The Hans Christian Andersen Center

Fra bibliografierne

Den skjřnne Grammatica

Den skjřnne Grammatica . Ved Jřrgen Skjerk. [Privattryk,] Křbenhavn 1999. 27 pp. – Forord pp. 5-8.

(Bibliografisk kilde: HCAH)