Søgeord: anmeldelse + af + h. + c. + ørsteds + foredrag. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-105

Søgningen gav 105 resultater. Nummer 1-50:

Digteren H.C. Andersens Levnet, fortalt af ham selv. Tildeels efter Marmiers franske Original ved K.

Karup, Wilhelm: Digteren H.C. Andersens Levnet, fortalt af ham selv. Tildeels efter Marmiers franske Original ved K. Kjøbenhavn 1861. Forlagt af A. Levy, Pilestræde. Kjøbenhavn 1861. 24 s.
Genoptrykt i Folkelige Foredrag eller Sort paa Hvidt for Lighed og Frihed med Sandhed og Retfærdighed, 29.3.1863.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-523; 1997/260)

Udgivet 1861
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12388
[Informationer opdateret d. 25.11.2013]

H. C. Andersens Levnet.

Karup, Wilhelm: "H. C. Andersens Levnet", i Folkelige Foredrag eller Sort paa Hvidt for Lighed og Frihed med Sandhed og Retfærdighed, af W. J. Karup, der af hr. Politidirecteur Bræstrup er forbudt at tale offentligt og privat. Heri Nr. 9-11 og 16, den 29.3., 5. og 12.4., 9. og 16.5. Kapitel I-VI: HCAs liv 'fortalt af ham selv'. Kapitel VII-IX gennemgår w. Karup HCAs liv med en skarp kritik af især københavnernes holdning til HCA.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1863
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12150
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

'Prinsessen paa Ærten', et Par Kvindetyper, belyste ved et Andersensk Æventyr

SCHMIDT, RUDOLF, 'Prinsessen paa Ærten', et Par Kvindetyper, belyste ved et Andersensk Æventyr. I hans: Fra Liv og Literatur. Syv Foredrag. Otto B. Wroblewsky, København. Pp. 7-32.
Foredrag holdt i Kvindelig Læseforening 28. feb. 1882.

Se også nr. 82 og 83 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-696)

Udgivet 1887
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:88   Bibliografi-ID: 1392
[Informationer opdateret d. 16.11.2011]

Om Børns Morskabslæsning.

Trier, Herman, Pædagogiske Tids- og Stridsspørgsmaal. Kbh. 1892. Bd. 1: Pædagogiske Streiflys, Heri p. 247-88: "Børns Morskabslæsning. Foredrag paa Universitetet i Kristiania 14. April 1882." Heri p. 262-67: Om H. C. Andersens Æventyr.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1892
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12379
[Informationer opdateret d. 25.11.2013]

Odense Bys Bog om H. C. Andersen.

Odense Bys Bog om H. C. Andersen. Udgivet af SOPHIE BREUM. Hempelske Boghandel, Odense. 92 pp.
Indhold: [a:] Sophus Bauditz, H. C. Andersen. Et Foredrag holdt ved Odense Bys Fest paa Hundredaarsdagen for hans Fødsel, pp. 15-37; [b:] Vilh. Andersen, Barndomshjemmet, pp. 39-53; [c:] P. A. Rosenberg, H. C. Andersens Ungdoms-Kjærlighed [ dvs. : Riborg Voigt], pp. 55-59; [d:] Sophie Breum, Hans Livs skønneste Fest, pp. 61-77; [e:] S. Br. [Sophie Breum], Byen og Æresborgeren, pp. 79-87; endvidere Ernst v. d. Reckes kantate ved Odense bys fest på hundredårsdagen, Sophus Michaëlis' digt H. C. Andersen og HCA's digt Du kære, gamle Fødeby. - a) Også separattrykt, med paginering [1]-25 (Gyldendal, København); tysk oversættelse, se nr. 207 ndf. [HCAs brev til Odense Kommunalbestyrelse er gengivet i facsimile: Brev ].
Separattryk: Ernst v.d. Reckes Cantate ved Odense Kommunes Fest i Fyens Forsamlingshus paa hundredeaarsdagen for Digteren H.C. Andersens Fødsel 2. april 1905. Musikken af P.E. Lange-Müller.

