Fra bibliografierne

Mellan sanningen och lögnen. Studier i Per Olov Enquists dramatik

Syréhn, Gunnar, Mellan sanningen och lögnen. Studier i Per Olov Enquists dramatik . Almqvist & Wiksell, Stockholm 2000. 235 pp., 16 pl. – Kap. 3, "Från regnormarnas liv", pp. 105-70, med noter pp. 211-21. Cf. reg.