Søgeord: brudstykke + af + et + brev + dateret + madrid + den + 18. + december. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-150 151-200 201-207

Søgningen gav 207 resultater. Nummer 1-50:

Snee-Dronningen.

trykt s. 460-61 i Læsefrugter, samlede paa Literaturens Mark af A. F. Elmquist. December 1829.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet December 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17008
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Fornuftgiftermaalet Nr. 2. En dramatisk Drøm paa Skagens Rev. (Under Titlen er anført: »Gud veed, jeg vil jo ei en Sjæl fornærme«. Avis aux lectrices.).

Trykt i Valkyrien, 3. Bind, 255-260 (December).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-742c)

Udgivet December 1831
Sprog: dansk
Genre: Dramatiske arbejder
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:170
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 127
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Vaerulven. Et dansk Folkesagn. (Klart skinner Maanen ved Midienat).

Trykt i Nornen, Nytaarsgave for 1832, udg. af C. F. W. Lahde, 51-52. (Udkom December 1831). (Saml. Skr. XII, 135).
Udgivet December 1831
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:171
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 128
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Aarets tolv Maaneder, / Tegnede med Blæk og Pen / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn, 1833. / Paa Universitets-Boghandler C. A. Reitzels Forlag. / Trykt hos P. N. Jørgensen.

Titelblad. - Tilegnelse: Til Kongen. - Upagineret Blad med Digtet (Et fattigt Barn jeg var, mig Ingen kjendte). - Tekst: 126 Sider. - 12 mo. - Pris 80 Sk. (Udkom 18. 12. 1832).
Anm.: Kjøbenhavns-Posten 20. 12. 1832, Nr. 196, 1015. Maanedsskrift for Litteratur 1833. 10. Bind, 870 ff. af C. Molbech.

Indhold.

200. Januar. (Et Hjem for Samojed og Pescheræ) p. 1
201. Februar. (Maanen, som en Havfrue, fra den fjerne Old) p. 11
(Saml. Skr. XII, 143: Herregaarden og Børnene).
202. Marts. (Mægtigt Vaarens Pulse banke) p. 23
(Saml. Skr. XII, 62 - Brudstykke: En Guddomstanke er du Poesi).
203. April. (O, April! en deilig Maaned) p. 35
(Saml. Skr. IX, 39: Fire Aarstider).
204. Mai. (Hver Maaned har sin Characteer) p. 47
(Saml. Skr. XII, 21).
205. Juni. (De høie Popler hæve sig saa slanke) p. 55
(Saml. Skr. IX, 44: Fire Aarstider: I Skjærsommer).
206. Juli. (Gjærdet staaer med vilde Roser) p. 67
(Saml. Skr. XII, 24: Sommerflugt og Hvile).
207. August. (Ja, Øieblikket ene er det just) p. 77
(Saml. Skr. XII, 30).
208. September. (Septembers herlige Natur) p. 85
(Saml. Skr. XII, 149).
209. October. (Storken er reist til fremmed Land) p. 91
210. November. (Her November har sin Throne) p. 99
(Saml. Skr. IX, 51: Fire Aarstider: November-Phantasier).
211. December. (Dybt i mit Hjerte, hvor hun boer) p. 115
(Saml. Skr. IX, 61: Fire Aarstider: Juleaften).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/259, 2000/257 anm.: A-727t)

Udgivet 18. december 1832
Sprog: dansk
Genre: Digtsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:199
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 195
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Digte af H. C. Andersen:

255. 1. Beatrice Cenci. (Zephir, hvorhen vil Du gaae?) p. 28-30. (Saml. Skr. XII, 207 - Nr. I af Italien).
256. 2. Den medicæiske Venus. Skrevet foran Statuen i Galleriet i Florents. (Af Havets Skum saa hvidt, saa let), p. 31. (Saml. Skr. XII, 293 - Nr. 48 af 65 Smaavers).
257. 3. Ved Bendz's Grav i Vicenza. (Livsglad, begeistret for din skjønne Kunst). p. 32. (Saml. Skr. XII, 346).
Trykt i Nytaarsgave fra danske Digtere, udgivet af H. P. Holst. 1. Aargang 1835, 28-32. (Udkom December 1834).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/55)