(Bibliografisk kilde: HCAH IX-27, 1999/133, 1971/495)

Udgivet 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:202
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1568
[Informationer opdateret d. 28.6.2013]

H. C. Andersen hin primitive

LEHMANN, EDV., H. C. Andersen hin primitive. I hans: Almueliv og Eventyr. V. Pio, København. Pp. 157-74.
Et foredrag fra hundredeaarsfesten, oprindelig offentliggjort 1905 (nr. 229 ovf.). - HCA omtales tillige i Almuens opdagelse, pp. 30-32, samt sporadisk i Eventyrenes vandringer og Eventyrenes moral.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1910
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:312   Bibliografi-ID: 1700
[Informationer opdateret d. 29.11.2011]

H. C. Andersen

LILLJEBJöRN, E. G., H. C. Andersen. I hans: Små litteraturbilder. Adolf Johnson & Co., Stockholm. Pp. 76-88.
Dateret K. F. U. M. 17. 2. 10; formentlig et foredrag.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1913
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:341   Bibliografi-ID: 1741
[Informationer opdateret d. 5.8.2014]

H.C. Andersen-Festerne paa Fyens Forsamlingshus.

Fødselsdagsplanlægning. Fyens Stiftstidende 25.3.1925.
Over 2000 Børn til Eftermiddagens Oplæsning. Og en vellykket Fest om Aftenen. - Skal der oprettes et H.C. Andersen-Selskab? Tale ved Mindefesten ved H.St. Holbeck ... I Indledningen til sit Foredrag omtalte Rektor Holbeck den voksende Interesse for H.C. Andersen-Forskningen, der efter hans Mening burde give sig Udslag i en snarlig Stiftelse af et H.C. Andersen-Selskab. Fyens Stiftstidende, 3.4.1925.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. april 1925
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15514
[Informationer opdateret d. 8.1.2013]

H. C. Andersens Eventyr i europæisk Belysning

VEDEL, VALDEMAR, H. C. Andersens Eventyr i europæisk Belysning. Tilskueren , I pp. 43-56.
Foredrag holdt på Berlins Universitet i tilknytning til Preussische Staatsbibliotheks HCA-udstilling (1925). - På tysk i Deutsche Rundschau CCVIII (jul.-sep.), pp. 5-17.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-49, 2000/404)

Udgivet 1926
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:536   Bibliografi-ID: 1994
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Internationale H.C. Andersen-Fester i hans Fødeby Odense?

En Samtale med Formanden for H.C. Andersen-Samfundet, Rektor Holbech i Odense, der vil virke for Gennemførelsen af Festerne til næste Sommer. Foredrag og Festspil, Eventyr-Optog og Illumination af Byen. Nationaltidende, 10. og 13.9.1926. "H.C. Andersen-Samfundets Bestyrelse vedtog i Gaar at forberede en stor Festuges Afholdelse i Sommeren 1930. Nationaltidende, marts 1927. - "Stor H.C. Andersen-Forhandling. Planerne om Festligholdelsen af 125-Aaret for Digterens Fødsel. Et Andragende om en kommunal Garanti paa 50,000 Kr. Fyens Stiftstidende, 4.12.1928; Nordahl-Petersen: H.C. Andersen-Fester i Odense. Nogle Betragtninger i Anledning af den fremsatte Tanke [af Carl Behrens], Fyns Venstrerblad, 26.9.1926.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. marts 1927
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15561
[Informationer opdateret d. 12.8.2013]

Det danske Lune i H. C. Andersens Eventyr

[ANDERSEN, VILH., Det danske Lune i H. C. Andersens Eventyr.] Svendborg Avis 25. sep.
Referat af VA's foredrag ved efterårsmødet på Ollerup Højskole.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. september 1928
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:600   Bibliografi-ID: 2070
[Informationer opdateret d. 27.10.2014]

'Turistattraktionen i Hans Jensensstræde'. En Ouverture til H. C. Andersen-Festerne

GYDE, NIELS, 'Turistattraktionen i Hans Jensensstræde'. En Ouverture til H. C. Andersen-Festerne. Fyns Tidende 18. mar.
En indsigelse mod Karl Larsens foredrag ved HCA-festen i Studenterforeningen 15. mar.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. marts 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:724   Bibliografi-ID: 2209
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

H.C. Andersen-Dagenes festlige Indledning. Mindehallens højtidelige Indvielse.

