Fra bibliografierne

Sang i Anledning af Festdagen den 28. Octbr. 1830. (Afsjungen i Selskabet »Ressourcen«). Mel. Kong Christian stod ved høien Mast. (Dig synger Bølgen høit paa Strand).

Trykt i Nyt Repertorium for Moerskabslæsning, 3. Bind, Nr. 6, 10. 11. 1830, 96.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-734d)

Udgivet 10. november 1830
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:103
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 54
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]