Fra bibliografierne

Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder skrevne gjennem en lang Række Aar til P. Hjort og nu udgivne med biografiske og literærhistoriske Anmærkninger om Modtageren.

Kjøbenhavn. 1867. 1. Samling dec. 1867 [Heri p. 215: Hauchs brev til Hjort: Brev ]

Ny Samling. Aug. 1869, 394.
P. 393 Hauchs kommentar til 1. samling: Brev .
P. 394: Brev fra HCA, dateret København d. 2den Januar 1867. (poetico for: 1868): Brev
Bournonvilles kommentar til brevudgaven (især HCA) se brev: Brev
P. 436-37: Rahbeks omtale af "Fodreise" og "Kjærlighed paa Nicolai Taarn"

(Bibliografisk kilde: HCAH 2001/77)

Udgivet November 1867
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:987
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 987
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Breve (med tekst) som er knyttet til denne post