"Det nye Digter-Museum fik en smuk og højtidelig Indvielse i Overværelse af en repræsentativ Forsamling". "Festen ved Klokkedybet i Aften". "Den gyldne Nøgle afleveret". "Smuk Afslutning paa Odense-Festerne". "Det store Børnetog i Odense". "Striden om H.C. Andersens Fødested". "Vi skælver ... Olrik og Karl Larsen kommer". "Bekendtgørelse fra Politiet". "Personlighed". "Et smukt Relief". "H.C. Andersen-Festskriftet". "En sjælden Udstilling i Hempelske Boghandel". "De svenske Drenges Besøg. Den svenske Flaadeafdeling kommer paa Lørdag". "Odense i Festdragt". "Jacob Texiere skal ikke savnes i Odense". "Pantomimeteatret". "Professor Karl Larsen". "Dr. Rubows Foredrag". "Hjemmenes Digter". "Forsker-udtalelser og Folke-Fester i Gaar". "Fest og Smaalighed". "Hr. Staunings spøgefulde Tale." "Dementi" (Holbeck). "Carl Nielsens Musik til 'Amor og Digteren'". "Sophie Breum: Odensebørnenes Sang om H.C. Andersen." "Foran Odenses store Sommer." Berlingske 24.6, 6., 11., 12., 13. og 14.7.; B.T., 11.7.; Ekstrabladet, 9., 11. og 14.7.; Fyens Stiftstidende, 3., 10., 11., 12., 13. og 15.7.; Fyns Tidende, 11., 12. og 13.7. 19.7.: Jens Weimann; Fyns Venstreblad, 6., 11., 12., 13. og 15.7. Kristeligt Dagblad, 24.6.; Morgenbladet, M 24.6.; Nationaltidende Aften, 11.6.1930; Dagens Nyheder, Nationaltidende 24.6., 10., 11., 12. og 13. og 14.7.; Odense Avis, 11., 12. og 14.7.; Politiken 11., 12., 13. og 14.7.;

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Juli 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15635
[Informationer opdateret d. 7.1.2016]

H. C. Andersen og hans Fødeby

NORDAHL-PETERSEN, [A.], H. C. Andersen og hans Fødeby. Fyens Stiftstidende 2. jul.
Foredrag holdt i radioen 1. jul. Tysk: Wo die Märchen herkamen. H.C. Andersen und seine Geburtsstadt. Dänemark, herausgegeben von den dänischen Staatsbahnen, april 1930.
De udenlandske Turister og H.C. Andersen. Interview med den fynske Turistbevægelses leder, redaktør Nordahl-Petersen. Politiken, 2.4.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. juli 1930
Sprog: dansk, tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:741   Bibliografi-ID: 2226
[Informationer opdateret d. 30.8.2013]

Das Märchen von H. C. Andersens Märchen

ANDERSEN, VILH., Das Märchen von H. C. Andersens Märchen. I: XII. Internationaler Wirtschaftskursus. Kopenhagen 1930. L. Levison Junr., Kopenhagen. Pp. 271-76.
Foredrag holdt på afslutningsdagen 16. aug. - Oversættelse af nr. 707 ndf.
Udgivet 16. august 1930
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:660   Bibliografi-ID: 2142
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Meddelelser fra H. C. Andersen-Samfundet 1930-31.

Meddelelser fra H. C. Andersen-Samfundet 1930-31. 36 pp.
Indhold: De under HCA-festlighederne i Odense 11.-13. jul. 1930 holdte foredrag og taler (af Thomas B. Thrige, H. C. Petersen, P. A. Kruuse, H. St. Holbeck, Vilh. Andersen [nr. 708 / 785 ovf.] og Paul V. Rubow [nr. 789 ovf.]), - samt en til Festen af Sophie Breum forfattet Sang.

Se også nr. 688 og 701 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-16)

Udgivet 1931
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:791   Bibliografi-ID: 2281
[Informationer opdateret d. 9.11.2017]

H. C. Andersens Eventyr

RUBOW, PAUL V., H. C. Andersens Eventyr. Meddelelser fra H. C. Andersen-Samfundet 1930-31 , pp. 20-35.
Foredrag holdt ved HCA-festen på Odense Rådhus 12. jul. 1930. - Optrykt 1955 (nr. 1658 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 12. juli 1931
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:789   Bibliografi-ID: 2279
[Informationer opdateret d. 9.12.2011]

