Søgeord: anne + lisbeth. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 20 resultater.

Anne Lisbeth (Saml. Skr. XIV, 249). p. 45

Udgivet 24. marts 1859
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:786
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 785
[Informationer opdateret d. 8.9.2003]

Nye / Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen. / - / Tredie Samling. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1859.

Smudstitelblad Nye Eventyr og Historier af H. C. Andersen. Tredie Samling. -Titelblad: (ovenfor beskrevet). - Paa Titelbladets Bagside: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle.-Tilegnelse til Componisten J. P. E. Hartmann. - Indholdsfortegnelse - Tekst 79 Sider. - 8vo. - Pris 48 Sk. Udkom 24. 3. 1859).
Anm. Berlingske Tidende 15. 3. 1859, Nr. 62 - 2. 4. 1859, Nr. 78.-Dagbladet 7. 6. 1859, Nr. 128. - Dansk Maanedskrift 1859. 2. Bind, 479-80 af C. Rosenberg. - Flyveposten , 3. 1859, Nr. 72. Fædrelandet, 11.2.1859.

Indhold.

783. Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre (Saml. Skr. XIV, 222). p. 1
784. Pigen, som traadte paa Brødet (Saml. Skr. XIV, 234). p. 19
785. Taarnvægteren Ole (Saml. Skr. XIV, 242). p. 33
786. Anne Lisbeth (Saml. Skr. XIV, 249). p. 45
787. Børnesnak (Saml. Skr. XIV, 260). p. 63
Et Stykke Perlesnor (se Nr. 760). p. 69

(Bibliografisk kilde: HCAH 1953/34, 1958/103, Anm.: A-189a )

Udgivet 24. marts 1859
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:782
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 791
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

Femten / Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen. / - / Ny Udgave. / Med Illustrationer af Lorenz Frølich / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / Thieles Bogtrykkeri. / 1867.

Titelblad. - Indholdsfortegnelse. S. [3]. - Smudstitelblad: Femten Eventyr og Fortællinger - S. [5]. - Tekst: [7]. - 124 Sider. ( Sidste Side er fejlagtig trykt 124 i Stedet for 123). - 8vo. - Pris 2 Rbd. (indbundet 2 Rbd - 72 Sk.). Omslagstegningen af Pietro Krohn udført af Bogbinder C. Petersen. (Udkom 12. 12. 1867).
Anm.: Berlingske Tidende 10. 12. 1867, Nr. 288. - Dagbladetz 16. 12. 1867, Nr. 292. - Dags-Telegrafen 11. 12. 1867, Nr. 336. - Figaro, Nr. 90, 15. 12. 1867. - Fædrelandet 10. 12. 1867, Nr. 287. - Illustreret Tidende , Nr. 429, 15. 12. 1867.

Indhold.

Tolv med Posten (se Nr. 818). p. 7
Barnet i Graven (se Nr. 793). p. 12
Suppe paa en Pølsepind (se Nr. 768). p. 17
Noget (se Nr. 770). p. 33
Hurtigløberne (se Nr. 776). p. 41
Pebersvendens Nathue (se Nr. 769). p. 45
A b c-Bogen (se Nr. 772). p. 59
Sneemanden (se Nr. 821). p. 66
Klokkedybet (se Nr. 761). p. 72
Skarnbassen (se Nr. 819). p. 76
Psychen (se Nr. 830). p. 86
Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige (se Nr. 820). p. 100
Børnesnak (se Nr. 787). p. 105
Anne Lisbeth (se Nr. 786). p. 108
Pen og Blækhuus (se Nr. 795). p. 120

(Bibliografisk kilde: HCAH 1968/44, 1971/139, 1971/140, XVIII-37-A, XVIII-37-B)

Udgivet 12. december 1867
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:939
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 961
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Samlede Skrifter / af / H. C. Andersen. / - / Fem og Tyvende Bind. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1868.

Smudstitelblad: Samlede Skrifter. Fem og Tyvende Bind Titelblad (ovenfor beskrevet).

Nye Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen / - / Første Deel. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1868.

Titelblad. (Paa Bagsiden heraf: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle). - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 186 Sider. - 8vo Pris 48 Sk. (Udkom 27. 10. 1868).

