Fra bibliografierne

Oversettelse til engelsk av nordisk skjønlitteratur. Innstilling (med bilag I-V) fra Nordisk kulturkommisjon angående Nordisk råds rekommandasjon nr. 2 / 1954.

Oversettelse til engelsk av nordisk skjønlitteratur. Innstilling (med bilag I-V) fra Nordisk kulturkommisjon angående Nordisk råds rekommandasjon nr. 2 / 1954. Oslo.
Heri fortegnes pp. 20-22 et utvalg av større samlinger [eventyr og historier], fortrinnsvis fra senere år.
Udgivet 1960
Sprog: norsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1921   Bibliografi-ID: 3584
[Informationer opdateret d. 17.1.2012]