   Bibliografi-ID: 3373
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

H. C. Andersen i Livets Aldre. Et Brevpotpourri.

TOPSØE-JENSEN, H., H. C. Andersen i Livets Aldre. Et Brevpotpourri. G. E. C. Gad, København. 63 pp.
Foredrag holdt i Danmarks Radio 8., 15. og 22. feb. samt 1. mar. - Anm.: Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 2.-3. apr.; kkm, Frederiksborg Amtsavis, 2.4.1955; Vagn Riisager, Kristeligt Dagblad 19. apr. - Cf. nr. 1720 , 1759 og 1779 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/581)

Udgivet 22. februar 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1593   Bibliografi-ID: 3216
[Informationer opdateret d. 26.6.2013]

H. C. Andersen er de voksnes eventyrdigter - hans underfundighed, hans ironi og hans humor er ægte dansk

KRUUSE, JENS, H. C. Andersen er de voksnes eventyrdigter - hans underfundighed, hans ironi og hans humor er ægte dansk. Danmarksposten XXXVI, nr. 4, pp. 1-2.
I alt væsentligt en gentagelse af nr. 1491 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet April 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1637   Bibliografi-ID: 3260
[Informationer opdateret d. 19.11.2012]

H. C. Andersen opdager Danmark

ANDERSEN, OLAF, H. C. Andersen opdager Danmark. Fyns Venstreblad 2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1683   Bibliografi-ID: 3307
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Den unge Andersens Velgørere

FREDERIKSEN, EMIL, [a:] Den unge Andersens Velgørere; [b:] Danmarks Gave til Verden. [bl.a. om Gersons "En lille Nisse rejste"] Berlingske Tidende 2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1709   Bibliografi-ID: 3337
[Informationer opdateret d. 27.5.2013]

Danmarks Digtekunst

BILLESKOV JANSEN, F. J., Danmarks Digtekunst , III: Romantik og Romantisme. Ejnar Munksgaard, København. Pp. 164-66, 187, 195-96, 260- 66, 267-79, 296, 323, 324-26, 332, 342, 366, 377-81, 385, 393-94, 398, 417-18.
2. udg. ( dvs. : fotografisk optryk med tilføjet register), 1964; nyt opl., 1969.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1958
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1855   Bibliografi-ID: 3504
[Informationer opdateret d. 19.1.2012]

Alt paa sin rette Plads: H. C. Andersen og Oehlenschläger i 1820'erne

MØLLER, KR. LANGDAL, Alt paa sin rette Plads: H. C. Andersen og Oehlenschläger i 1820'erne. Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1958-59 , pp. 3-10.
Oprindelig offentliggjort "Danmarks digterkonge og H.C. Andersen" i Aarhuus Stiftstidende 29. apr. 1958. - Optrykt i nr. 2232 ndf. (pp. 27-34).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 29. april 1959
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1898   Bibliografi-ID: 3556
[Informationer opdateret d. 30.11.2016]

A Sereiazinha / Den lille Havfrue.

A Sereiazinha / Den lille Havfrue. Det Berlingske Bogtrykkeri, København. 167 pp.
Med dansk og brasiliansk (portugisisk) paralleltekst. - [..] udgivet ved overdragelsen til Brasilien af en original bronzesculptur af Den lille Havfrue i halvstørrelse af Edv. Eriksen [..]. - Indhold: Den lille Havfrue, pp. 13-70, hvortil illustrationsliste etc. pp. 71-76; Ths. Sonne, Sculpturen Den lille Havfrue's Historie, pp. 81-123; Ths. Sonne, Synopsis [om Brasilien og Danmark], pp. 129-45. Heraf særtryk med paginering [5]-139. - Et fotografi af Edv. Eriksens havfrueskulptur på dens plads foran Marineministeriets bygning i Brasília blev udsendt 11.3.1966 til indklæbning p. 165 i hovedtrykket.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1960/56)

Udgivet 1960
Sprog: dansk, portugisisk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1912   Bibliografi-ID: 3573
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Hjejlen. Danmarks ældste dampskib og sejladsen paa Himmelbjergsøerne.

LEBECH, MOGENS, Hjejlen. Danmarks ældste dampskib og sejladsen paa Himmelbjergsøerne. Burmeister & Wain, København. Pp. 53-63 (excl. 57-58).
dvs. : Kapitlet H. C. Andersen og det nye Silkeborg. - P. 63 en farvegengivelse af E. Jerichau-Baumanns HCA-portræt.
Hjejlen. The Golden Plower. Denmark's Oldest Steamship and the Navigation of the Himmelbjerg Lakes and the Guden River. Burmeister & Wain, Copenhagen 1961. Pp. 53-63. "H. C. Andersen and the New Silkeborg".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1961
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1949   Bibliografi-ID: 3618
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Noget om A. E. Wollheim og Danmark. Det kongelige Bibliotek - Skrifter om Danmark - H. C. Andersen

DAL, ERIK, Noget om A. E. Wollheim og Danmark. Det kongelige Bibliotek - Skrifter om Danmark - H. C. Andersen. Anderseniana 2. rk. IV:4, pp. 366-81, spec. pp. 374 ff.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1961
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1958   Bibliografi-ID: 3628
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

Søgeord: danmark. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-106