Indhold.

Suppe paa en Pølsepind (se Nr. 768). p. 1
Flaskehalsen (se Nr. 766). p. 15
Pebersvendens Nathue (se Nr. 769). p. 26
Noget (se Nr. 770). p. 39
Det gamle Egetræes sidste Drøm (se Nr. 771). p. 46
A b c-Bogen (se Nr. 772). p. 53
Dynd-Kongens Datter (se Nr. 775). p. 59
Hurtigløberne (se Nr. 776). p. 100
Klokkedybet (se Nr. 761). p. 103
Metalsvinet (se Nr. 844). p. 107
Venskabspagten (se Nr. 845). p. 119
En Rose fra Homers Grav (se Nr. 846). p. 129
Den onde Fyrste (se Nr. 386). p. 131
Ærens Tornevei (se Nr. 748). p. 133
Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre (se Nr. 783). p. 138
Pigen, som traadte paa Brødet (se Nr. 784). p. 150
Taarnvægteren Ole (se Nr. 785). p. 159
Anne Lisbeth (se Nr. 786). p. 166
Børnesnak (se Nr. 787). p. 177
Et Stykke Perlesnor (se Nr. 760). p. 180

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/84, XVII-31)

Udgivet 27. oktober 1868
Sprog: dansk
Genre: Samlede og blandede skrifter
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:971
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 973
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

H. C. Andersens / nye Eventyr og Historier. Med Illustrationer / efter Originaltegninger af Lorenz Frølich. / Første Bind. / Med 113 Illustrationer. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / Thieles Bog- trykkeri. / 1870.

Smudstitelblad: H. C. Andersens nye Eventyr og Historier Første Bind. - Titelblad: (ovenfor beskrevet).

H. C. Andersens / Eventyr og Historier. / Med Illustrationer / efter Originaltegninger af Lorenz Frølich. / Tredie Bind. / Med 113 Illustrationer. / Nye Eventyr og Historier. / I. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / Thieles Bogtrykkeri. / 1870.

Smudstitelblad: H. C. Andersens Eventyr og Historier. Tredie Bind. Nye Eventyr og Historier. I. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 344 Sider. - 8vo. - Pris 2 Rd. (Udkom 10. 12. 1870).
Anm.: Berlingske Tidende 17. 12. 1870, Nr. 307. - Dags-Telegrafen 18. 12. 1870, Tillæg til Nr. 343. - Folkets Avis 21. 12. 1870, Nr. 299. - Fædrelandet 23. 12. 1870, Nr. 299. - Illustreret Tidende , Nr. 586, 18. 12. 1870.

Indhold.

Suppe paa en Pølsepind (se Nr. 768). p. 1
Pebersvendens Nathue (se Nr. 769). p. 23
Noget (se Nr. 770). p. 45
Det gamle Egetræes sidste Drøm (se Nr. 771). p. 59
Abc-Bogen (se Nr. 772). p. 67
Dynd-Kongens Datter (se Nr. 775). p. 75
Hurtigløberne (se Nr. 776). p. 138
Klokkedybet (se Nr. 761). p. 144
Den onde Fyrste (se Nr. 386). p. 150
Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre (se Nr. 783). p. 155
Pigen, som traadte paa Brødet (se Nr. 784). p. 172
Taarnvægteren Ole (se Nr. 785). p. 189
Anne Lisbeth (se Nr. 786). p. 201
Børnesnak (se Nr. 787). p. 221
Et Stykke Perlesnor (se Nr. 760). p. 225
Pen og Blækhuus (se Nr. 795). p. 234
Barnet i Graven (se Nr. 793). p. 239
Gaardhanen og Veirhanen (se Nr. 796). p. 250
Deilig! (se Nr. 797). p. 255
En Historie fra Klitterne (se Nr. 798). p. 266
Marionetspilleren (se Nr. 973). p. 319
To Brødre (se Nr. 799). p. 327
Den gamle Kirkeklokke (se Nr. 833). p. 330
Tolv med Posten (se Nr. 818) p. 337
Nye Eventyr og Historier, illustreret af Lorenz Frølich, udkom ialt i 3 Bind. (2. Bind udkom 1871, se Nr. 1013 og 3. Bind udkom 1874, se Nr. 1039). Denne 3 Binds Udgave er tænkt som en Fortsættelse af Eventyr og Historier, 1.-2. Bind. 1862-63 med Illustrationer af V. Pedersen, (se Nr. 843 og 847), hvorfor Bindene er forsynede med dobbelte Titelblade, af hvilke det andet er Titelblad til Eventyr og Historier, 3.-5. Bind. Denne 5 Binds Udgave danner en komplet Samling af alle H. C. Andersens Eventyr og Historier.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/141a, 1971/142, 1971/143, 1971/17, Anm.: A-700i, III-10, A-708q)

