The Hans Christian Andersen Center

Fra bibliografierne

Jon Blund. En etnologisk studie av Jon Blund och med honom besläktade sömnväsen

Terenius, Margareta, Jon Blund. En etnologisk studie av Jon Blund och med honom besläktade sömnväsen . Almqvist & Wiksell, Uppsala 1983. 171 pp. (Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Ethnologica Upsaliensia, 10.) - Doktorsavhandling. Heri kapitlet Sömnväsentraditionen i Skandinavien, pp. 34-72 (om Danmark før HCA pp. 44-48; H. C. Andersens saga 'Ole Lukøje', pp. 50-55; H. C. Andersen influerad sömnväsentradition 1842- , pp. 55-67).
Udgivet 1983
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:885   Bibliografi-ID: 4865
[Informationer opdateret d. 27.2.2012]