Fra bibliografierne

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser , I-IV. I ny översättning. Med inledning av EDV. LEHMANN. Med teckningar av VILH. PEDERSEN och AXEL B. KLEIMER. Folkböckernas Förlag, Malmö. 247; 248; 248; 247 pp.
Indledningen, H. C. Andersen och hans sagor, I pp. 9-39, optrykt efter nr. 520a ovf. og påny optrykt i nr. 1852 ndf. - SJM S 98. - Bd. V-VI, som ikke har kunnet fremskaffes, udkom 1937, cf. SJM S 106.
Udgivet 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:659a   Bibliografi-ID: 2140
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]