Fra bibliografierne

Författaren lever, litteraturen är död.

Hans Hauge, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 6.4.2005.