Udgivet 10. december 1870
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1007
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1000
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Andersen's Fairy Tales, vol. 1—15.

1. The Fir-Tree [indh.: The Fir Tree, The Brave Tin Soldier, Little Tiny, The Goblin and the Huckster, A Great Sorrow, The Silver Shilling, The Ugly Duckling,)
2. The Roses (indh.: The Roses and the Sparrows [ek41], Little Tuk, The Old Grave-Stone, The Bell-Deep, The Beetle, Elder-Tree Mother).
3. The Nightingale (indh.: The Nightingale, Ole Lukøie, The Old Bachelor's Nightcap, The Elf of the Rose, The Angel, The Pea Blossom).
4. Ib and Christina (indh.: Ib and Little Christina, The Bottle Neck, The Flax, The Last Dream of the Old Oak, The Girl Who trod on the Loaf, The Daisy).
5. The Old House (indh.: The Old House, The Happy Family, The Metal Pig, The Emperor's New Clothes, The Tinder-Box, The Red Shoes).
6. The Golden Treasure (indh.: The Golden Treasure, The Butterfly, The Dumb Book, The Gardener, She Was Good for Nothing, Little Ida's Flowers, The Conceited Apple-Branch [ek51], The Sun-Beam and the Captive [ek38]) .
7. The Storks (indh.: The Storks, The Philosopher's Stone, The Lovliest Rose in the World, The Snow Man, The Story of the Year, The Story of a Mother).
8. The Jewish Maiden (indh.: The Jewish Maiden, The Darning-Needle, The Little Match-Seller, The Travelling Companion, The Jumpers, The Swineherd, A Leaf from Heaven).
9. Anne Lisbeth (indh.: Anne Lisbeth, A Cheerful Temper, The Top and the Ball, The Wild Swans, Everything in its Right Place, The Money-Box).
10. The Shadow (indh.: The Shadow, The Racers, The Buckwheat, Soup from a Sausage Skewer, The Bell, or Nature's Music, The Farm-Yard Cock, and the Weather-Cock).
11. The Snow Queen (indh.: The Snow Queen, The Portuguese Duck, The Flying Trunk).
12. The Little Mermaid (indh.: The Little Mermaid, The Pen and the Inkstand, What the Mooon Saw, What the Old Man Does is Always Right, A Rose from Homer's Grave).
13. The Garden of Paradise (indh.: The Garden of Paradise, The Mail-Coach Passengers, The Mischievous Boy, Under the Willow-Tree, The Old Man and the Angel).
14. Little Claus and Big Claus (indh.: Little Claus and Big Claus, The Shepherdess and the Sweep, The Puppet-Show Man, The Shepherd's Story of the Bond of Friendship, The Old Street Lamp, The Old Church Bell).
15. The Mother's Love (indh.: The Mother's Love, The Shirt Collar, Children's Prattle, Beuty of Form and Beauty of Mind, The Story of the Wind, A Story, Something.] Each part is complete in itself and contains two Coloured Plates besides several fine woodcuts. Frederick Warne & Co. London, 1874.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 2011/88)

Udgivet 1874
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13961
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Studier over H. C. Andersens Sprog.

