Fra bibliografierne

Fortolkninger af H. C. Andersens eventyr 'Skyggen'

Bredsdorff, Elias, Fortolkninger af H. C. Andersens eventyr 'Skyggen'. I: Tolkning och tolkningsteorier. Fredrag och diskussionsinlgg vid Vitterhetsakademiens symposium 17-19 november 1981 . Almqvist & Wiksell, Stockholm 1982. Pp. 97-111. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Konferenser, 7.) -Hertil knytter sig: Anders Palm, Den gckande 'Skyggen'. Mngtydighetens strategi i H. C. Andersens eventyr, pp. 113-23; Carl Fehrman, Frsk till hermeneutisk genomlysning, pp. 125-33; Anders Palm, Litteratur om H. C. Andersens 'Skyggen', pp. 135-36; Erland Lagerroth, Frfattarens intention och textens funktion, pp. 137-40. Selve eventyret bringes (i fotografisk optryk efter AaJ nr. 2023) pp. 85-96.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1983/51)

Udgivet 1982
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:806   Bibliografi-ID: 4786
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]