Fra bibliografierne

Min Udenlandsreise i Aarene 1833-34.

Dr. Zeuthen (Fortsttelse af "mine frste 25 Aar" og "et Par Aar af mit Liv") Med et Tillg, af Dr. Zeuthen, Sogneprst. Udgivet af hans Snner. Kjbenhavn, I Kommission hos G.E.C. Gad, Trykt hos J. Jrgensen & Co. 1875. Heri s.75-76:
Ved vor Juleaften 1833 ... Nu skulde Sange synges og Skaaler udbringes, men herved var der nogle Ubehageligheder, som fremkaldte en Misstemning. baade Andersen og Herz havde skrevet Sange, men Svenskerne kunde vanskeligt lse de danske Bogstaver, og Andersens var desuden paa en Melodie (Ung Adelsteen paa Thinge stod), som nok kun n (L. Bdtcher kunde synge. Da Skaalerne skulde drikkes, kom Christensen frst med den danske Konges, hvad der ikke ganske var Svenskerne tilpas. "Det er de mange Konger, der er iveien", sagde Thorvaldsen. Det vilde saaledes ikke rigtig gaae med Munterheden,, og en vis Forstemthed indfandt sig, som man dog tilsidst sgte at jage paa Flugten, idet de bedste Sangere samlede sig for at synge Hertz's muntre Vise, hvoraf jeg endnu kan huske de ord: Man maa forholde sig med Bakkus.

(Bibliografisk kilde: HCAH fotokopi)

Udgivet 1875
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20251
[Informationer opdateret d. 25.1.2017]