Med H. C. Andersen i fire Verdensdele

LEYSSAC, PAUL, Med H. C. Andersen i fire Verdensdele. Berlingske Tidende (aften) 14. sep.
Foredrag holdt i radioen 13. sep.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 14. september 1935
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:893   Bibliografi-ID: 2403
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

H. C. Andersen-Filmen

TONTI, LEO, H. C. Andersen-Filmen. Berlingske Aftenavis 13. okt.
En indsigelse (mod en leder, smst. 12. okt.) af forfatteren til det af Filmraadet afviste manuskript til en HCA-film. - Se endvidere flg. artikler: Frederik Schyberg, Den forsvundne H. C. Andersen-Film, Politiken 24. okt. (hvortil En Række Udtalelser, der tillægger Filmens Optagelse afgørende Betydning, smst. 25. okt.); Nu sættes H.C. Andersen-Filmen paa Aktier. Nationaltidende, 10.11.1938; Jens Hammer, En Falliterklæring, Aftenbladet 26. okt.; Gtz., H. C. Andersen-Filmen. Fem Filminstruktørers magtpaaliggende Opgave, Politiken 31. okt.; smst. 1. nov. (3 artikler, bl. a. indlæg fra Filmraadets formand Robert Hove og fra Leo Tonti); Palladium vil optage en H. C. Andersen Film, smst. 3. nov.; Gtz., smst. 4., 10. og 11. nov.; Chief, Thomas P. Hejle har skrevet en H. C. Andersen-Film, Berlingske Aftenavis 10. nov.; Esset: "Offentlig Konkurrence om et Manuskript til H.C. Andersen-Filmen?" Fyns Tidende 21.12.; Handy Fyns Tidende, 15. nov.; J. H. [Jens Hammer], Aftenbladet 10. nov.; Peter Pen, Politiken 17. nov.; Svend Borberg, Berlingske Aftenavis 20. nov. (hvortil indlæg af Leo Tonti og gensvar af Borberg smst. 21. nov.); Politiken 21. nov.; Gtz., Tegnefilm om 'Fyrtøjet', smst. 4. jan. 1939 (hvortil indlæg af Aage Mantzius, smst. 5. jan.); M-e., H. C. Andersen og Filmen, smst. 27. apr. (referat af et foredrag af H. G. Olrik, om Umuligheden af at filme H. C. Andersen); Harald Tandrup: "Filmen om Andersen", tegning af Gerda Ploug Sarp, Berlingske Søndags Magasin, 3.9.1939.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. oktober 1938
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:962   Bibliografi-ID: 2491
[Informationer opdateret d. 29.5.2013]

Spagfærdigt Svar til vred Magister.

Hakon Mielche: Den 25. Marts skrev jeg paa denne Plads en kritik af den stadig tilbagenvendende Snagen i vore afdøde Stormænds private Liv og den Ublufærdighed, hvormed vore forskellige "Eksperter" i Stormænds aandelige Krinkelkroge udbasunerer, f.Eks. H.C. Andersens smaa, private Ejendommeligheder gennem offentligt tilgængelige Bøger og Foredrag. Anledningen til Kritikken var et rosende Referat, som Harald Bergstedt havde skrevet i Socialdemokraten af Deres H.C. Andersen-Foredrag i Radioen ... Jyllands-Posten, 12. April 1939.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 12. april 1939
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18905
[Informationer opdateret d. 9.8.2013]

Sverige og Danmark

Jensen, Johannes V.: Foredrag til 'den danske Uge' i Stockholm. Om Marstrands: Kirkefærd i Dalarne og omtale af HCAs "I Sverrig". Politiken 18. mar.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. marts 1941
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12002
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

H. C. Andersen - for 100 Aar siden

STANGERUP, HAKON, H. C. Andersen - for 100 Aar siden. Fyens Stiftstidende 3.-4. apr.
Foredrag holdt i H. C. Andersen-Samfundet i Odense 2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. april 1941
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1059   Bibliografi-ID: 2604
[Informationer opdateret d. 12.12.2011]

Verdenskunstneres Illustrationer til H. C. Andersens Eventyr. Redaktør Franz v. Jessens Forslag om en samlet Præsentation vækker Interesse

