Fra bibliografierne

Madame Hegers Aftenunderholdning.

Jfr. Jrgensen reciterede et nyt Digt af Hr. H. C. Andersen: "Klintekorset paa Men". Den strnge og umiskjendelige Strben efter Correcthed og Conseqvens i den for Characteren dannede Norm, som, ihvor hderlig og fortjenstlig den end er, dog undertiden turde fremtrde for synligt i denne Kunstnerindes Spil og gjre den poetiske Skjnhed, der stedse br vre forenet med en gratis Frihed, noget Afbrk, indvirker i en maaskee endnu strre Grad paa hendes Declamation. Grundtonen har i Almindelighed hos denne Declamatrice en vis Skarphed; hun accentuerer fordetmeste strkt; Flelsen henriver hende ei alene ikke, men maa trde aldeles tilbage for et Alt overveiende Hensyn til Accentuationen og Stemmens vrige Modificationer. Disse Eiendommeligheder gjre hende imidlertid fortrinlig skikket til Fremsigelsen af humoristiske eller trt-komiske Digte, hvis enkelte Momenter hun tillige med stor Skarpsindighed og Fiinhed veed at opfatte, og det eneste Misgreb, hvorfor hun herved har at vogte sig, er udentvivl en altfor strk Fremhvelse af disse Enkeltheder, som kunde skade det Heles Indtryk. Langt vanskeligere er det vistnok for hende, tilfredsstillende at recitere et erotisk Digt, hvor Flelsen ikke br lade sig tilbagetrnge, eller holdes i det strammeste Ledebaand. Disse almindelige Bemrkninger lade sig ogsaa anvende paa hendes Declamation af det nvnte Digt, der srdeles vel egner sig for Recitation og ikke heller savner poetisk Interesse. Skildringen af Klintekongernes Beilertog og Jgerens natlige Undergang paa Klinten gjengav hun os med et ligesaa strkt som sandt Colorit; men selve Jgerens Elskvrdige Individualitet, hans veemodsfulde Lngsel efter Dden, der skal gjenforene ham med Moder og med Brud, krve udentvivl et strre Fond af Flelse. Hvad Correctheden angaaer, hrte dette Digt ungteligt blandt de bedst fremsagte ved denne Aftenunderunderholdning, og dets Slutning gav Jfr. Jrgensen saa fortrinligt, at hun sikkert her intet nske lod uopfyldt. Kjbenhavnsposten , red. O. Thomsen, A. P. Liunge: 5.1.1830.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-727f)

Udgivet 5. januar 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13652
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]