Udgivet December 1834
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:255
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 255
[Informationer opdateret d. 16.4.2012]

Smaa-Digte af H. C. Andersen:

282. I. En ung Digters Sang. (Det var vist tungt for min bedste Ven). (Optaget i M. L. E. - Saml. Skr. I, 221).
283. II. Impromtu paa Veien fra Genua langs Middelhavet. (Den 2den October 1833). (Fra Træ til Træ sig Viinranken snoer). (Ændret Form i Saml. Skr. XII, 403 - Nr. 3 af Smaavers).
Trykt i Charitas, Nytaarsgave for 1836, udgivet af C. F. W. Lahde, 112-114. (Udkom December?).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-793)

Udgivet 1835
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:282
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 270
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

II. Impromtu paa Veien fra Genua langs Middelhavet. (Den 2den October 1833). (Fra Træ til Træ sig Viinranken snoer). (Ændret Form i Saml. Skr. XII, 403 - Nr. 3 af »Smaavers«).

Trykt i Charitas, Nytaarsgave for 1836, udgivet af C. F. W. Lahde, 112-114. (Udkom December?).
Udgivet 1835
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:283
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 283
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Digte af H.C. Andersen:

1. Bagateller.
272. 1. Til Henriette T-. Med et Exemplar af Paludan Müllers Amor og Psyche. (De gjætter vel, hvorfor det skeer), p. 99.
273. 2. Til min Ven H. P., da han blev forlovet.
I et Exemplar af mine Eventyr. (Ja Du, min Ven! er en Lykkens Fyr), p. 100.
274. 3. Til Henriette T.- paa hendes Fødselsdag.
Med en Vexel paa en ny Roman, jeg har under Arbeide. (Regn til denne Dags Presenter), p. 100.
275. 4. Paa Slottet Chillon. (Vilde Fjelde, speilklar Sø), 101. (Saml. Skr. XII, 403 - Nr. 2 af Smaavers).
2. En lille Udflugt til Rom. Den 8de Marts, p. 102-105 (se Nr. 263).
Trykt i Nytaarsgave fra danske Digtere, udg. af H. P. Holst. 2. Aargang 1836, 99-105. (Udkom December 1835).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/54)

Udgivet December 1835
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:272
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 266
[Informationer opdateret d. 16.4.2012]

Liden Roland. Romance efter Uhland. (Fru Berta sidder bag Klippens Hang).

Trykt i Poetisk og prosaisk Lommebog, udgiven af A. S. Brandt, 1835, 265-272. (Udkom December).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-810, 2000/50)

Udgivet December 1835
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:280
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 268
[Informationer opdateret d. 18.4.2012]

Et lille Digt. (Skrevet under mit Ophold i Rom 1833). (Du er i Roma, Verdens gamle Stad).

Trykt i Vesta. Nytaarsgave for 1837, udgivet af C. F. W. Lahde, 158-159. (Udkom December ?). (Optaget i M. L. E. Saml. Skr. I, 158).
Udgivet 1836
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:302
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 298
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Reisecalender eller Veiledning for Reisende i Danmark og hertugdømmerne

December 1836. Fotokopi.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1983/325)

Udgivet 1836
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19723
[Informationer opdateret d. 7.1.2015]

Digte af H. C. Andersen.

300. 1. Rosenknoppen. (Rosenknop saa fast og rund), 100. (Saml. Skr. XII, 94).
301. 2. Romanze. Af et utrykt Drama. (Den Spillemand sin Harpe tog), 102. (Indlagt i Liden Kirsten. Saml. Skr. X, 275).

