Fra bibliografierne

Red Shoes and Bloody Stumps

Mackie, Erin, "Red Shoes and Bloody Stumps". I: Shari Benstook & Suzanne Ferriss (red.), Footnotes. On Shoes . Rutgers University Press, New Brunswick/London 2001. Pp. 233-47. - Teksten gengivet i Erik Christian Haugaards oversttelse pp. 305-10.