Fra bibliografierne

Improvisatoren

Johansson, Ejner, De danske malere i Mnchen. Et ukendt kapitel i dansk guldalderkunst . Spektrum, Kbenhavn 1997. 246 pp. - Heri pp. 76-79 om HCA's venskab med Wilhelm Kaulbach, pp. 146-47 om arbejdet med Improvisatoren og pp. 198-200 om forsget i 1852 p at lokalisere et par Thorvaldsen-relieffer. Cf. reg.