Fra bibliografierne

Sang ved Hs. Majestæt Kongens allerhøieste Ankomst i Det Kongelige Theater Onsdagen den 19de October 1859. Trykt hos M. W. Volkersen. (Det danske Land er Guldets Land).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade, trykt paa blaat Papir Mel. Menuetten af Elverhøi. (Saml. Skr. X II, 465: Sang ved Kong Frederik den Syvendes Ankomst i det Kongelige Theater). - Trykt i Illustreret Tidende, 23.10.1859

(Bibliografisk kilde: HCAH A-708a)

Udgivet 19. oktober 1859
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:791
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 795
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]