Fra bibliografierne

Et Klenodie fra Danmarks Guldalder findes i Privateje i Jylland.

Jens Kruuse beskriver en Sjldenhed [Helene Bournonvilles Stambog], som baade Littetaturhistorien, Kunsthistorien og Musikhistorien vil begejstres over - et Album, hvori Navne Som H.C. Andersen, Oehlenschlger, Ingemann og Paludan-Mller staar Side om Side med Jenny Lind, Hartmann og Niels W. Gade, menneskeligt og kulturhistorisk et af de dleste og mest indtagende Minder om vor Kunsts Guldaldertid i forrige Aarhundrede. Digtet fra HCA: 22287 Jyllands-Posten, 26. aug 1951.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. august 1951
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18464
[Informationer opdateret d. 8.6.2017]

Breve (med tekst) som er knyttet til denne post