Fra bibliografierne

Porträtt av H. C. Andersen

Dhejne, Hans, "Porträtt av H. C. Andersen" / "Den underlige gästen" / "H. C. Andersen och Dickens". I hans: Då voro bokarna ljusa . Gleerups, Lund 1971. Pp. 17-20, 21-26, 27-32. – Anmeldelser, oprindelig i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 5.6.1954, 1938 og 1952.