Fra bibliografierne

Et Par Vers af H.C. Andersen.

H.C. Lund, De gamles By, Kbenhavn et vers skrevet under opholdet i Helsingr - til Hans Christian Lunds fader, C. Leontin Lund: "Ej kender Storhed Venskabs Stemme, ej Guld og Magt fremkalder det. Kun eet jeg veed ogkan ej det glemme: at sandt Venskab gjr vor Bane let."
"Hvad der er smaat for de store, er stort for de smaa, og er de gamles Forstand i Frd med at gaa i Staa, da kan et lille muntert Ord i Latter tit dem faa.
Guds Fred med dem, som villig letter, den kummerfulde Broders Nd, som slukker Trst og Hunger mtter, o, var det kun med sparsomt Brd; thi Gud ser ei paa den Riges Haand, Men paa den fromme Givers Aand. Fynsk Hjemstavn, 8. Aargang, November 1935.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet November 1935
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17241
[Informationer opdateret d. 2.9.2013]