Fra bibliografierne

Portrštt av H. C. Andersen

Dhejne, Hans, "Portrštt av H. C. Andersen" / "Den underlige gšsten" / "H. C. Andersen och Dickens". I hans: DŚ voro bokarna ljusa . Gleerups, Lund 1971. Pp. 17-20, 21-26, 27-32. Ė Anmeldelser, oprindelig i Sydsvenska Dagbladet Snšllposten 5.6.1954, 1938 og 1952.