Fra bibliografierne

Sprookjes.

Dr. J. Lindeboom: De 2de April is het 150 jaar geleden, dat Hans Christian Andersen, de beroemde Deense sprookjesdichter, in Odense geboren werd. Hij wordt op zo veelvuldige wijze herdacht, dat het niet nodig is hier nog bizondere aandacht voor hem te vragen. Movendien is Andersen, hoewel de religiquze grondtoon en de zedelijke strekking in zijn spookjes allerminst ontbreken, niet een uitgesproken reliegieuze, laat staan een kerkellijke figuur. Vrije Geluiden, april 1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet April 1955
Sprog: hollandsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18666
[Informationer opdateret d. 10.6.2013]