Verdenskunstneres Illustrationer til H. C. Andersens Eventyr. Redaktør Franz v. Jessens Forslag om en samlet Præsentation vækker Interesse. Nationaltidende 17. sep.
Kommentarer til forslaget (fremsat i et foredrag i Studenterforeningen 13. sep.) af Lauritz Nielsen, Aage Marcus og H. G. Olrik; mærket Spex. - Cf. smst. 18. sep.: H. C. Andersens fremmede Illustratorer. Ekstra Bladet 19. sep. 1941.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 17. september 1941
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1062   Bibliografi-ID: 2607
[Informationer opdateret d. 12.12.2011]

H. C. Andersens Eventyr og Historier i ny Belysning

BERENDSOHN, WALTER A., H. C. Andersens Eventyr og Historier i ny Belysning. I hans: Nordisk Digtning af Verdensry. 5 Foredrag. Schønberg, København. Pp. 69-101. (Kultur & Natur, [4].)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1942
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1068   Bibliografi-ID: 2616
[Informationer opdateret d. 12.12.2011]

H.C. Andersens Fødselsdag. Eventyrdigterens Forhold til hans Fædreland.

Udmærket Foredrag af Dr.phil. Topsøe-Jensen ved H.C. Andersen-Samfundets Fest. Ellen Malberg læste "Historien om en Moder" Fyns Tidende, 4. April 1942.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. april 1942
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17257
[Informationer opdateret d. 7.6.2012]

H. C. Andersens Digterfantasi og Sprogstil i 'Eventyr og Historier'

BERENDSOHN, WALTER A., H. C. Andersens Digterfantasi og Sprogstil i 'Eventyr og Historier'. Selskab for nordisk Filologi. Aarsberetning for 1941 , pp. 4-5.
Referat af foredrag holdt 30. sep. 1941.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. september 1942
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1083   Bibliografi-ID: 2632
[Informationer opdateret d. 11.6.2012]

H.C. Andersen foretrak Druer for Taage - men han digtede bedst i Danmark.

Interessant Foredrag paa Stiftsbiblioteket i Maribo i Aftes v. Niels Ferlov. Tidende, Nakskov. 6. jan. 1944.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. januar 1944
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17339
[Informationer opdateret d. 28.6.2012]

Man bliver intelligent af at læse H.C. Andersen.

Magister Emil Frederiksens Foredrag paa Vejle Højskolehjem i Aftes. Vejle Amts Folkeblad, 8.12.1945

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. december 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17289
[Informationer opdateret d. 12.6.2012]

Om H. C. Andersen-Illustratorer.

H.C. Andersen-Samfundets Københavns Afdeling havde i Aftes indbudt Tegneren Herluf Jensenius til at holde et Foredrag: Om at illustrere - især H.C. Andersen. Berlingske Tidende, Fyens Stiftstidende, Nationaltidende og Morgenbladet 23. Feb. 1946.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. februar 1946
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17410
[Informationer opdateret d. 8.8.2012]

H.C. Andersen regnede ikke med Fordømmelsen.

Ib Paulsen: Ny Fase i H.C. Andersen-Forskningen. Rektor Holbeck om den Livsanskuelse, der bar Digterens Værk. Rektor H.St. Holbeck vil i et Foredrag i H.C. Andersen-Samfundet den 2. Oktober gøre Rede for sine Resultater af en helt ny Side af sin H.C. Andersen-Forskning: Eventyrdigterens Forhold til Religionen. Fyens Stiftstidende, 29. sep. 1946.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet September 1946
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16607
[Informationer opdateret d. 30.8.2013]

En Aften med H.C. Andersen.

Cand.mag. Carl Langballe holdt Foredrag: Marstal Haandværker- og Industriforening, Ærø Avis, 22.10.1946; Interessant Foredrag i Ørstedspavillonen. Langelands Avis, og Langelands Folkeblad, 25.10.1946, Stege Haandværkerforening, Møns Folkeblad 7. nov. 1946, Husholdninsskolen, Randers Dagblad, 28.11.1946

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Oktober 1946
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17649
[Informationer opdateret d. 13.11.2012]

H. C. Andersen: At rejse er at leve.

KRÜGER, PAUL, H. C. Andersen: At rejse er at leve. Munksgaard, København. 4 pp. (Ledetraad ved folkelig Universitetsundervisning, 218.) - Foredrag i Ribe Litteratur- og Foredragsforening. 4.12.1947, Ribe Stiftstidende, 5.12.1947, Vestjyden, og Vestkysten, 5.12.1947.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1231   Bibliografi-ID: 2807
[Informationer opdateret d. 24.11.2015]

Fint anrettet Ragout i H.C. Andersen-Samfundet.

