The Hans Christian Andersen Center

Fra bibliografierne

Historisk Forening for Graasten By og Egn. Ĺrsskrift

Aabenhus, Arne, "Der var smukt ude, der var velsignet inde". Historisk Forening for Graasten By og Egn. Ĺrsskrift , nr. 31, 2005, pp. 7-15. - Oprindelig i Jydske Vestkysten nov. 1992, i forbin­del­se med afslřring af HCA-statue i Grĺsten.