Fra bibliografierne

»Jeg er en Skandinav«. (Vi er eet Folk, vi kaldes Skandinaver).

Trykt i Hertha, Svensk-Dansk Nyårsgåfva för 1840, 113-115. (Udkom Januar). (Saml. Skr. XII, 195). - Gengivet som: "Jeg er en Scandinav" i Fædrelandet, 26.1.1840.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/321, 1958/31, 1971/712)

Udgivet Januar 1840
Sprog: dansk, svensk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:364
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 364
[Informationer opdateret d. 2.7.2012]