JENSEN, ANKER, Studier over H. C. Andersens Sprog. Carl Nielsen, Haderslev. 314 pp.
Anm.: Hans Brix, Dagens Nyheder 27.12.1929; Paul Diderichsen, Danske Studier 1930, p. 169-74 [hertil genmæle af AJ, smst . 1931, pp. 75-76]; Knud Hjortø, Vor Ungdom LI 1929-30, pp. 430-32. - Cf. Lisbeth Kiil, "Den lærde Anker Jensen 1878-1937", Langs fjord og dam (Haderslev), 1996, 99. 40-47 og 91; Chr. M. K. Pedersen, Fyens Stiftstidende, 17.12.1929.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-64, 1997/383)

Udgivet 1929
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:616   Bibliografi-ID: 2090
[Informationer opdateret d. 1.7.2015]

Ane Lisbeth

ELLEKILDE, HANS, Ane Lisbeth. Fyens Stiftstidende 25. nov.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. november 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:719   Bibliografi-ID: 2204
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Anne Lisbeth

Andersen, H.C.: "Anne Lisbeth", translated by Jean Hersholt, in The Complete Andersen , I-VI. New York 1949. Cf. AaJ 1286
Udgivet 1949
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 10796
[Informationer opdateret d. 10.8.2017]

Lisbeth og Indira blev veninder på 6 timer.

Carsten A. Andersen: Indira Gandhi og Lisbeth Schlüter kom hurtigt på bølgelængde under det travle besøg. Besøgets højdepunkt: Rundvisningen i H.C. Andersens Hus. Fru Gandhi så den første indiske oversættelse af H.C. Andersen, der blev lavet af et forlag i Calcutta allerede i 1859. B.T. 13. juni 1983.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. juni 1983
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17899
[Informationer opdateret d. 4.12.2012]

H.C. Andersen-pris til normand og østriger.

Jakob Gormsen: IBBY, Den internationale H.C. Andersenpris 1990 tildelt den norske forfatter Tormod Haugen og den østrigske billedbogskunstner Lisbeth Zwerger, som er specielt kendt for at have illustreret "Svinedrengen" (1982), "Nattergalen" (1984) og "Tommelise" (1984). Tidligere har Maria Gripe og Astrid lindgren, Sverige, Tove Jansson, Finland, og Cecil Bødker, Danmark, fået literaturprisen,m ens både Svend Otto S. og Ib Spang Olsen har fået illustratorprisen. Jyllands-Posten, 3.9.1990.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. september 1990
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17173
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Døden som eksistentielt problem i H.C. Andersens forfatterskab.

Lisbeth Filtenborg Christensen: Speciale: En undersøgelse af H.C. Andersens dødsopfattelse i H.C. Andersens eventyr med henblik på en nærmere bestemmelse af hans syn på sjælens udødelighed og frelse. Privattryk 1990. 75 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 11. december 1990
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18946
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Hans Christian Andersen: Fairy Tales.

Selected and illustrated by Lisbeth Zwerger. Translated by Anthea Bell. Picture Book Studio, Saxonville MA, London, Andover, Adelaide & Neugebauer Press, Salzburch, München. 1991. 104 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1991/135)

Udgivet 1991
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15547
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Andersen & Gud. Teologiske læsninger i H. C. Andersens forfatterskab

Bach-Nielsen, Carsten & Doris Ottesen (red.), Andersen & Gud. Teologiske læsninger i H. C. Andersens forfatterskab . Anis, København 2004. 251 pp. – Indhold: Carsten Bach-Nielsen, "Skitser til et jubilæumsbillede", pp. 9-26. [Fantasi.] Svend Bjerg, "Troldspejlet. Fantasien i 'Snedronningen'", pp. 29-38; Kirsten M. Andersen, "Natursyner – om tavshed og den livlige fantasi i H. C. Andersens eventyr", pp. 39-59; Hans Hauge, "Fantasiens tragedie. Andersens læst med Løgstrup", pp. 61-77. [Romaner, rejser og digte.] Niels Kofoed, "Den religiøse fritænker. Nogle erkendelsesmæssige antinomier i romanen 'At være eller ikke være'", pp. 81-99; Doris Ottesen, "Den røde tråd. Forsoning og forsyn i H. C. Andersens roman 'De to baronesser'", pp. 101-18; Finn O. Hvidberg-Hansen, "Mellem derwisher, jøder og katoliker", pp. 119-38; Lisbeth Smedegaard Andersen, "Om salmedigteren H. C. Andersen", pp. 139-49. [Eventyr og temaer.] Gudmund Rask Pedersen, "H. C. Andersen i prædikenen. Eventyr og evangelium", pp. 153-71; Jacob Bøggild, "Nåde for nåde. Om den kristne etik i H. C. Andersens eventyr", pp. 173-89; Monica Papazu, "Himmelsk og jordisk kærlighed i H. C. Andersens eventyr og historier", pp. 191-210; Leif Bork Hansen, "Det værgeløse menneske. Andersen og Kierkegaard – og den moderne civilisations krise", pp. 211-32; Annelise Søndengaard, "Thi himmeriget er deres... Læsning af 'Den lille pige med svovlstikkerne','Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans døtre' og 'Det utroligste'", pp. 233-47. – Anm.: Lars Tjalve, Kristeligt Dagblad 11-11-2004; Johannes Værge, Weekendavisen, 3.12.2004. - 2. opl., 2005.


