Fra bibliografierne

Jon Blund. En etnologisk studie av Jon Blund och med honom besläktade sömnväsen

Terenius, Margareta, Jon Blund. En etnologisk studie av Jon Blund och med honom besläktade sömnväsen . Almqvist & Wiksell, Uppsala 1983. 171 pp. (Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Ethnologica Upsaliensia, 10.) - Doktorsavhandling. Heri kapitlet Sömnväsentraditionen i Skandinavien, pp. 34-72 (om Danmark før HCA pp. 44-48; H. C. Andersens saga 'Ole Lukøje', pp. 50-55; H. C. Andersen influerad sömnväsentradition 1842- , pp. 55-67).
Udgivet 1983
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:885   Bibliografi-ID: 4865
[Informationer opdateret d. 27.2.2012]