Trykt i Nytaarsgave fra danske Digtere, udg. af H. P. Holst, 3 Aargang. 1837, 100-104. (Udkom December 1836).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/53)

Udgivet December 1836
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:300
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 297
[Informationer opdateret d. 29.2.2012]

Konen med Æggene. (Der var en Kone paa Landet).

Trykt i Den danske Bondeven, et Ugeblad til Nytte og Fornøielse, redig. og udg. af Pastor C. L. Børresen, Slagelse, Nr. 12. 17. 12. 1836, 47, som Prøve paa P. Hjorth: Den danske Børneven (1839), udkom December 1838, hvor Digtet findes S. 148. (Saml. Skr. XII, 212). Omtalt i Portefeuillen 3. hefte, 20. jan. 1839.
[HCA-Centrets optegnelse: Digtets slutlinie: Den danske Bondeven , (1836) "Og det var i Grunden meget galt!" Originalmanus: Nationaltidende.
Den danske Børneven (1839), "Og det var i Grunden slet ikke saa galt!
Digte, gamle og nye (1847) og Kjendte og glemte Digte (1867) "Og det var i Grunden ikke saa galt!"]

(Bibliografisk kilde: HCAH A-739, 1969/90)

Udgivet 17. december 1836
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:299
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 296
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Anmeldelse af »Lekkameraden. Vald samling af Sagor och Berättelser för Barn. Utgifven af J. W. L. Liffman. Första Häftet.«

Anmeldelsen af Lekkameraden. Vald samling af Sagor och Berättelser för Barn. Utgifven af J. W. L. Liffman. Första Häftet. angår de to første hæfter af Eventyr, fortalte for Børn . Bragt 20. december 1838 i Aftonbladet, på det tidspunkt Sveriges største avis.
Udgivet 20. december 1838
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9674
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Anmeldelse af »Lekkameraden. Vald samling af Sagor och Berättelser för Barn. Utgifven af J. W. L. Liffman. Första Häftet.«

Anmeldelsen af Lekkameraden. Vald samling af Sagor och Berättelser för Barn. Utgifven af J. W. L. Liffman. Första Häftet. angår de to første hæfter af Eventyr, fortalte for Børn . Bragt 20. december 1838 i Dagligt Allehanda.
Udgivet 20. december 1838
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9675
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Billedbog uden Billeder af H. C. Andersen. Ny Samling. Helliget mine svenske Venner.

Indledningen (tidligere trykt i 1. Oplag 1839, se Nr. 360) p. 77
394. Een og tyvende Aften (Saml. Skr. VI, 27). p. 79
To og tyvende Aften (se Nr. 370). p. 82
395. Tre og tyvende Aften (Saml. Skr. VI, 29). p. 84
Fire og tyvende Aften (se Nr. 366). p. 85
Fem og tyvende Aften (se Nr. 371). p. 88
396. Sex og tyvende Aften (Saml. Skr. VI, 33). p. 90
Syv og tyvende Aften (se Nr. 372). p. 91
397. Otte og tyvende Aften (Saml. Skr. VI, 35). p. 94
398. Ni og tyvende Aften (Saml. Skr. VI, 35). p. 96
399. Tredivte Aften (Saml. Skr. VI, 36). p. 98

Trykt i Hertha, Svensk-Dansk Nyårsgåfva för 1841. 2. Årgången, 73-98. (Udkom December 1840).
[24. aften om Thorvaldsen, se brev: Brev ]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1952/29, 1971/711, 1952/29)

Udgivet December 1840
Sprog: dansk, svensk
Genre: Romaner og noveller
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:394
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 390
[Informationer opdateret d. 2.7.2012]

Død er vor Konge! Død Kong Frederik!

