Fra bibliografierne

Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis. Aar 1846. No 249.

Digteren H. C. Andersens samlede Vrker ville om kort Tid udkomme hos Boghandler C. B. Lorck i Leipzig i en af Forfatteren selv besrget fuldstndig tydsk Oversttelse. Prof. Wolff har paataget sig at gjennemsee samme og afhjlpe de Feil, der muligviis kunne indsnige sig. Vrket vil udkomme i 25 smaae Bind, hvoraf de tvende frste ville indeholde et kun for denne Udgave bestemt Originalvrk, og alle de Arbeider, der senere forlade Digterens Haand, ville efter kort Tids Forlb finde Plads i denne tydske Oversttelse. De to frste Bind, som skulde udkomme i Slutningen af Novbr. og vilde indeholde: "Das Mrchen meines Lebens; autobiographische Skizze", agtedes ledsagde af Andersens Portrait efter en Originaltegning af Prof. Grahl i Dresden.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2003/171)

Udgivet 12. december 1846
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16458
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]