Fra bibliografierne

En Ødeland , Eventyr-Comedie i tre Acter bearbeidet efter Raimunds

H.C. Andersens bearbejdede oversættelse af den østrigske teaterskuespiller og -forfatter Ferdinand Raimunds eventyrkomedie Der Verschwender er publiceret af Ejnar Stig Askgaard i Anderseniana 2003 s. 21-141.
Andersens oversættelse, der ifølge Askgaards forord (s. 5f) blev oversat i første halvår af 1838, er ikke trykt tidligere og aldrig opført. Askgaard har transskriberet sufflørens afskrift (der findes i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftsafdelingens Det Kongelige Teaters Sufflørarkiv nr. 851) til offentliggørelse i Anderseniana 2003, der foruden Askgaards forord rummer en introduktion til stykket ved samme: "...det er et smukt poetisk Stykke" s. 7-19 og to artikler af Karsten Eskildsen: "Musikken i En Ødeland " s. 142-145 og "Melodikilder" s. 146-157. [Heibergs censur af stykket, se brev: Brev og Brev ]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. december 2003
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 87-7838-886-4
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 10603
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]