Cantate [Bfn 367] af H.C. Andersen med Musik af Hartmann, componeret til Studenterforeningens Sørgefest over Kong Frederik den Sjette. Opført i Fruekirke den 3die December 1840. Cantate af I.L. Heiberg. Sørge-Cantate af Oehlendschlæger. - Lejlighedstryk. 16 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-45, 1971/475, 2000/284)

Udgivet 3. december 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16928
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Fortale af H. C. Andersen,

til Konstnerfamilien. En Fortælling for Ungdommen ved Johannes Jacobs. Kjøbenhavn. Forlagt af H. I. Bing & Søn. Trykt i Bianco Luno's Bogtrykkeri. (Udkom December). Johannes Jacobs er Pseudonym for J. J. C. Magnus.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/397, 2000/19)

Udgivet December 1841
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:407
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 407
[Informationer opdateret d. 16.4.2012]

Wilderwachsene Rose

Wilderwachsene Rose. (Nach dem Dänischen des H.C. Andersen). [= 3. aften af BuB]

Off. i: Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und Herz. 194tes Blatt. Mittwoch, den 1. December 1841. S. 959. (B.o.B., 3. Abend).
(Est. 2.100)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1. december 1841
Sprog: tysk
Kilde: Den gyldne trekant:41   Bibliografi-ID: 16028
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Anmeldelse af Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Tredie Hefte. 1842.

Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Tredie Hefte. 1842. (udkom 20. december 1841) blev anmeldt anonymt i Kjøbenhavnsposten d. 23. december 1841.
Udgivet 23. december 1841
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9678
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Das Brüderchen

Das Brüderchen. (Nach dem Dänischen von H.C. Andersen).

Off. i: Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und Herz. 211tes Blatt. Freitag, den 31. December 1841. S. 1047. (B.o.B., 14. Abend).
(Est. 2.100)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. december 1841
Sprog: tysk
Kilde: Den gyldne trekant:42   Bibliografi-ID: 16029
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Metalsvinet

Eventyret "Metalsvinet" udkom for første gang som en del af rejsebogen En Digters Bazar , som udkom 30. april 1842. Udkom 15. december 1862 som selvstændigt eventyr i samlingen Eventyr og Historier. Første Bind , illustreret af Vilhelm Pedersen.
Udgivet 30. april 1842
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 9560
[Informationer opdateret d. 30.10.2003]

Venskabs-Pagten

Eventyret "Venskabs-Pagten" udkom for første gang som en del af rejsebogen En Digters Bazar , som udkom 30. april 1842. Udkom 15. december 1862 som selvstændigt eventyr i samlingen Eventyr og Historier. Første Bind , illustreret af Vilhelm Pedersen.
Udgivet 30. april 1842
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 9561
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

En Rose fra Homers Grav

Eventyret "En Rose fra Homers Grav" udkom for første gang som en del af rejsebogen En Digters Bazar , som udkom 30. april 1842. Udkom 15. december 1862 som selvstændigt eventyr i samlingen Eventyr og Historier. Første Bind , illustreret af Vilhelm Pedersen.
Udgivet 30. april 1842
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 9562
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Das kranke Herz

Das kranke Herz. Nach H.C. Andersen

Off. i: Der Bürger-Freund. Eine Wochenschrift. No 98. Bremen, Donnerstag, den 8. December 1842.
(Est. 2.53)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. december 1842
Sprog: tysk
Kilde: Den gyldne trekant:50   Bibliografi-ID: 16037
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Hyldemoer af H. C. Andersen.

Trykt i Gæa, æsthetisk Aarbog, udgivet af P. L. Møller.1845, 204-213. (Udkom December 1844). Med 1 Illustration af L. Frølich. (Saml. Skr. XIII, 289).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/395)

Udgivet December 1844
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:458
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 444
[Informationer opdateret d. 7.3.2012]

Gedichte von H.C. Andersen. III. Was ich liebe. IV. Das kranke Herz

Gedichte von H.C. Andersen. III. Was ich liebe. IV. Das kranke Herz. Übersetzt von H. Zeise.

