Fra bibliografierne

Runerne, et Digt i Anledning af Deres Høifyrstelige Durchlauch- tigheder Prinds Christian af Glücksborgs og Prindsesse Louise af Hessen-Cassels høie Formæling den 26de Mai 1842. Texten af H. C. Andersen. Musiken af H. Rung.
Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Klinger, I Harper og Cymbler!)

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. (Saml. Skr. XII, 233).
Udgivet 3. juni 1842
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:419
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 420
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]