Fra bibliografierne

Przestrze

JASTRZĘBSKA-GOLONKA DANUTA, Przestrzeń aksjologiczna w aspekcie komunikacyjnym (na przyk-ładzie baśni Hansa Christiana Andersena). I: J. Krawczyk & R. Makarewicz (red.), Aspekty komunika-cji w kształceniu polonistycznym. Olsztyn, 2010. Pp. 175-82.
Udgivet 2010
Sprog: polsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17761
[Informationer opdateret d. 31.3.2013]