Off. i: Hamburger Literarische und Kritische Blätter. (Red.: F. Niebour und Dr. L. Wienbarg). No 145. Montag, den 2. December 1844. S. 1144.
(Est. 4.19)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. december 1844
Sprog: tysk
Kilde: Den gyldne trekant:83   Bibliografi-ID: 16070
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Anmeldelse af Nye Eventyr. Første Bind. Anden Samling (1845)

Nye Eventyr. Første Bind. Anden Samling. 1845 (udkom 21. december 1844) blev anmeldt anonymt i Berlingske Tidende d. 23. december 1844. Anmeldelsen omtaler også Billedbog uden Billeder. Anden forøgede Udgave (årstallet 1845, udkom også 21. december 1844)
Udgivet 23. december 1844
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9683
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

The Improvisatore, or Life in Italy. The Life of Hans Christian Andersen.

Translated by Mary Howitt: The Improvisatore; or, Life in Italy I-II. Richard Bentley, London 1845. 2 vol, 316 + 331 p. Harper & Brothers, New York. 124 p.
Howitt, Mary "The Life of Hans Christian Andersen": I, pp. 1-37. - Baseret på Marmiers biografi, cf. nr. 10969 ndf.).
- Anm.: The Literary Gazette, 1.3.1845 (first, second, third, and fourth notice). The Athenaeum, 15.3.1845. The Spectator, 15.3.1845. The Quarterly Review, December 1844, pp. 497-519. Tait's Edinburgh Magazine, April 1845, p 252-57. The Eclectic Review, Aug 1845.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p 428-33)

(Bibliografisk kilde: HCAH XX-E-2, 1954/477, am.: 1954/478, XX-E-13)

Udgivet 1845
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11960
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Stoppenaalen, nyt Eventyr af H. C. Andersen.

Trykt i Gæa, æsthetisk Aarbog. 1846, 95-98. (Udkom December 1845). (Saml. Skr. XIII, 297).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/395)

Udgivet December 1845
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:482
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 478
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

Den lille Pige med Svovlstikkerne. (Saml. Skr. XIII, 333).

Trykt i Dansk Folkekalender for 1846. Udgivet af Fred. Frølund. (Udkom December 1845), 133-135, med Illustration af Lundbye. (Tegningen har tidligere været anvendt som Illustration til en Artikel: Gjør vel, naar du giver, trykt i Flinchs Almanak eller Huuskalender, 1. Fortsættelse 1843, 73).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/451)

Udgivet December 1845
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:486
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 482
[Informationer opdateret d. 9.3.2012]

Gedichte von H.C. Andersen

Gedichte von H.C. Andersen. Aus. dem Dän. von H. Zeise. I. Elbkönigs Braut.

Off. i: Hamburger Literarische und Kritische Blätter. (Red.: F. Niebour und Dr. L. Wienbarg). No 146. Sonnabend, den 6. December 1845. S. 1149.
(Est. 4.19)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. december 1845
Sprog: tysk
Kilde: Den gyldne trekant:110   Bibliografi-ID: 16097
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Gedichte von H.C. Andersen

Gedichte von H.C. Andersen. Aus dem Dän. von H. Zeise. II. Liebe.

Off. i: Hamburger Literarische und Kritische Blätter. (Red.: F. Niebour und Dr. L. Wienbarg). No 147. Montag, den 8. December 1845. S. 1157.
(Est. 4.19)

Udgivet 8. december 1845
Sprog: tysk
Kilde: Den gyldne trekant:111   Bibliografi-ID: 16098
[Informationer opdateret d. 1.1.2012]

Eine Geschichte von H.C. Andersen

Eine Geschichte von H.C. Andersen. Aus dem Dän. von H. Zeise.
[Eventyret "En Historie" fra 1845; indgik senere som kap. V i "I Sverrig" (1851) under titlen "Bedstemoder"].

