Fra bibliografierne

To Digte af H. C. Andersen.

1063. I. I et Brev til Maleren Carl Bloch med mine ham i December 1866 tilegnede nye Eventyr og Historier. (Det var Udstillingstiden paa Charlottenborg),197-198. (Saml. Skr. XII, 390).
1064. II. Fyen og Schweitz. Underskrevet: Rolighed den 5te Juli 1875. Aften Kl. 11. H. C. Andersen. (Odins med Palnatokes Grav), 199. (Saml. Skr. XII, 402, med Fodnote: Andersens nstsidste Digt).

Trykt i Julebog 1875, udgivet af Karl Schmidt. 2. Aargang, Odense 1875. (Udkom December). - Anm.: Fdrelandet 13.12.1875.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1943/19)

Udgivet December 1875
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Vrker 1822-1875:1063
Se vrkregistret   Bibliografi-ID: 1244
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Breve (med tekst) som er knyttet til denne post