H.C. Andersen - en perle i dansk kristen kultur.

Udgivet af Foreningen Dansk Kultur. 39 s. 2005.
Forord ved Niels Erik Søndergaard s. 4. Jødepigen s. 5. Paa den yderste Dag s. 8. Anne Lisbeth s. 11. Pigen, som traadte paa Brødet s. 19. - Jørgen Clausen: H.C. Andersen i muslimsk tilpasning s. 25. Rolf Slot-Henriksen: Andersen og kejseren. Da Andersen blev hædret af Preussens konge. Eller "hvordan krigen 1848 forandrede Andersens liv" s. 29. H.C. Andersen og det danske sprog. s. 34. Andersen bag dødens port s. 36.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet December 2005
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 87-91107-16-4   Bibliografi-ID: 17006
[Informationer opdateret d. 18.1.2017]

På eventyr med Snedronningen.

Randers EgnsTeater. Snedronningen af H.C. Andersen. Dramatiseret af Niels Brunse. Komponist: Jan Møller. Instr.: Marianne Andreasen. Scen: Niels Secher. Medv: Lone Dam Andersen, Niels-Martin Eriksen, Lisbeth Knopper, Lars Lundt og Pia Mourier, til 22. dec. - Anm.: Lotte Kofod Erichsen Politiken 5. december 2005.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. december 2005
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13035
[Informationer opdateret d. 16.6.2016]

Det kvindelige spillerum – fem kvindelige komponister i Danmark i 1800-tallet.

JENSEN, LISBETH AHLGREN, Det kvindelige spillerum – fem kvindelige komponister i Danmark i 1800-tallet. Multivers, København 2007. Pp. 39-40. – Om Emma Hartmanns musik til "Slagsang for de Danske".
Udgivet 2007
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13172
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Es war einmal ... Märchen.

Ausgewählt und illustriert von Lisbeth Zwerger. minedition 2009. 94 Seiten. [Ole Luköie, Die Springer, Däumelieschen, Das Feuerzeug, Die kleinen Grünen, Der unartige Knabe, Des Kaisers neue Kleider, die3 Prinzessin auf der Erbse, Die Nachtigall, Das Mädchen mit den Schwefelhölzern.] - Anm.: Rudolf van Nahl
Udgivet 2009
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15026
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Os Pequenos Verdes & outras históris de Hans Christian Andersen.

Seleção e ilustrações de Lisbeth Zwerger. Tradução do dinamarquês de Kristin Lie Garrubo. Texto Integral. Os meus clássicos. Editora Berlendis.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2011/100)

Udgivet 2010
Sprog: spansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 978-85-7723-037-2   Bibliografi-ID: 15456
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

How guest Hans Christian Andersen destroyed his friendship with Dickens

The Guardian, . link
Også omtalt i: Der Gast, ein Fisch. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. September 2017.
Efter Bogen: For meget Hans Christian og for lidt Lisbeth. Politiken, 16.9.2017. Karikaturtegning: En sælsom gæst, Politiken, 19.9.2017

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. september 2017
Sprog: dansk, engelsk, tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20494
[Informationer opdateret d. 20.9.2017]

Søgeord: anne + lisbeth. Ny søgning. Søg i resultater