Fra bibliografierne

H. C. Andersen's / Eventyr. / Med / 125 Illustrationer efter Originaltegninger / af / V. Pedersen, / skaarne i Træ af Ed. Kretzschmar. / - / Andet Oplag. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. / Bianco Lunos Bogtrykkeri. / 1854.

Med Undtagelse af ovennævnte nye Titelblad er Bogens Tryk, Format etc. nøjagtig som 1. Oplag (se Nr. 551). - Pris 2 Rbd. 80 Sk. (Udkom 19. 6. 1854).
Udgivet 19. juni 1854
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:650
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 718
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]