The Hans Christian Andersen Center

Fra bibliografierne

Jens Adolf Jerichau og Elisabeth Jerichau, fÝdt Baumann.

Trykt i Folkekalender for Danmark, 1854, 3. Aargang, 80-91, med 4 Illustrationer. (Saml. Skr. VI, 130).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/129)

Udgivet November 1853
Sprog: dansk
Genre: Biografiske arbejder
Kilde: Digterens danske Vśrker 1822-1875:636
Se vśrkregistret   Bibliografi-ID: 637
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]