Fra bibliografierne

Brudstykke af en Udflugt i Sommeren 1829. - Odense og dens Omegn.

Trykt i Kjbenhavns-Posten 17. 9. 1829, Nr. 148, 603-605. 18. 9. 1829, Nr. 149, 607-610.
Tt ved Bakken gaaer Veien til Skoven og her holder derfor Vogne om Sndagen der bringer Folk ud i det Grnne; det Hele er et Slags Charlottenlund Tour i det smaae. Veien vrimler i godt Veier af Spadserende og snart kommer man forbi det smukke Anlg: Baggatellen til Landsbyen Hunderup hvis Bnder vistnok ere de rigeste i Fyen. Rundt om seer man smukke, velvedligeholdte Gaarde med rdmalet Trvrk, og pyntelige Hauger. Humleranker snoe sig hen af Gjrdet og paa Grfterne voxe Hyld og vilde Roser.
I Skoven har man Musik og et Telt med Forfriskninger; Byens Folk tage derfor herud og da gjres sdvanlig en lille Udflugt til Christiansdals Skov, der ogsaa kaldes Fruens Bge og kun skilles fra Hunderup Skov ved Aaen der bugter sig der imellem.
Hvor mangen deilig Sommer-Eftermiddag hoppede jeg ikke her omkring da jeg var lille og samlede mig Jordbr paa et langt Grsstraae; da spillede den blinde Mand paa Violin i Skoven og fra Byen kom der fornemme Folke seilende op ad Aaen i en Baad hvorfra der hang et stort rdt Flag.

(Bibliografisk kilde: HCAH XXII-A-4)

Udgivet 17. september 1829
Sprog: dansk
Genre: Rejseskildringer
Kilde: Digterens danske Vrker 1822-1875:44
Se vrkregistret   Bibliografi-ID: 40
[Informationer opdateret d. 13.10.2014]