Fra bibliografierne

Farvel til Andersen!

Kjbenhavnsposten No 87, 4. Mai 1833. Digt med 10 Vers af Frithiof, "Saa Du vil bort fra Danelund". Kjbenhavnsposten No 93, 13. Mai 1833. Smdedigt med 5 Vers med henvisning til ovenstende, underskrevet "Ingeborg". Brev
Det infame Digt i Kjbenhavnsposten, underskrevet Ingeborg, refererer sig til et ikke videre fortrffeligt Afskedsqvad til Dem, underskrevet Frithiof; den sentimentale Tone deri mishagede Folk med Rette, men det sidste Digt har naturligviis mishaget endnu mere. I Anledning af det Skete har jeg i Kjbenhavnsposten ladet indrykke flgende Annonce:
Vor Landsmand, H. C. Andersen, som med Kongelig Understttelse reiser udenlands, er i Maii Maaned d. A. ankommen til Paris, hvor han for det Frste agter at opholde sig. At han ved sin Ankomst der har modtaget et ufrankeret Brev, eller rettere en Convolut med det Niddigt, som stod indfrt i Kjbenhavnsposten N 93, saadant maa, skjndt paa heel forskjellig Maade, interessere Andersens Venner og Digtets Forfatter at erfare
Kjbenhavnsposten 1. Juni 1833 med Christian Wilsters erklring:
Da et temmelig almindeligt Rygte har tillagtmig den tvetydige re, at have skrevet det parodiske Afskedsdigt til H.C. Andersen, som,undertegnet Ingeborg, for kort Tid sisdenlstesi Kjbenahvnsposten, maa jeg herved offentlig fralggemig dette Forfatterskab.
Sore, d 30te Mai 1833.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/385, 2000/386, 2004/035, 2004/036, A-728)

Udgivet Maj 1833
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16955
[Informationer opdateret d. 17.9.2014]