Fra bibliografierne

Sølvbrylluppet den 18de October 1851. Og det var..... Som ung Jurist han stod, Han beiled' til liden.....Af den .....Rod. [De tre manglende Ord skal være: Adolph Drewsen, Ingeborg og collinske]. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. (Erindringer, de bittre og de søde)

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. (Saml. Skr. XII, 536 - Nr. IV af Sølvbryllupssange. Ingeborg Collin og Adolph Drewsen).

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-21, 2003/214)

Udgivet 18. oktober 1851
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:593
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 587
[Informationer opdateret d. 9.3.2012]