Fra bibliografierne

Store Mænds Lærer -

Det er i Dag 100 Aar siden Historikeren Ludvig Müller døde under et Besøg i Hammelev Præstegård, kun 45 Aar gammel. ... Ludvig Müller forberedte privat H.C. Andersen til Studentereksamen - med følgende anbefaling: Hvis jeg vilde rose ham for at være et fint Hoved, der snart kunde tilegne sig og med troskab glemme, hvad der meddeltes ham vilde jeg visseligen lyve. H.C. Andersen fik sin Studentereksamen og var Müller inderlig hengiven. Aarhus Amtstidende, 6.6.1951.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. juni 1951
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20381
[Informationer opdateret d. 8.6.2017]