Dr.phil. Bo Grønbech og Mogens Loretzens Foredrag ved Festen i Aftes i Anledning af Digterens Fødselsdag. Fyns Venstreblad, 3.4.1947. - H.C. Andersen Samfundet København samles med Henry Hellsen, Tove Maës og Marie Garland. Fyns Tidende og Fyns Social-Demokrat, 23.3. og 29.3.1947; Fyns Stiftstidende, 24. og 28.3. samt 2.4.1947; Fyns Venstreblad, 27.3.1947.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Marts 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17554
[Informationer opdateret d. 23.4.2013]

En lødig 'Middags'-Anretning i H.C. Andersen-Samfundet.

Digterens Fødselsdag højtideligholdtes i Gaar med Foredrag af Mogens Lorentzen og Dr.phil. Bo Grønbech. Fyns Social-Demokrat, 2. apr. 1947. "H.C. Andersen Grundlag for et sundere Livssyn", Samtale med Dr.phil. Bo Grønbech, der taler i Aften i H.C. Andersen-Samfundet, Fyens Stiftstidende, 2. og 3. apr. 1947

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17462
[Informationer opdateret d. 28.11.2012]

H.C. Andersen - en fremragende Digternatur.

Magister Emil Frederiksen holdt Mandag Aften et interessant Foredrag om H.C. Andersen. Mødet, der var arrangeret af Litteraturforeningen, blev holdt i Ovenlyssalen. Esbjergbladet, Vestjyden, Vestkysten, og Sydvestjylland, 7. og 11. nov. 1947.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 11. november 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17463
[Informationer opdateret d. 23.1.2013]

Københavns hyldest til H.C. Andersen.

Børnefest i Gentofte og fødselsdagsfest på universitetet. 1200 børn og voksne til fest. H.C. Andersen Samfundet havde inviteret Norges charmerende kunstnerinde, Lillebil Ibsen, som læste "Kærestefolk" og "Laserne". Kai Holm læste "Store Klaus og Lille Klaus". Ib Nørholm på Gentofte Statsskole havde lavet opera ud af "Sneglen og Rosenhækken". I Universitetets festsal holdt Jens Kruuse foredrag, skuespiller Thorkild Roose læste "Klokken" og Halfdan Lefèvre og Ellen Gottschalck underholdt. Politiken, 3.4.1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. april 1950
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20355
[Informationer opdateret d. 31.5.2017]

H.C. Andersen den første danske Cricketspiller ....

Interessante Træk om Eventyrdigteren fremdraget ved den kendte Oversætter mr. Keigwins Foredrag i Odense i Aftes. Fyens Stiftstidende 25. juni 1950.
Dagbogen 20. juni 1857: Om Eftermiddagen kom herud to af Charles Venner; vi spillede Cricket paa Marken, jeg fik af Bolten et ordentlig Slag over den ene Finger saa den blev blaae og fik et Hul.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. juni 1950
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20341
[Informationer opdateret d. 18.5.2017]

H.C. Andersen - en Proletar i Kulturhistorien.

Yderst interessant Foredrag af Redaktør, magister Emil Frederiksen om H.C. Andersen i moderne Belysning. - Overværedes af 150 Deltagere i Elevstævnet paa Silkeborg Seminarium. Silkeborg Avis, 5. juli 1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. juli 1950
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20362
[Informationer opdateret d. 31.5.2017]

Digt og sandhed. Historien og lokal-historien strides om H. C. Andersen

Digt og sandhed. Historien og lokal-historien strides om H. C. Andersen. Vejle Amts Avis 15. aug.
I anledning af et bladreferat af et lokalhistorisk foredrag, hvori Den grimme Ælling blev sat i forbindelse med Nysø. - Mærket J. P..
Udgivet 15. august 1950
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1366   Bibliografi-ID: 2963
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Uforglemmelig H.C. Andersen-Aften.

Straalende Foredrag af Dr.phil. Alf Henriques ved Gymnasiets Minde-Aften i Industriforeningen. Helsingør Dagblad, og Nordsjælland, Helsingør, 3.4.1951.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. april 1951
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20388
[Informationer opdateret d. 8.6.2017]

H.C. Andersen klædt af og iklædt purpurkaae.

