Fra bibliografierne

Dansk litterær analyse. Grundbog med antologi

Nielsen, Erik A. & Svend Skriver, Dansk litterær analyse. Grundbog med antologi . Akademisk Forlag/DR Multimedie, København 2000. 340 pp. - Revideret og opdateret udg. af Livsbilleder - om digtningens udtryksformer , I-II, 1990; cf. AaJ II:1323. – Heri: pp. 33-36 (om "Lille Claus og Store Claus") og pp. 83-85 (om "Reisekammeraten"); pp. 217ff er en "antologi" bl.a. indeholdende tre HCA-tekster (pp. 228-32).