Fra bibliografierne

Liv og glade Dage.

Kaj Munk: "Liv og glade Dage. Femten smaa Hilsener med lst Krudt til de muntreste af mine Kammerater, naturens egne Drenge, de danske Jgere." Nyt Nordisk Forlag. Kbenhavn MCMLXX. Heri Afsnittet s. 70-79: Den Sommer og den S, om et mde hinsides med H.C. Andersen:
Noget af det bedste ved at komme i Himlen engang skal blive ind imellem at faa Lov at besge Jorden. Det frste, jeg vil foretage mig, efter at jeg har indrettet mig og er faldet lidt til deroppe, skal vre at opsge H.C. Andersen. Naar jeg har faaet sagt ham, hvem jeg er, og hvor inderligt jeg holder af ham, vil jeg bede ham gre mig den Glde at tage en Tur med mig ned til Aabjerg S. Hvor ligger den henne? vil Andersen sprge; og naar han hrer, at der ikke er langt fra den til Nrre Vosborg, hvor noget af hans prgtige En Historie fra Klitterne blev til, vil han ikke vre lnge om at faa Hanke i Paraplyen. Og enten vi nu har Vinger paa til den Tid eller ikke, saa vil jeg have fat i en Baad, naar vi frst er kommet derned. Vi prver at laane Veders-prstens; det giver Anledning til at gaa en Tur i den hundredaarige Have, der med sine Ahorn, Elme, Bge og Ege er en Sjldenhed saa nr ved Havet og derfor befolket med en Vrimmel af Sangfuglearter, saa alle Forsommerens Dage er kimende Kor.
Jeg standser rbdigt ved Linden og sprger: Hvor kan det vre, Andersen, at der er saadan en Forstaaelse, en-en-en Samhu mellem Tr og Menneske? Det frste, Kolonihaveejeren gr, er jo at plante et Tr. Og i et lykkeligt Vers siger Bull det saa rigtigt: Se bare den birken dr, hvor v o r den er ! Andersen snyder Nsen og smiler: Det kunde jo vre en ldgammel Historie, stamme helt fra den Tid, inden vi endnu fik Ben og lrte at jage og jages, dengang vi selv var Trer og slet ikke tog os andet til end at staa Aaret rundt med udbredte Arme og tage mod de vekslende Vejr af Himlens Naade. Men sprg Jensen om d e t! Hvor er Baaden? Den finder vi, og jeg faar ham anbragt i Bagstavnen, hvor han ikke skal bestille andet end samle Indtryk, mens jeg hiver i Aarerne.
I Begyndelsen virker han lidt forstemt; jeg har ham mistnkt for, at han allerede har fortrudt, at han er taget med; at han nok hellere vilde vre blevet hjemme og siddet i Skyggen af et Palmetr og lst Den grimme lling hjt for Englene. Men da de frste gule Aaknapper strkker Hals for at se Eventyrdigteren, og da der gaar en hvisken igennem Sivene: Ss, det er Andersen! Ss, det er min salighed Andersen! ter han op. Da vi er naaet tvrs over til Klsholmen, hvor Engene kaster sig ud i den blaa S, grnne og med brogede Ungkreaturer paa Odden, mens Kirke og Mlle stiger til Siden midt mellem frugtbare Vange og bag os Prstegaardsbgen spejler sin Top i Blgen blaa, slaar han ud med Haanden og kalder en Vandlobelia en Alfetelefonmast og ler ad en cyklende Blishne [...]
Og jeg hrer den gamle Digter derhenne hviske - og der er ligesom et forklarende Lys over hans grimme, smukke Ansigt: Jeg skal digte et Eventyr om alt dette, saa der skal komme Taarer i den kre Guds jne, naar jeg lser det op.
Da giver det et st i mig: Derhenne langs med Aakandebladet lurer et frygteligt Alligatorfjs. Bundgrsset gror saa frodigt her, at det rkker helt op til Baaden; en Aal bliver synlig og bugter sig nok saa nydeligt [...] og vips er Aalen forvandlet til en Bestanddel af en Kmpegedde. Nu havde vi det lige saa rart. Men til min Forundring ler Andersen bare: Det var saamnd kun en lille Digter; han duede ikke til andet end til at fede Kritikken med. Nej, men Mennesker, de laver Giftgas og organiserer sig; saa er det frst, det bliver slemt! Men se nu den vvre Sivsanger derovre; tnk at kunne flyve fra Siv til Siv og sidde og gynge paa Bladene. [...]
Saa naar et lidet Blgeskvulp Baaden som et Amen. Jeg griber om Aarerne: Vi skal vel til at hjemad, Andersen. Og Andersen, der er langt inde i sit nye Eventyr, svarer paa sit Fynske: Ka' vi ikke lige saa gerne bliver her?

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1936
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 87 17 01288 0   Bibliografi-ID: 18185
[Informationer opdateret d. 7.1.2013]