Off. i: Hamburger Literarische und Kritische Blätter. (Red.: F. Niebour und Dr. L. Wienbarg). No 148. Mittwoch, den 10. December 1845. S. 1165-66.
(Est. 4.19)

Udgivet 10. december 1845
Sprog: tysk
Kilde: Den gyldne trekant:112   Bibliografi-ID: 16099
[Informationer opdateret d. 1.1.2012]

Gedichte von H.C. Andersen

Gedichte von H.C. Andersen. Übersetzt von H. Zeise. I. Der Todesaugenblick. II. Veni Creator.

Off. i: Hamburger Literarische und Kritische Blätter. (Red.: F. Niebour und Dr. L. Wienbarg). No 150. Montag, den 15. December 1845. S. 1181.
(Est. 4.19)

Udgivet 15. december 1845
Sprog: tysk
Kilde: Den gyldne trekant:113   Bibliografi-ID: 16100
[Informationer opdateret d. 1.1.2012]

To Billeder fra Kjøbenhavn, af H. C. Andersen.

512. I. (Uden Titel, i senere Udgaver: Fra et Vindue i Vartou). (Saml. Skr. XIII, 337).
513. II. (Uden Titel, i senere Udgaver: Et Billede fra Castelsvolden). (Saml. Skr. XIII, 336). Trykt i Gæa, æsthetisk Aarbog. 1847, 299-301. (Udkom December 1846). Med 2 Illustrationer af Lund.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/287)

Udgivet December 1846
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:512
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 491
[Informationer opdateret d. 14.12.2011]

Der Tannenbaum. (Vor Weihnachten)

Der Tannenbaum. (Vor Weihnachten). Ein neues Märchen von Andersen.

Off. i: Bremisches Unterhaltungsblatt. 1846.
No 104. Mittwoch, den 23. December. S. 417-18. Forts.:
No 105. Sonnabend, den 26. December. S. 421-22.
(Est. 3.79)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet December 1846
Sprog: tysk
Kilde: Den gyldne trekant:136   Bibliografi-ID: 16123
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Zwei Gedichte von H.C. Andersen: 'Geschwätz, Geschwätz!' und 'Recension'.

Ins Deutsche übertragen von H. Zeise.

Off. i: Oesterreichisches Morgenblatt. (Red.: Joh. Nep. Vogl). 11. Jahrgang. no 155. Wien. Montag, den 28. December 1846.
(Est. 6.98.)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. december 1846
Sprog: tysk
Kilde: Den gyldne trekant:137   Bibliografi-ID: 16229
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

The True Story of My Life. A Sketch by Hans Christian Andersen.

Translated by Mary Howitt. Brown Green & Longmans, London, 1847. James Munro & Co. Boston, 1847. 298 p. - Anm.: The Literary Gazette, (3 whole pages) 17.7.1847. The Examiner, 24. July 1847; The Spectator, 17.7.1847; The Eclectic Review, pp. 342-54; The United States Democratic Review, Volume 21, Issue 114, December 1847, pp. 525-37.
"I will become famous," returned I, and I then told her all that I had read about extraordinary men. "People have," said I, "at first an immense deal of adversity to go through, and then they will be famous."
It was a wholly unintelligible impulse that guided me. I wept, I prayed, and at last my mother consented, after having first sent for a so-called wise woman out of the hospital, that she might read my future fortune by the coffee-grounds and cards.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff 451)

(Bibliografisk kilde: HCAH eng: 1980/925, I-11,am: 1954/494, 1950/6, LG: 2007/78)

Udgivet 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15496
[Informationer opdateret d. 14.4.2015]

Bilderbuch ohne Bilder

Billedbog uden Billeder udkom i flere omgange med et stigende antal aftener (afsnit). Det endelige antal var 33. Denne komplette form, der også er den første udgivelse af 32. og 33. aften, blev først offentliggjort på tysk på Lorcks forlag i Leipzig:


Bilderbuch ohne Bilder von H.C. Andersen. Leipzig, Verlag von Carl B. Lorck. 1847. Sonderausgabe von Andersen: Gesammelte Werke, 1847-72. Bd. 16.

