Fra bibliografierne

Sang til Kongen ved Allerhøisammes Ankomst i Det kongelige Akademi for de skiønne Kunster. Den 31. Marts 1860. Thieles Bogtrykker (I Kunstens Hal vi træde ind).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Ung Adelsteen paa Thinge stod etc. (Saml. Skr. XII, 466).
Udgivet 1860
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:808
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 808
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]