Emil Frederiksen: Proletardrengen blev kunstner og naaede en fabelagtig berømmelse. Blændende foredrag ved Skolemødet. Skive Folkeblad, 6.5.1951 og Møns Dagblad, 22.11.1951.
Friede H.C. Andersen kun, naar han var sikker paa en kurv. Demokraten, 31.1.1951.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. maj 1951
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20387
[Informationer opdateret d. 8.6.2017]

H. C. Andersens eventyrstil

BOBERG, INGER M., H. C. Andersens eventyrstil. Anderseniana 2. rk. II:3, pp. 226-38.
Et separattryk med paginering [1]-15 udsendt til Danmarks Folkeminders medlemmer 1953; dets foromslag oplyser: Foredrag holdt på Nordisk Folkeminde- og Folkelivsforskermøde i Odense 1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1953
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1457   Bibliografi-ID: 3069
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

Hvordan så H. C. Andersen ud?

JENSENIUS, HERLUF, Hvordan så H. C. Andersen ud? Anderseniana 2. rk. II:3, pp. 255-69. - Foredrag ved H.C. Andersen-Samfundets Fødselsdagsfest. 03.04.1953. - Anm.: Politiken, 8.2.1954.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1953
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1461   Bibliografi-ID: 3074
[Informationer opdateret d. 22.4.2013]

Om H.C. Andersen og hans fødeby.

Fin eftermiddag i H.C. Andersen Samfundet med foredrag og oplæsning ved Hellan Kolbye. Fyns Tidende, 19.1.1953.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 19. januar 1953
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20232
[Informationer opdateret d. 18.1.2017]

H.C. Andersen i moderne forsknings lys.

Vera Borg: Forleden havde Københavns kvindelige diskussionsklub en aften ... hvor magister Emil Frederiksen i sit indledende foredrag kastede et stærkt lys over hans geniale personlighed. Tidens Kvinder/Uge-Journalen, 24. novbr. 1953.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. november 1953
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18772
[Informationer opdateret d. 26.6.2013]

H. C. Andersen og barnet

HØEG, EILER, H. C. Andersen og barnet. Børnesagens Tidende L, pp. 474-76.
Referat af et foredrag holdt ved Danske Børnesagsarbejderes Sammenslutnings martskursus.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1625   Bibliografi-ID: 3248
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

H.C. Andersens Fædreland.

i Viborg Stifts Folkeblad, gengives Vilhelm Andersens foredrag fra 1930. Viborg Stifts Folkeblad, 21.1.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 21. januar 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18755
[Informationer opdateret d. 24.6.2013]

H. C. Andersen i Livets Aldre. Et Brevpotpourri.

TOPSØE-JENSEN, H., H. C. Andersen i Livets Aldre. Et Brevpotpourri. G. E. C. Gad, København. 63 pp.
Foredrag holdt i Danmarks Radio 8., 15. og 22. feb. samt 1. mar. - Anm.: Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 2.-3. apr.; kkm, Frederiksborg Amtsavis, 2.4.1955; Vagn Riisager, Kristeligt Dagblad 19. apr. - Cf. nr. 1720 , 1759 og 1779 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/581)

Udgivet 22. februar 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1593   Bibliografi-ID: 3216
[Informationer opdateret d. 26.6.2013]

Hun reddde Hans Christian.

Robert Neiiendam: Om H.C. Andersens forbindelse til Madam Schall og Fru Dahlen. "Det er herom mit foredrag handler paa grundlag af det nyligt udkomne skrift: 'To kvinder i H.C. Andersens liv'". Lytteren, 27.3.1955; Dagens Nyheder, 27.3.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. marts 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18433
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

H. C. Andersens Eventyr. Personlig og litterær Baggrund.

ZAHLE, OTTO, H. C. Andersens Eventyr. Personlig og litterær Baggrund. Einar Harck, København. 23 pp.
Foredrag holdt i N. Zahles Skole 2. apr. - Anm.: Information, 6.7.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1597   Bibliografi-ID: 3220
[Informationer opdateret d. 29.5.2013]

Søgeord: anmeldelse + af + h. + c. + ørsteds + foredrag. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-105