En tilsvarende samlet dansk udgave af Billedbog uden Billeder udkom først i 1854 i bd. 7 af Samlede Skrifter . 32. og 33. Aften udkom dog på dansk i december 1847 i "Dansk Folkekalender for 1848", udgivet af grosserer M. L. Nathanson, jvf. BFN 523 .
Udgivet April 1847
Sprog: tysk
Genre: Samlede og blandede skrifter
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 9551
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Fortællinger og Digte af H. C. Andersen.

1. Fortsættelse af Billedbog uden Billeder, 140-143.
523. To og Tredivte Aften. (Saml. Skr. VI, 38).
524. Tre og Tredivte ( VI, 39).
525. 2. Pigen fra Albano. (Fremsagt som Prolog ved Kunstner-Carnevalet i Casino 1847). (Madonna! jeg neppe af Glæde kan tale), 143-145. (Saml. Skr. XII, 243).
526. 3. Romanze. (Langt, langt fra Hjemmets Kyst), 145. (Indlagt i Liden Kirsten - Saml. Skr. X, 283).
Trykt i Dansk Folkekalender for 1848, udgivet af Grosserer M. L. Nathanson, 140-145. (Udkom December 1847).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-673, 2000/48)

Udgivet December 1847
Sprog: dansk
Genre: Romaner og noveller
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:523
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 520
[Informationer opdateret d. 18.4.2012]

A Christmas Greeting to my English Friends

A Christmas Greeting to my English Friends, Richard Bentley, London, december 1847. 100 s. Oversat af Charles Beckwith Lohmeyer.
Indeholdt eventyrene "The Old House" ("Det gamle Huus"), "The Drop of Water" ("Vanddraaben"), "The Happy Family" ("Den lykkelige Familie"), "The Story of a Mother" ("Historien om en Moder"), "The False Collar" ("Flipperne"), "The Shadow" ("Skyggen") og "The Old Street Lamp" ("Den gamle Gadeløgte").
Ek40, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48
De fem førstnævnte af disse 7 eventyr var førsteudgivelser, kun "The Shadow" og "The Old Street Lamp" var tidligere udgivet på dansk. De fem førsteudgivelser udkom for første gang på dansk 4. marts 1848 i Nye Eventyr. Andet Bind. Anden Samling . - Anm.: The Athenaeum, 8.1.1848; The Literary Gazette and Journal of the Belles Lettres, Arts, Sciences, &c, 8 January 1848.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p 442)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/53, 1971/623, 1972/22)

Udgivet December 1847
Sprog: engelsk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 5683
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

The Dream of Little Tuk and Other Tales.

Tr. by Charles Boner. With four illustrations drawn by Count Pocci, of Munich. Grant and Griffith, London, 1848. [issued Dec. 1847] — Another edition, Boston & Cambridge, 1848. 115 s.
Ek6, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43
- Anm.: The Athenaeum, 11.12.1847. The Literary Gazette and Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences &c, 11 December 1847.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p 441-2)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-334, 1971/631, LG: 2007/80)

Udgivet December 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13862
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Gedichte

Gedichte von H.C. Andersen. Deutsch von H. Zeise. Aus Norwegen und  Ich bin ein Skandinav.

Off. i: Hamburger Literarische und Kritische Blätter. (Red.: Dr. François Arnold Wille und F. Niebour). No 151. Sonnabend, den 18. December 1847. S. 1189-90.
(Est. 4.19)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. december 1847
Sprog: tysk
Kilde: Den gyldne trekant:183   Bibliografi-ID: 16169
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Hos Amyot i Paris er i 2 Bind udkommet en fransk Oversættelse af Andersens 'Improvisatoren'

efter "den syvende" Udgave ved Mad. C.Lebrun. I "La Presse", hvor denne Oversættelse anmeldes, tilføies tillige, at der af dette Værk er udkommet 7 engelske og 11 tydske Oversættelser. Det er formodenlig altsaa efter den 7de engelske den franske er forfærdiget. Fædrelandet, spalte 2398, Løverdagen den 18. december 1847.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-698j)

Udgivet 18. december 1847
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16498
[Informationer opdateret d. 1.2.2012]

(Du veed det gamle Eventyr om »Det syngende Træ«).

