Fra bibliografierne

Historisk Forening for Graasten By og Egn. Årsskrift

Aabenhus, Arne, "Der var smukt ude, der var velsignet inde". Historisk Forening for Graasten By og Egn. Årsskrift , nr. 31, 2005, pp. 7-15. - Oprindelig i Jydske Vestkysten nov. 1992, i forbin­del­se med afsløring af HCA-statue i Gråsten.