Fra bibliografierne

Riimbrev til den lille Thea. (Min lille, velsignede Thea, Jo, Du er rigtig min Ven!).

Trykt i Børne-Tidende, 3. Aargang, Nr. 1, 6. 1. 1867, 7-8

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/218)

Udgivet 6. januar 1867
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:924
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 949
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Breve (med tekst) som er knyttet til denne post