Fra bibliografierne

Introduktion til litteraturkritisk metode

Kjr, Kristian & Henrik Schovsbo (red.), Introduktion til litteraturkritisk metode . Hans Reitzel, Kbenhavn 1973. 179 pp. - Indhold: Indledning, pp. 9-11; Komparativ litteraturforskning (eksemplificeret ved et afsnit fra Paul V. Rubows H. C. Andersens Eventyr, 1927), pp. 13-32; Den biografisk-genetiske metode (eksemplificeret ved et afsnit fra Hans Brix' H. C. Andersen og hans Eventyr, 1907, samt Teddy Brunius' Om genetisk och strukturalistisk analys av dikt, 1952), pp. 33-50; Den jungianske metode (eksemplificeret ved et kapitel fra Eigil Nyborgs Den indre linie i H. C. Andersens eventyr, 1962), pp. 51-72; Den eksistentialistisk-biografiske metode (eksemplificeret ved Erik A. Nielsens Blandt luftens nder, 1971), pp. 73-89; Formalstrukturalisme (eksemplificeret ved F. J. Billeskov Jansens stetisk karakteristik og vurdering, 1952, Sren Baggesens Individuation eller frelse?, 1967, samt Eigil Nyborgs kritiske bemrkninger om Psykologien og ny-kritikken og Sren Baggesens contrareplik hertil), pp. 90-144; Modelstrukturalisme og ideologikritik (eksemplificeret ved en sekvens fra Jrgen Dines Johansens Novelleteori og episk teori, 1972, samt Marie-Louise Svanes Agnete og Havmanden og samfundet), pp. 145-64. - Anm.: Jrgen Bang, Aarhuus Stiftstidende 19.11.1973; Torben Brostrm, Information 24.12.1973. - Cf. hertil: Aage Jrgensen, Andersen og metoderne, Dansk Seminarieblad , 60:3, 1974, pp. 10-12, 14-16 og 18-19, Tidens Skole , 76, 1974, pp. 259-65 (optrykt i nr. 290 ndf.), Flensborg Avis 31.1. og 1.2.1974; Erik A. Nielsen, bent brev om litteraturkritisk metode, Meddelelser fra Dansklrerforeningen , 1974, pp. 85-89, hvortil svar af KK / HS pp. 90-91, samt John Chr. Jrgensen, Noter til en metode-korrespondance, pp. 92-101.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

Udgivet 1973
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:239   Bibliografi-ID: 4221
[Informationer opdateret d. 1.2.2012]