Fra bibliografierne

Digterfest.

Carl Behrens: ... Smagls var den Maade, paa hvilken selvbestaltede Kritikere fra Kbenhavn indfandt sig i Odense under Festdagene og begyndte deres Indianerdans omkring Mindehallen og Fdehuset. Vrdigere vilde det have vret, om d'Herrrer havde ventet med deres Kritik, til Festdagene var overstaaede. Deres Optrden satte ondt Blod og vil ikke saasnart blive glemt i Odense. Sor Amtstidende 19.7.1930. Breidahl, Politiken 29.6.1930.
Finn, "Mrkelig H.C. Andersen-Mindehal ...indvendig som et Krematorium." Politiken, juni, 1930.
Fyns Venstreblad: "Breidahl forsvarer sig" (har i Politikens Teaterrubrik angrebet Andersen-festerne.) 6.7.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 19. juli 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13696
[Informationer opdateret d. 27.6.2012]