Trykt som Indledningsord til Julehilsen til Store og Smaae fra danske Componister. Kjøbenhavn. Forlagt af C. C. Lose & Delbanco. (Udkom December 1848). (Saml. Skr. XII, 316).
Udgivet December 1848
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:541
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 537
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Hans Andersen's Story-Book.

With a memoir by Mary Howitt, and illustrations. C.S. Francis & Co, New York and Boston, 1849. — Another edition, 1857. 3 dele. Hans Andersen´s Story Book: with A Memoir by Mary Howitt, and Illustrations. New York: C.S.Francis & Co., 252 Broadway. Boston: J.H.Francis, 128 Washington Street. 1849.
Oversætter ikke angivet, men BuB, EdB er oversat af Mary Howitt.
Caroline Peachey har oversat ek3, ek9, ek20.
Charles Boner: ek6, ek10, ek26, ek27, ek28, ek30, ek31, ek34, ek36, ek37, ek41, ek42
Charles Beckwith: ek40, ek43, ek44, ek45, ek46, ek47, ek48
"A Picture-Book without Pictures" indeholder kun 30 aftener. 11. 32. Og 33. aften mangler.
Afsnit fra "En digters Bazar":
"My Boots" = Afsnit.XIII, "Italien"
"Scenes on the Danube": "Today is Sunday" = Afsnit VII, "Donau-fart"
"At Drencova" = Slutningen af afsnit VIII, "Donau-fart"
"The Swineherds" = Afsnit XI, "Donau-fart"
"Pegasus and the Post-Horses" = Afsnit XVIII, "Italien"
- Anm. The Literary World, p. 873, New York, December 22, 1848.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-E-16, anm.: 1954/504)

Udgivet December 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13867
[Informationer opdateret d. 1.9.2014]

Slaaentjørnen. (Vor Junker kom i Skoven, der Grethe han saae).

Trykt som Nr. 3 af Fire Sange for een Syngestemme med Accompagnement af Pianoforte, komponeret af H. S. Løvenskjold Op. 23, Kjøbenhavn. Hornemann & Erslevs Forlag. (Udkom December). (Saml. Skr. XII, 43).
Udgivet December 1849
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:556
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 552
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

(See, Hørren staaer saa slank og fri,).

Trykt som Indledningsord til Julehilsen til Store og Smaae fra danske Componister, 2. Aargang. 1850. Kjøbenhavn. Forlagt af C. C. Lose & Delbanco. (Udkom December 1849). (Saml. Skr. XLL, 316).

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-20 med dedikation til Fru Balling, se Brev )

Udgivet December 1849
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:558
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 554
[Informationer opdateret d. 9.3.2012]

I Dandsen (Jeg dandser længe, jeg dandser kort)

Digtet "I Dandsen (Jeg dandser længe, jeg dandser kort)" blev først udgivet som et selvstændigt digt i bd. 16 af Samlede Skrifter (udkom 19. december 1854), men optrådte før det i dramaet Ole Lukøie, der blev udgivet 8. marts 1850 (og uropført 1. marts 1850).
Hos Birger Frank Nielsen ( H.C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822-1875 , 1942) kan man desuden læse, at digtet findes i Samlede Skrifter XII (1878) s. 297).
Udgivet 8. marts 1850
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 9740
[Informationer opdateret d. 31.10.2003]

Søgeord: brudstykke + af + et + brev + dateret + madrid + den + 18. + december. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-150 151-200 201-207